Promotie

Pioneering the Edges - Unravelling how bioturbation, seeds and sediment dynamics affect initial establishment of pioneer vegetation at the salt marsh edge

Samenvatting:

Kwelders vormen de natuurlijk barrière tussen het land en de zee. Deze gebieden zorgen voor waardevolle ecosysteemdiensten zoals golfremming, CO2 opslag en unieke natuur. In dit proefschrift verdiepte ik me in de vestiging van pioniersvegetatie op de rand van de kwelder en het wad. In deze zone heersen diverse omgevingsinvloeden zoals de regelmatige overstroming door zout water, golven, grote temperatuurschommelingen en een dynamische bodem. Jaarlijks moeten planten zich weten te vestigen in deze overgangszone om de kwelderareaal in stand te houden. Vestiging van deze planten wordt beïnvloed door kleine wormen die in de bodem krioelen, zowel door het destabiliseren van de jonge wortels als het begraven van de zaden dieper in de bodem. Het getij en de weersomstandigheden bepalen de start en de lengte van het groeiseizoen wat zich vertaald in wisselende opbrengsten van zaden voor het volgende jaar. De variërende hoogte van de bodem kan de beschikbaarheid van zaden beïnvloeden en de vestiging van planten in het voorjaar verhinderen. De afwezigheid van zaden in het voorjaar in deze overgangszone is een belangrijke beperking voor de groei van de kwelder.