Wageningen Dialogue

Rol van wetenschappers in de publieke arena

Welke rol(len) hebben wetenschappers in de publieke arena en hoe dealen we met de gigantische maatschappelijke uitdagingen? Wat is de bijdrage van de 'pure wetenschappers' die met objectieve feiten en cijfers komen? Vind je dat alle wetenschappers 'honest brokers' moeten worden en verschillende scenario's moeten presenteren? Of is het de morele plicht van wetenschappers om openlijk campagne te voeren voor een betere, eerlijkere en duurzamere wereld?

Organisator Wageningen Dialogues and Pakhuis de Zwijger
Datum

ma 12 december 2022

Locatie Omnia

Wetenschappers hebben duidelijk een rol in de samenleving. Maar we moeten ons bewust zijn van de verschillende rollen die wetenschappers (kunnen) spelen en hoe de samenleving kijkt naar wetenschappers die actief zijn in de publieke arena. In deze serie van Wageningen Dialogues verkennen we de verschillende rollen, hun impact op de samenleving en wat wetenschappers nodig hebben om op een zinvolle manier bij te dragen. Want zijn er niet meerdere rollen te vervullen?

Voor de eerste dialoog in deze serie nodigen we WUR-medewerkers uit om in gesprek te gaan over de rol van wetenschappers in de publieke arena – en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Met deze doorlopende serie willen we de waarde onderzoeken van de verschillende posities die wetenschappers kunnen innemen, evenals hun impact op de samenleving. In latere sessies zullen we daarom ook zeker de interactie met actoren buiten de academische bubbel opzoeken. Het doel van de serie is om onze interactie met de samenleving te helpen versterken – en samen te verkennen hoe dan.

Ga mee in gesprek

Werk jij bij WUR? Kom dan ook op 12 december om jouw ervaringen te delen en ideeen en inzichten aan te scherpen. Je kunt je registreren via deze link.

Programma
15:00 Inloop, koffie/thee
15:15 Opening en doel van deze dialoogserie
17:00 Borrel