Alumnibijeenkomst

PSIMT - online overleg - 5 november 2020

De Studiekring PSIMT organiseert in het voor- en najaar themagerichte bijeenkomsten. Er worden inleidingen gehouden, er wordt informatie uitgewisseld en bediscussieerd en er vindt een excursie plaats naar proeven of bedrijven die een relatie hebben met het thema van die dag. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en op de website geplaatst en is dus beschikbaar voor iedereen. Alleen deelnemers van bijeenkomsten ontvangen de handouts van de presentaties.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Locatie Online

Programma 5 november 2020

20.00-20.10 Welkom en aandachtspunten online vergaderen Levi Bin
20.10-20.15 Verslag online overleg 18 juni jl.
20.15-20.45 Impact opheffing KLV en Bram Steiner Fonds
1. Voorstel voor oprichting vereniging PSIMT Niek Botden
2. Uitreiking laatste Bram Steiner Award op 17 december 2020 Erik van Os
3. Plan van aanpak en financiering Base Manual Greenhouse Geerten van der Lugt of Tijs Kierkels
4. Uitnodiging voor deelname aan het Nieuwe Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving
5. Nieuw logo Studiekring PSIMT
6. Vragen / Discussie Allen
20.45-21.15 Op voorstel van Carel Wreesmann discussie over de nieuwe documentaire van Sir David Attenborough: A Life On Our Planet.
21.15-21.25 Rondvraag, o.a. tijdstip online meeting overdag of in de avond
21.30 Sluiting

De 2e online bijeenkomst wordt a.s. donderdag 5 november van 20.00-21.30 uur gehouden met behulp van Google Meet. Gespreksleider is Levi Bin en de techniek zal gedaan worden door Niek Botden. Aanmelden vooraf is niet nodig. Koffie en een koekje etc. uiteraard zelf verzorgen.

Verslag 5 november 2020

Hier vindt u het verslag van de online bijeenkomst op 5 november jl. en tevens een presentatie van lopende verenigingszaken. We hebben ondanks de virtuele meeting toch prima discussies gevoerd. De volgende bijeenkomst in het voorjaar van 2021 zal mogelijk ook nog online gehouden moeten worden, we zullen daarover begin 2021 nader berichten. Laat ons weten of jullie voor een online meeting de voorkeur hebben voor een avond of dat het beter overdag kan worden georganiseerd.

1. Omdat passering van de statuten niet meer dit jaar zal lukken, maar we wel nog graag als vereniging geformaliseerd willen worden i.v.m. donatie vanuit het Bram Steiner Fonds (die in de loop van 2021 hun ANBI status verliezen), zijn wij deze week door Smit & Moormann notariaat tijdelijk als vereniging ingeschreven bij de KvK zonder oprichtingsstatuten (die volgen dan later). Er wordt nog dit jaar op naam van de vereniging een nieuwe bankrekening aangevraagd. De concept statuten sturen wij in de loop van januari 2021 ter goedkeuring naar jullie op met tevens de vraag om je aan te melden als lid. De formele naam is: “Vereniging Studiekring Plant- en Systeeminnovaties in de Mondiale Tuinbouw” Verkorte naam: Studiekring PSIMT.

2. Het nieuwe logo zien jullie onderaan deze mail met website en emailadres. Vanwege enige gelijkenis met het logo van ISHS hebben wij dit voorgelegd aan ISHS met de vraag of zij bezwaren hebben. Deze waren er niet, zodat wij ons nieuwe logo definitief kunnen voeren. De website zal nog verder ingevuld worden met verenigingszaken, activiteiten en verslagen.

3. De Bram Steiner Award 2020 is op 17 december jl. in een online bijeenkomst uitgereikt aan Ir. Chris Blok van Wageningen Research, BU Glastuinbouw en Bollen. Zie onderstaand persbericht. Bij deze willen wij Chris, ook lid van onze studiekring, van harte feliciteren met het winnen van de laatste Bram Steiner Award. We zullen je voor een volgende bijeenkomst uitnodigen voor een toelichting op je winnende publicatie!

4. Stand van zaken Base Manual Greenhouse Hydroponics. Financiering uit Bram Steiner Fonds (22 K€) en erfenis KLV (30K€) is toegekend. Aanvraag financiering door PUM (10K€) nog niet maar lijkt vanwege de strakke regels verbonden aan de subsidie die PUM ontvangt van het Min. van Buitenlandse Zaken, waarschijnlijk niet haalbaar. Graag ontvangen wij jullie suggesties om op andere wijze deze ontbrekende 10K€ in te vullen, advertenties willen wij in eerste instantie vermijden om onafhankelijkheid te kunnen uitstralen. Het projectteam is al wel enige keren bij elkaar geweest.

Verslag online bijeenkomst

Bram Steiner Award 2020 uitgereikt aan Chris Blok

For English: see below. De Bram Steiner Award 2020 is uitgereikt aan ir. Chris Blok van Wageningen Research, business unit Glastuinbouw en Bollen.

Bram Steiner was een van de eerste onderzoekers op het gebied van de substraatteelt. Door zijn werk is een goede basis gelegd over het gedrag van nutriënten in voedingsoplossingen. De Bram Steiner Award is dit jaar voor de 6e keer uitgereikt door de jury die de papers beoordeelt en die onder auspiciën staat van de Bram Steiner Stichting.

Origineel en baanbrekend
De publicatie mag geen dissertatie zijn maar moet wel uitblinken in originaliteit, dient baanbrekend en van hoog niveau te zijn, dient te zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en dient te gaan over de minerale voeding van de plant vanuit een voedingsoplossing.

Het artikel van Blok "Maximum Plant Uptakes for Water, Nutrients, and Oxygen are not always met by irrigation rate and distribution in water-based cultivation systems" is in 2017 gepubliceerd in Frontiers in Plant Science.

In deze publicatie beschrijven de auteurs de opname-snelheid van water, nutriënten en zuurstof in enkele teeltsystemen op water (NFT, DFT). Lees de paper via deze link.

Jury
De jury was gecharmeerd van de mix van praktische vraagstelling en wetenschappelijke verdieping. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.

ir. Chris Blok, WUR-plant nutrition 1984
ir. Chris Blok, WUR-plant nutrition 1984

ENGLISH Bram Steiner Award 2020 for best publication on soilless culture presented to Chris Blok

The Bram Steiner Award 2020 for best scientific publication in the field of Soilless Culture has been presented to Chris Blok of Wageningen University & Research. Blok is associated with the business unit Greenhouse Horticulture and Bulbs.

The Bram Steiner Award is presented every three years. Bram Steiner was one of the “founding fathers” of soilless cultivation in the 60s and 70s. His work formed a firm basis for our present knowledge on the behavior of nutrients in a nutrient solution and the uptake by the plant. This year, the Bram Steiner Award has been presented for the 6th time by the jury judging the papers, under the auspices of the Bram Steiner Foundation.

Publications eligible for the Bram Steiner Award have to be pioneering and of top quality, be published in a peer reviewed journal and should excel in originality. The main topic is the nutrition of the plant from a nutrient solution.

Chris Blok’s paper “Maximum Plant Uptakes for Water, Nutrients and Oxygen are not always met by Irrigation Rate and Distribution in Water-based Cultivation Systems” was published in Frontiers in Plant Science in 2017.
In their paper Blok and his co-authors describe the uptake rate of water, nutrients and oxygen in growing systems on water such as nutrient film technique and deep flow technique.

The jury was charmed by the mix of a practical question with a scientific deepening. The price exists of a certificate and a reward.