Promotie

Precision nutrition voor cardiometabole gezondheid: inzichten uit humaan voedingsinterventie-onderzoek

Samenvatting

Gezonde voeding speelt een belangrijke rol in de preventie van cardiometabole ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Niet iedereen reageert echter hetzelfde op voeding; het meest gunstige voedingspatroon voor cardiometabole gezondheid verschilt mogelijk per persoon. Deze variatie lijkt deels toe te schrijven aan metabole heterogeniteit, oftewel verschillen in stofwisseling tussen individuen. Het onderzoek in dit proefschrift toont voor de eerste keer aan dat het verfijnen van de huidige algemene voedingsrichtlijnen op basis van stofwisselingstype (meer specifiek: weefselspecifieke insulineresistentie) mogelijk grotere gezondheidswinst kan opleveren, onafhankelijk van gewichtsverlies. Onze bevindingen ondersteunen daarom ‘precision nutrition’ op basis van stofwisselingstype als veelbelovende strategie voor de preventie van cardiometabole ziekten. Daarnaast illustreert ons werk dat verdere verfijning van metabole subtypen en op maat gemaakt voedingsadvies mogelijk de effectiviteit van ‘precision nutrition’ kan optimaliseren, bijvoorbeeld op basis van biomarkers van vetmetabolisme in het bloed. De bevindingen in dit proefschrift hebben verder nieuwe aanknopingspunten opgeleverd voor mechanismen die mogelijk betrokken zijn bij de effecten van voeding op cardiometabole gezondheid. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige ‘precision nutrition’-interventies ter preventie van diabetes type 2 en andere chronische aandoeningen.