Promotie

The impact of a wilderness-based training program on leadership transformation

Promovendus Boy van Droffelaar
Promotor prof.dr. VR (Rene) van der Duim
Copromotor dr.ir. MH (Maarten) Jacobs
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Culturele Geografie
Datum

do 29 oktober 2020 11:00 tot 12:30

Locatie

Samenvatting:

Leiders van organisaties staan in deze tijd ​​voor uitdagingen die meer vereisen dan alleen de ontwikkeling van leiderschapscompetenties. Volgens wetenschappers en praktijkmensen is bij leiders op een fundamenteler niveau een bewustzijnsverandering nodig. Verschillende wetenschappers denken dat 'kritieke levensgebeurtenissen', dat wil zeggen gebeurtenissen die het leven van mensen richting geven, waarschijnlijk een belangrijk antecedent zijn van authentiek leiderschap. Bovendien suggereert onderzoek dat natuurervaringen positieve psychologische effecten hebben. In dit PhD-project onderzocht ik de impact van een op wildernis gebaseerd trainingsprogramma op leiderschapstransformatie. Dit proefschrift is gebaseerd op drie empirische studies die de ervaringen van leiders en de daaruit voortvloeiende intenties om te veranderen analyseren, de feitelijke impact van het trainingsprogramma op authentiek leiderschap meten en de rol van herinneringen aan ervaringen op hun leiderschapsstijl en veranderingen daarin onderzoeken.

De studies suggereren dat het trainingsprogramma leidt tot een bewustzijnsverandering bij leiders naar een bredere en meer zorgzame houding. Dit is hoogstwaarschijnlijk een effect van onderdompeling in de natuur.