Promotie

Towards regenerative agriculture: the case of dairy and arable farming in the Netherlands

Promovendus ir. L (Loekie) Schreefel
Promotor prof.dr.ir. RPO (Rogier) Schulte
prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer
Copromotor dr.ir. HHE (Hannah) van Zanten PhD MSc
Externe copromotor Annemiek Pas Schrijver
Organisatie Wageningen University, Experimental Plant Sciences
Datum

di 7 maart 2023 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Ons wereldwijde voedselsysteem levert een zware druk op het milieu, dit is bijvoorbeeld te zien aan een veranderend klimaat en het verlies van flora en fauna in onze omgeving. Als reactie worden vormen van landbouw, die eerder gezien werden als niches, nu geprezen door de industrie en overheden als gangbare oplossingen voor een duurzame landbouw. Regeneratieve landbouw is op dit moment een van de meest populaire vormen van duurzame landbouw. Er is echter nog veel onduidelijk over wat regeneratieve landbouw nu eigenlijk betekent, hoe we inzichtelijk kunnen maken wat de effecten zijn van regeneratieve praktijken en hoe we deze effecten meetbaar kunnen maken. Dit proefschrift gaat in op deze vraagstukken om de transitie naar regeneratieve landbouw te stimuleren.