Promotie

Spillover of pro-environmental consumer behavior

Promovendus Lieke LJM (Lieke) Dreijerink MSc
Promotor prof.dr.ir. ES (Eveline) van Leeuwen
Copromotor prof.dr. G (Gerrit) Antonides
Externe copromotor Dr Michel Handgraaf
Organisatie Wageningen University, Urban Economics
Datum

di 7 maart 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Om klimaatverandering te beperken is het belangrijk dat mensen minder broeikasgassen veroorzaken. Milieuvriendelijk gedrag, zoals het isoleren van je woning, vaker de fiets pakken, niet vliegen of minder vlees eten, draagt hieraan bij. Deze verschillende soorten gedrag staan niet los van elkaar. Het uitvoeren van het ene gedrag blijkt van invloed te zijn op daaropvolgend gedrag. In dit proefschrift zijn deze zogenaamde gedragsspillovers onderzocht. Er bestaat zowel positieve spillover, waarbij het eerste milieuvriendelijke gedrag tot nog een milieuvriendelijk gedrag leidt, als negatieve spillover, waarbij het eerste milieuvriendelijke gedrag juist tot milieuonvriendelijk gedrag leidt. Door middel van interviews en vragenlijstonderzoek onderzocht we in welke mate positieve en negatieve spillovers optreden en in hoeverre bepaalde omstandigheden, waaronder de mate van gelijkheid en de moeilijkheid van het eerste en daaropvolgende gedrag, spillovers beïnvloeden. Meer kennis over het stimuleren van positieve spillover en tegengaan van negatieve spillover kan bijdragen aan het bevorderen van duurzamere consumptiepatronen.