Promotie

Strategies for hydrogen evolution catalyst integration in Microbial Electrosynthesis

Promovendus ir. SM (Sanne) de Smit
Promotor dr.ir. DPBTB (David) Strik
Copromotor prof.dr. JH (Harry) Bitter
prof.dr.ir. CJN (Cees) Buisman
Organisatie Wageningen University, Environmental Technology, Biobased Chemistry and Technology
Datum

vr 3 februari 2023 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting


In dit project zijn micro-organismen gebruikt om koolstofdioxide (een broeikasgas) om te zetten naar vetzuren. Deze vetzuren hebben vele verschillende mogelijke toepassingen in de voedsel, farmaceutische en chemische industrie, als bouwsteen voor bijvoorbeeld voedingssupplementen of brandstof. Om deze vetzuren te maken uit koolstofdioxide hebben de micro-organismen energie nodig. De energie is bij de micro-organismen gebracht door ze te laten groeien op grafietdoek, een soort koolstof sponsachtig materiaal dat elektriciteit geleid. Als er elektrische stroom op het grafiekdoek wordt gezet, kunnen de micro-organismen de elektronen direct opnemen of indirect via tussencomponenten zoals waterstof. In dit project hebben we ervoor gezorgd dat er meer waterstof beschikbaar was voor de micro-organismen door een katalysator op het grafietdoek in te bouwen die gemaakt is van spoorelementen. Verder hebben we ook onderzocht waar in de reactor de waterstof het meest beschikbaar is en hoe de beschikbaarheid verbeterd kan worden.