Promotie

Verbetering in praktijk: Een bijdrage van de Normatieve Praktijkbenadering aan een ethiek van internationale ontwikkelingssamenwerking in het agrofood domein

Promovendus mr. CJ (Corne) Rademaker
Promotor prof.dr.ir. SJ (Simon) Oosting
Externe copromotor prof. dr ir H Jochemsen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Philosophy
Datum

wo 21 oktober 2020 11:00 tot 12:30

Locatie

Samenvatting:

Het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie uit 2010 stelt dat ethische reflectie mist in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. In opdracht van en in samenwerking met een NGO actief in ontwikkelingssamenwerking, formuleert dit proefschrift een voorstel voor een omvattende ‘ethiek van ontwikkelingssamenwerking’. De focus ligt op internationale landbouwontwikkeling. Een centrale vraag is: Welke normen en waarden moeten gehonoreerd worden wil ontwikkelingssamenwerking vruchtbaar zijn? Met behulp van de Normatieve Praktijkbenadering wordt aangetoond dat ontwikkelingssamenwerking geen neutraal, technisch geheel van activiteiten is, maar een praktijk waarvoor een meer of minder expliciet raamwerk van normen en waarden geldt. Ontwikkelingssamenwerking in het agrofood domein ‘vraagt’ er als het ware om dat ontwikkelingsprofessionals de vermogens van actoren om te produceren en te handelen onder eerlijke voorwaarden, faciliteren. Tenslotte zullen voor een vruchtbare praktijkuitoefening van ontwikkelingssamenwerking, normen en waarden onderdeel moeten uitmaken van de morele houding van ontwikkelingsprofessionals, en van daaruit hun handelen bepalen in deugden als moed en integriteit.