Activiteit

Studiedag Big Data: ‘Big Hype or Big opportunity?’ ... en waar staan we nu eigenlijk?

Het NMDC nodigt u graag uit voor de studiedag Big Data. Er wordt veel gesproken over Big Data, maar wat is het en wat kun je er eigenlijk mee? Vandaar de titel voor deze dag.

De studiedag is bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen, en om van te leren. Zo kunnen we ook vaststellen waar we de komende tijd aan kunnen werken. Zowel kennisinstellingen, overheden en marktorganisaties hebben of krijgen met Big Data te maken al of niet in samenwerking met elkaar. De dag is dan ook bedoeld voor iedereen die met data werkt, vanzelf eigenlijk dan ook met big data in aanraking komt en de potentie ervan wil leren kennen.

Organisator Nationaal Modellen- en Data Centrum
Datum

ma 28 november 2016 10:00 tot 16:30

Locatie Gaia, gebouwnummer 101
Droevendaalsesteeg 3
101
6708 PB Wageningen
0317 – 48 17 00
Zaal/kamer Zaal 1

Waarom een Big Data studiedag?

Big Data, Data Science, Data Analytics, allemaal termen die we vandaag de dag veel om ons heen horen. Maar wat betekent dit nu voor onze dagelijkse praktijk. Dit is voor het NMDC, Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving, een aanleiding geweest om een studiedag voor op te zetten om dit onderwerp verder te verdiepen. Opgezet vanuit het NMDC maar nadrukkelijk ook bedoeld voor het bredere werkveld van de NMDC partners, waar net zoals wij ieder vaak te maken heeft of krijgt met Big Data als we met data aan de slag gaan.

Een studiedag met ervaringen vanuit het werkveld vanuit overheid, onderzoek en ook de markt. Die ervaringen willen we delen en daar dieper in duiken. We gaan interactief over dit onderwerp met elkaar in discussie gaan op basis van een aantal centrale vragen wat Big Data voor ons kan betekenen. Verder worden we op dit onderwerp bijgepraat door keynote spreker Wilco Hazeleger, directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC). We vragen hem ook direct te reageren op de resultaten van onze interactieve sessies eerder op de dag.

Achtergrond

Voor de samenwerking in het NMDC zijn naast de modellen data een belangrijke bron. De samenwerkende organisaties werken steeds meer en meer met Big data. Maar wat betekent dat voor het werkveld van het NMDC, welke aspecten van Big Data zijn voor ons relevant, waar liggen kansen en mogelijkheden.

Op deze studiedag laten we elkaar weten wat we nu al met Big Data doen, maar belangrijker is eigenlijk wat is de potentie van Big Data is, wat doen onze relaties met Big Data en wat hebben we nodig? De dag is dan ook bedoeld om als partner, maar ook samen met onze relaties kennis op te doen en na te denken over welke kansrijke mogelijkheden er zijn om met het NMDC op te pakken.

Ter oriëntatie in kort bestek waar we aan denken bij Big Data en waar we op willen focussen. In algemene termen gaat het bij het karakteriseren van Big Data om een aantal ‘V’-s, Volume, Velocity, Variety, Veracity en er zijn steeds meer ‘V’-s aan toegevoegd.

studiedag big data.png

Het is duidelijk dat in het werkveld van de ‘Leefomgeving’ we over veel data met deze typering beschikken en ze gebruiken voor ‘data analytics’, data visualisatie, ‘data mining’ voor thema’s in veel domeinen zoals waterveiligheid, gezondheid, luchtkwaliteit, precisielandbouw etc. Voor deze studiedag leggen we de focus op Variety en Veracity, die voor kennisinstellingen het meest relevant zijn met de toepassing van Big Data in Data Analytics. 

Indeling van de dag

In de ochtend starten we met een aantal pitches om voorbeelden vanuit het werkveld van de Leefomgeving te presenteren. Na de lunch gaan de deelnemers aan de slag in een Big Data Café worden in kleinere groepen op een aantal thema’s vragen beantwoord om te komen tot mogelijke bedreiging, maar eigenlijk vooral kansen om met Big Data in ons werkveld het verschil te gaan maken. Vervolgens is er een keynote van Wilco Hazeleger’ directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC), om het onderwerp in de breder context te plaatsen en op huidige ontwikkeling in te gaan.
Programma
Welkom door dagvoorzitter Jaap Kwadijk
Ervaringen met Big Data (korte presentaties uit de praktijk) KNMI: Raymond Sluiter: Big Data & KNMI: KNMI Datalab.
RIVM: Albert Wong -"Internet als een bron van big data: de ervaringen van het RIVM"
Deltares: Gennadii Donchyts – “de Aquamonitor”; een Google Earth Engine toepassing
TNO: Somayeh Djafari: Respect4you, een privacy kader voor big data
Wageningen Environmental Research: Sander Janssen: Big Data bij WUR
PBL: Nico Pieterse: PBL en Big Data
S[&]T: Dr. Erwin Torreao Dassen: Data pipelines: from scientific journals to gas pipeline monitoring
Internationaal ‘Godan’: Onno Roosenschoon: ‘global data voor landbouw
Netwerk lunch
Big Data Café break out sessies Thema’s:
Social media
IoT & sensors
Smart Devices
Communities as a mean to .. Tafelvz:Hessel Winsemius
Privacy en Big Data. Tafelvz: Somayeh Djafari
Koffie en thee
Keynote Wilco Hazeleger Directeur ‘Netherlands eScience Center’
Terugkoppeling Big Data Cafe Wat zijn de ‘Big opportunities’ voor het werkveld?
Feedback hierop van Wilco Hazeleger
Afsluiting
Netwerk borrel

Aanmelden

Deelname is kosteloos, aanmelden kan per email bij Suze Looyschelder:  suze.looyschelder@wur.nl voor 21 november.