Alumnibijeenkomst

Studiekring Plantenveredeling - Bijeenkomst - 18 december 2020

Drie maal per seizoen organiseert de Studiekring voor Plantenveredeling een bijeenkomst voor haar leden. De komende (online) lezing staat gepland voor vrijdag 18 december 2020. Op de agenda staat CRISPR Cas en een update over de omvorming tot vereniging. Aansluitend vindt er een virtuele netwerkborrrel plaats.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

vr 18 december 2020 14:45 tot 17:00

Locatie Online

CRISPR Cas en De toekomst van de Studiekring voor Plantenveredeling

KLV, de moedervereniging van de Studiekring voor Plantenveredeling, is opgeheven. Om de Studiekring weer een officiële status te geven, met bijbehorende juridische bescherming, wordt de Studiekring omgezet in een aparte vereniging. De modelstatuten, in opdracht van KLV opgesteld door Notaris Smit in Wageningen, en de specifieke opmerkingen daaromtrent, worden in het eerste deel van het programma doorgesproken met de leden. Het huidige bestuur is in eerste instantie beschikbaar voor de bestuursfuncties. U, als lid van de Studiekring, wordt/blijft automatisch lid van de Studiekring in deze nieuwe vorm. De activiteiten zoals u die gewend bent, zullen door de Studiekring worden voortgezet.In het tweede programmaonderdeel krijgt u een update over de zich snel ontwikkelende CRISPR-Cas technieken. Dit geeft mogelijkheden voor de plantenveredeling.

De bijeenkomst is in het Nederlands. Wij hopen u online te ontmoeten op vrijdag 18 december! Met vriendelijke groet, Dr. ir. Jan-Kees Goud Secretaris Studiekring voor Plantenveredeling

Programma

14.45 15.00 Inloop en testen online meeting
15.00 15.30 De toekomst van de Studiekring voor Plantenveredeling incl. discussie o.l.v. Jan-Kees Goud, secretaris
15.30 16.00 CRISPR Cas met dr. Jan Schaart, WUR Plant Breeding
16.00 16.30 Discussie
16.30 17.00 Digitale netwerkborrel in subgroepen

Aanmelden

De meeting wordt in Mircosoft Teams gehouden.Vooraf aanmelden is niet nodig.14.45 uur is de digitale inloop en wordt de online meeting getest. De leden hebben de link ontvangen in de uitnodigingsmail, door daarop te klikken kan men deelnemen.

De leden hebben ook de statuten en het document met opmerkingen per mail ontvangen. Heeft u geen mail ontvangen? Mailt u dan naar alumni@wur.nl.