Promotie

Territorial knowledge governance. Pursuing sustainability in agriculture and food clusters

Promovendus dr. AL (Alwin) Gerritsen
Promotor prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer
Externe copromotor prof. dr A Lagendijk
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bestuurskunde
Datum

vr 18 oktober 2019 16:00 tot 17:30

Locatie

Samenvatting


Het proefschrift Ruimtelijk kennis governance: Nastreven van duurzaamheid in landbouw- en voedselclusters richt zich op hoe kennisprocessen coördinatie bewerkstelligen bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling in landbouw en voedselclusters. In deze clusters streven gerelateerde bedrijven naar het verduurzamen van hun bedrijven, waardeketens en omgeving, ondersteund door overheden, wetenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven. Het proefschrift presenteert een analytisch kader en beschrijft casestudy's uit Nederland, India en Mexico. Het proefschrift behandelt twee kennislacunes: 1) de beperkte aandacht voor de coördinerende en transformatieve aspecten van kennis en leren in de literatuur over modes of governance; en 2) een gebrek aan een ruimtelijk-economische benadering in de literatuur over de governance van duurzame ontwikkeling. Het proefschrift biedt onderzoekers en professionals uit de praktijk een handreiking voor de ondersteuning van en deelname aan duurzaamheidstransities in landbouw en voedsel en aanverwante domeinen, zoals de circulaire economie en klimaatveranderingen.