Alumnibijeenkomst

PSIMT - Algemene ledenvergadering - 8 maart 2022

PSIMT nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op dindsdagavond 8 maart aanstaande. Zet u de datum in uw agenda?

Organisator PSIMT

PSIMT nodigt u graag uit tot (online) bijwonen van de ALV op dinsdagavond 8 maart van 20.00 - 21.30 uur. De begroting voor 2022 zal besproken worden en tevens zal er een voorstel voor de activiteiten voor dit jaar gedaan worden.

Klik op de knop hieronder om naar de website van PSIMT te gaan.

Programma

De online bijeenkomst bevat volgende 2 onderdelen:

• 20.00 – 21.00 uur: Online ALV.

• 21.00 – 21.30 uur: Casus mangaan in DFT-systemen: presentatie proefresultaten met aansluitend discussie (Inleiding: Matthijs Blind / Discussie o.l.v. Levi Bin). In proeven met de snijbloem Matricaria op een drijvend teeltsysteem blijkt de concentratie mangaan in langdurig gebruikte voedingsoplossingen aanzienlijk lager te liggen dan in ‘nieuwe’ voedingsoplossingen. Wat ligt hier aan ten grondslag en wat is de beste strategie om het gewas steeds van voldoende mangaan te voorzien.

Uitnodiging tot lidmaatschap PSIMT

Zoals wellicht bekend bij u is de studiekring PSIMT als ondervereniging van KLV op 28 juli vorig jaar gemuteerd tot een volledig zelfstandige vereniging. PSIMT wilt u bij deze formeel uitnodigen om lid te worden van deze nieuwe vereniging en/of uw lidmaatschap opnieuw te bevestigen. Hiermee verversen zij hun ledenbestand, werken de adresgegevens bij en ook vragen ze u vriendelijk om een machtiging af te geven voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 evenals voorgaande jaren te handhaven op €15 / jaar. De ALV van a.s. 8 maart kan besluiten tot aanpassing hiervan. Graag z.s.m. uw lidmaatschap aanmelden via volgende link: https://forms.gle/wTbmU89fzmiAvTJK6