Promotie

Surviving and growing in dynamic floodplains: Habitat heterogeneity drives communities of young fish in the lower river Rhine

Promovendus T (Twan) Stoffers MSc
Promotor prof.dr. JAJ (Johan) Verreth
Externe promotor Prof. Dr A.D. Buijse
Copromotor dr.ir. LAJ (Leo) Nagelkerke
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquacultuur en visserij, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

vr 16 december 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Recent wordt het belang van gezonde vispopulaties in rivieren steeds meer erkend en het herstel van vloedvlakten van rivieren is een prioriteit geworden in verschillende natuurherstelprogramma's voor zoetwaterecosystemen. Dit promotieonderzoek had tot doel beter te begrijpen hoe herstelde uiterwaarden functioneren als kraamkamers voor riviervissen, met als doel de overleving van jonge vis te verbeteren en de vispopulaties in de Nederlandse rijntakken te herstellen. Dit proefschrift toont aan dat het herstel van uiterwaardwateren als kraamkamer effectief is voor jonge riviervis. Elk type project biedt kraamkamerhabitat voor verschillende ecologische gilden, individuele soorten en gemeenschapskenmerken (biodiversiteit of dichtheden). Om de reofiele vispopulaties en de algehele visdiversiteit in sterk veranderde grote rivieren zoals de Rijn te vergroten, wordt voorgesteld dat de inspanningen voor rivierherstel zich concentreren op het creëren van een gevarieerd rivierlandschap met heterogene patronen en processen in uiterwaarden zoals in natuurlijke rivieren. Hierbij zou de nadruk moeten liggen op het creëren van strangen en nevengeulen, die het hele jaar door in verbinding staan met de rivier.