Alumnibijeenkomst

SLE - Verplichte bijmenging: duurzaam boeren in de 21e eeuw - 10 maart 2023

De Studiekring voor Landbouweconomie (SLE) organiseert bijeenkomsten over actuele onderwerpen op het gebied van landbouw. De SLE nodigt haar leden en andere geinteresseerden uit voor hun volgende bijeenkomst op 10 maart met als thema Verplichte bijmenging, duurzaam boeren in de 21e eeuw.

Organisator Studiekring voor Landbouweconomie
Datum

vr 10 maart 2023 15:00 tot 17:00

Locatie Atlas, gebouwnummer 104
Wageningen Campus, Atlas, gebouw 104
Zaal/kamer Zaal Atlas 1+2

Initiatiefgroep ‘Regie op Ruimte’
Zomer 2022 heeft de initiatiefgroep ‘Regie op Ruimte’ een advies opgesteld om boeren binnen de nieuwe ecologische en maatschappelijke grenzen van vandaag toekomstperspectief te bieden. De titel van het advies is Toekomst zoekt Boer. Daarmee wordt gezegd dat Nederland boeren in de toekomst hard nodig heeft om tegemoet te komen aan alle eisen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, water en de gezondheid van mens en dier.

Boeren belonen voor inspanning voor duurzaamheid

De initiatiefgroep stelt dat de overheid de markt moet corrigeren zodat de boer wordt betaald voor zijn inspanningen voor duurzaamheid. Zo zou de overheid de agro- en voedselindustrie kunnen verplichten om in hun producten een substantieel aandeel duurzame grondstoffen te gaan bijmengen, zoals ook bij
benzine al jarenlang wordt gedaan.
Daardoor wordt de vraag naar duurzaam vergroot, kan de prijs voor duurzame landbouwproducten omhoog en krijgt de boer een beter inkomen.
Om meer inzicht en debat te bieden over de in dit rapport geschetste toekomstvisies, organiseert SLE deze bijeenkomst.

Programma vrijdag 10 maart

14.30 u: Inloop en ontvangst
15.00 u: Presentaties sprekers en debat
17.00 u: Afsluiting en netwerkborrel

Sprekers

Krijn Poppe | Regie op Ruimte
Toelichting op uitgebrachte adviesrapport Toekomst zoekt Boer, met specifieke aandacht voor de voorgestelde verplichte bijmenging

Niek Nielen | FrieslandCampina
Reflectie vanuit zuivelsector

Elselien Breman | Ministerie van LNV
Licht visie toe vanuit Ministerie. Elselien is afgestudeerd aan WUR: Master management, economics and consumer studies 2014