Promotie

Vorming en hervorming van landclaims in Bukavu – Een leidraad voor etnografisch governmentality onderzoek naar hybriditeit

Promovendus mr. F (Fons) van Overbeek
Promotor prof.dr.ir. JWM (Han) van Dijk
Copromotor PA (Peter) Tamas
Organisatie Wageningen University, Sociologie van Ontwikkeling en Verandering
Datum

wo 14 oktober 2020 11:00 tot 12:30

Locatie

Samenvatting:

Zij die claims leggen op land in Bukavu, een explosief groeiende stad in het geplaagde oosten van de Democratische Republiek Congo, kunnen niet uitsluitend vertrouwen op één identiteit, één certificaat, één financiële transactie of één instituut om hun claims veilig te stellen. Om erkenning te krijgen voor hun claims moeten zij met een scala aan concurrerende individuen onderhandelen over en navigeren tussen tegenstrijdige regels en fluïde waarheden. In deze noodzakelijke interacties zien we een hybridisatie van de vereisten van erkenning van claims. Deze hybriditeit resulteert echter bij niemand in definitieve erkenning. Waar het wel toe leidt is een dynamische impasse van blijvende onzekerheid waarin ieders claims constant moeten worden aangepast aan verder hybridiserende en vaak onbekende vereisten. Om deze complexiteit beter te kunnen bestuderen concludeert dit onderzoek dat een specifieke, etnografische lezing van Michel Foucault’s ‘Governmentality’ een analytisch uitdagende doch verhelderende keuze is, aangezien het de etnograaf toelaat om meer gedetailleerde, waardevrije analyses te maken over hybriditeit.