Promotie

Terugveren of vooruitgaan: een analyse van veerkracht en landbouwbeleid in de Europese Unie

Promovendus Yannick Y (Yannick) Buitenhuis MSc
Promotor prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer
Copromotor dr. JJL (Jeroen) Candel MA
Externe copromotor Prof. Dr P.H. (Peter) Feindt (Thaer Institute of Agricultural and Horticultural Sciences, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bestuurskunde
Datum

di 13 september 2022 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

De veerkracht van Europese landbouwsystemen staat steeds meer onder druk door urgente problemen, zoals prijsschommelingen op de markt, vergrijzing, extremer weer en klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, en toenemende milieudruk.

Wetenschappers en beleidsmakers roepen dan ook op om de veerkracht van landbouwsystemen te versterken doormiddel van (Europees) landbouwbeleid.

Echter, onderzoek dat zich specifiek richt op het begrijpen van hoe beleid veerkracht kan beïnvloeden is schaars.

Dit promotieonderzoek analyseert daarom op welke manieren landbouwbeleid, met name het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de veerkracht van landbouwsystemen in Europa beïnvloedt.

Ons huidige Europese landbouwbeleid is ingericht om landbouwsystemen te helpen om kortstondige klappen te incasseren, terwijl veel van de uitdagingen juist vragen om beleid dat ook aanpassingen en transformatie van de landbouw ondersteunt.

Beleidsmakers dienen dan ook het huidige beleid – en de onderliggende ideeën over veerkracht - te heroverwegen om de langetermijnveerkracht van landbouwsystemen adequaat te kunnen ondersteunen.