Alumnibijeenkomst

PSIMT - bijeenkomst - 12 oktober 2021

De Studiekring PSIMT organiseert in het voor- en najaar themagerichte bijeenkomsten. Er worden inleidingen gehouden, er wordt informatie uitgewisseld en bediscussieerd en er vindt een excursie plaats naar proeven of bedrijven die een relatie hebben met het thema van die dag. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en op de website geplaatst en is dus beschikbaar voor iedereen. Alleen deelnemers van bijeenkomsten ontvangen de handouts van de presentaties.

Organisator
Datum

di 12 oktober 2021 09:30 tot 16:00

Locatie BlueCity Rotterdam

Eindelijk lijkt het er dan toch van te komen: de eerste fysieke bijeenkomst/excursie van de Studiekring voor Plant- en Systeeminnovatie in de Mondiale Tuinbouw na het begin van de Corona-crisis!

Wij willen jullie bij deze van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. Het thema is Valorisatie van Reststromen “Van Brand tot Plant in een Circulaire economie”. De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 12 oktober a.s. in Rotterdam. We starten bij BlueCity Rotterdam, waar de restanten van wat ooit het Tropicana Zwembad was nu omgevormd zijn tot een broedplaats voor innovatieve circulaire startups die proberen reststromen aan elkaar te koppelen tot een economie zonder afval.

Hierna gaan we lunchen / netwerken bij Fenix Food Factory, een voorbeeld van een “Slow Food Movement” met duurzaam voedsel tegen een eerlijke prijs. We sluiten de dag af met een bezoek aan de AVR Rozenburg waar ons Nederlandse maar ook buitenlands (huis-)afval wordt verbrandt maar ook gevaloriseerd door er energie en grondstoffen voor terug te winnen. Een nieuwe ontwikkeling is de CO2 afvang wat interessant voor de tuinbouw kan zijn en waarover we met AVR in discussie gaan.

Bent u geen lid maar heeft u wel belangstelling?
Ook niet-leden zijn welkom om vrijblijvend kennis te maken met de Studiekring. Mocht u na de kennismaking besluiten ook deel te willen nemen aan volgende bijeenkomsten, zullen wij u vragen lid te worden.

Programma

Hierbij de link naar de uitnodiging met daarin het programma

Kosten

De kosten voor 12 oktober zijn:

➢ € 25,-: Gehele dag of halve dag inclusief lunch
➢ € 15,-: Halve dag exclusief lunch

NB: Gijs zal de deelnemers voor de excursie een betalingsverzoek sturen.

Jullie worden vriendelijk verzocht het verschuldigde bedrag vóór de excursie te voldoen.

Verslag online bijeenkomst dd 8 juli 2021

Voor het verslag van de online bijeenkomst op 8 juli jl., zie de event-pagina.

Lid worden

Wil je ook lid worden van de studiekring PSIMT (Plant- en Systeeminnovaties in de Mondiale Tuinbouw)? Stuur dan een mail naar alumni@wur.nl