Promotie

Plan-and-play in the polder: exploring the lived futures of sustainable food entrepreneurship in Flevoland

Promovendus KH (Koen) van der Gaast
Promotor prof.dr.ir. ES (Eveline) van Leeuwen
Copromotor dr. SCO (Sigrid) Wertheim-Heck
Organisatie Wageningen University, Urban Economics
Datum

di 10 januari 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Het huidige voedselsysteem veroorzaakt vele problemen. Tegelijkertijd werken diverse actoren en instanties al richting meer duurzame toekomsten voor voedsel. Een voorbeeld hiervan is voedsel ondernemerschap. Tot dusver wordt voedsel ondernemerschap vooral begrepen als de daden van heldhaftige individuen die kansen pakken die door de transformatie van het voedselsysteem zijn ontstaan. In deze thesis wordt een ander perspectief geïntroduceerd: duurzaam voedsel ondernemerschap. Dit perspectief beschouwt ondernemerschap als een veranderingsproces met verbeelde toekomsten als motor. Verbeelde toekomsten staan centraal in het dagelijks leven van ondernemers, en verbindt hen met een diverse groep van menselijke en niet-menselijke actoren. Door dit proces wordt het voedselsysteem continu veranderd. Deze thesis laat zien dat de duurzame toekomst van ons voedselsysteem niet statisch is, het is een levende entiteit die continu evolueert en aan verandering onderhevig is.