Themadag

Themamiddag ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’ in Nijkerk

Waar liggen kansen voor effectieve samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders? En hoe goed is het voor boer, bodem en milieu? Met de steeds striktere regels rond gebruiksnormen, het wegvallen van de deroga¬tie en de beperkingen op gebruik van chemische middelen, willen de Commissies Bemesting voor Akkerbouw en Vollegrondsgroenten, en voor Grasland en Voedergewassen (CBAV en CBGV), de opties verkennen. Daarbij staan vooral de landbouwkundige en bemesting technische kant centraal.

Organisator CBAV & CBGV
Datum

do 8 februari 2024

Locatie Nijkerk

Denk mee over de verschillende vormen van samenwerking in 4 interactieve workshops. Praktijkgericht, op basis van diverse PAVEX-cases. Wat leren we daaruit en wat kunnen we ermee?

Bekijk het programma en meld je aan.