Alumnibijeenkomst

PSIMT - online vergadering - 22 april 2021

De Studiekring PSIMT organiseert in het voor- en najaar themagerichte bijeenkomsten. Er worden inleidingen gehouden, er wordt informatie uitgewisseld en bediscussieerd en er vindt een excursie plaats naar proeven of bedrijven die een relatie hebben met het thema van die dag. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en op de website geplaatst en is dus beschikbaar voor iedereen. Alleen deelnemers van bijeenkomsten ontvangen de handouts van de presentaties.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Locatie Online

Programma 22 april 2021

19.45-20.00 Online inloop via Google Meet
20.00-20.10 Welkom, korte voorstelronde en aandachtspunten Levi Bin
20.10-20.15 Verslag online overleg 5 november jl.
20.15-20.50 Presentatie winnaar Bram Steiner Award 2020: onderzoeker Chris Blok
20.50-20.55 Korte pauze Niek Botden
20.55-20.10 Concept-statuten en interne zaken vereniging PSIMT Niek Botden
20.10-21.15 Voortgang productie Base Manual Greenhouse Hydroponics Niek Botden
21.15-21.25 Door leden ingebrachte onderwerpen en discussie Allen
Indien voldoende tijd: Carbon Foodprint Tomaat Levi Bin

De 3e online bijeenkomst wordt donderdag 22 april 2021 van 20.00-21.30 uur gehouden met behulp van Google Meet. Gespreksleider is Levi Bin en de techniek zal gedaan worden door Niek Botden. Aanmelden vooraf is niet nodig. Koffie en een koekje etc. uiteraard zelf verzorgen.

Instructie Google Meet

•Na het openen van bovenstaande link, klik op de knop “nu deelnemen” en je wordt toegelaten tot de vergadering.

•Tevens wordt er gevraagd of je microfoon en camera gebruikt mogen worden. Sta beide toe s.v.p.

•Houdt tijdens de vergadering je camera aan, maar zet je microfoon uit door op de “Microfoon knop” onderin het scherm te klikken.

•Je kan de indeling van je scherm, bijv. hoe presentatie en/of deelnemers getoond worden door rechtsonder op de 3 bolletjes te klikken en dan op knop "Layout Wijzigen" klikken

•Als je een bepaalde persoon (bijv. spreker) continue in beeld wilt hebben, klik dan op de "prikker" knop zichtbaar als je boven beeld van de persoon hangt. Je "pint" dan deze persoon vast.

Bram Steiner Award 2020 uitgereikt aan Chris Blok

For English: see below. De Bram Steiner Award 2020 is uitgereikt aan ir. Chris Blok van Wageningen Research, business unit Glastuinbouw en Bollen.

Bram Steiner was een van de eerste onderzoekers op het gebied van de substraatteelt. Door zijn werk is een goede basis gelegd over het gedrag van nutriënten in voedingsoplossingen. De Bram Steiner Award is dit jaar voor de 6e keer uitgereikt door de jury die de papers beoordeelt en die onder auspiciën staat van de Bram Steiner Stichting.

Origineel en baanbrekend
De publicatie mag geen dissertatie zijn maar moet wel uitblinken in originaliteit, dient baanbrekend en van hoog niveau te zijn, dient te zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en dient te gaan over de minerale voeding van de plant vanuit een voedingsoplossing.

Het artikel van Blok "Maximum Plant Uptakes for Water, Nutrients, and Oxygen are not always met by irrigation rate and distribution in water-based cultivation systems" is in 2017 gepubliceerd in Frontiers in Plant Science.

In deze publicatie beschrijven de auteurs de opname-snelheid van water, nutriënten en zuurstof in enkele teeltsystemen op water (NFT, DFT). Lees de paper via deze link.

Jury
De jury was gecharmeerd van de mix van praktische vraagstelling en wetenschappelijke verdieping. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.

ir. Chris Blok, WUR-plant nutrition 1984
ir. Chris Blok, WUR-plant nutrition 1984

ENGLISH Bram Steiner Award 2020 for best publication on soilless culture presented to Chris Blok

The Bram Steiner Award 2020 for best scientific publication in the field of Soilless Culture has been presented to Chris Blok of Wageningen University & Research. Blok is associated with the business unit Greenhouse Horticulture and Bulbs.

The Bram Steiner Award is presented every three years. Bram Steiner was one of the “founding fathers” of soilless cultivation in the 60s and 70s. His work formed a firm basis for our present knowledge on the behavior of nutrients in a nutrient solution and the uptake by the plant. This year, the Bram Steiner Award has been presented for the 6th time by the jury judging the papers, under the auspices of the Bram Steiner Foundation.

Publications eligible for the Bram Steiner Award have to be pioneering and of top quality, be published in a peer reviewed journal and should excel in originality. The main topic is the nutrition of the plant from a nutrient solution.

Chris Blok’s paper “Maximum Plant Uptakes for Water, Nutrients and Oxygen are not always met by Irrigation Rate and Distribution in Water-based Cultivation Systems” was published in Frontiers in Plant Science in 2017.
In their paper Blok and his co-authors describe the uptake rate of water, nutrients and oxygen in growing systems on water such as nutrient film technique and deep flow technique.

The jury was charmed by the mix of a practical question with a scientific deepening. The price exists of a certificate and a reward.

Lid worden

Wil je ook lid worden van de studiekring PSIMT? Stuur dan een mail naar alumni@wur.nl