Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Zuid - woensdag 7 juni 2023

De Werkgroep Wageningen Alumnikring Zuid organiseert in samenwerking met het Alumnibureau WUR twee keer per jaar een alumnibijeenkomst in de regio. Op woensdag 7 juni wordt de volgende bijeenkomst gehouden voor Wageningse alumni.

Organisator Alumni
Datum

wo 7 juni 2023 16:00 tot 21:00

Locatie Landgoed Kasteelhoeve Cartils, Kapolder 14, 6321 PV Wijlre

Biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg

Op 7 juni 2023 komt de Alumnikring Zuid bijeen in het prachtige dal van de Eyserbeek in Zuid-Limburg. Als onderdeel van het Natura2000 gebied Geuldal worden langs de Eyserbeek natuurwaarden ontwikkeld op voormalige landbouwgronden.

We zijn te gast bij de familie Hupperichs-Coenjaerts op Landgoed Kasteelhoeve Cartils in Wijlre. Samen met Wageningen University & Research en coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland is hier recent een voor Nederland zeer zeldzaam kalkmoeras hersteld. De locatie is een voormalig weiland en is na onderzoek deels geplagd. Door het aanwezige kwelwater, wat kalkrijk is, kan een bijzondere soort als gele zegge zich hier snel uitbreiden. Tegelijkertijd biedt de locatie de juiste condities voor de herintroductie van zeer zeldzame planten zoals knikkend nagelkruid. Deze herintroducties zijn noodzakelijk gebleken door de sterke afname van de biodiversiteit en worden begeleid door dr. Philippine Vergeer, universitair hoofddocent plantenecologie van WUR. Vanuit University Fund Wageningen is een crowdfunding opgezet om te helpen met het herstel van de biodiversiteit in Zuid-Limburg.

Tijdens deze alumni bijeenkomst nemen we je tijdens het optionele veldbezoek mee langs bijzondere plekken en het verhaal van een particulier initiatief voor natuurontwikkeling op de overgang van Natura2000 gebied naar reguliere landbouwgrond. Door de combinatie te zoeken met het werkveld, de natuureigenaren en beheerders, draagt Wageningse kennis bij aan het vergroten van de kansen voor herstel van de biodiversiteit; Philippine en dr Leon van den Berg nemen ons mee in de achtergronden en aanpak van het behoud van de bijzondere flora van het Heuvelland. Als plantenecoloog werkt zij aan onderzoek naar de ecologische en evolutionaire reactie van populaties zeldzame planten op veranderende omstandigheden zoals stikstof, verdroging en inteelt.

Namens de Alumnikring Zuid heten we je van harte welkom en zien we je graag op 7 juni! Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Denk aan stevig schoeisel en passende kleding wanneer je deelneemt aan het veldbezoek.

Programma

16.00 uur Inloop

16.30 uur Wandeling, met toelichting van eigenaar op omschakeling landbouw naar natuur en toelichting door experts op de uitgevoerde werkzaamheden en ecologische waarden van het gebied (facultatief, geef in het aanmeldformulier aan of je meedoet of niet)

18.00 uur Eenvoudige maaltijd

18.45 uur Presentaties Behoud van zeer zeldzame planten in Limburg door dr Philippine Vergeer en dr Leon van den Berg, met aansluitend ruimte voor discussies

20.15 uur Afsluiting

20.30 Netwerkborrel

21.00 Einde programma

Praktische informatie

Datum en tijd: woensdag 7 juni, 16.00 - 21.00
Doe je niet mee aan de optionele wandeling? Dan ben je welkom om 18.00 voor de eenvoudige maaltijd.

Locatie: landgoed Kasteelhoeve CartilsKapolder 14, 6321 PV Wijlre

Aanmelden

Klik op de oranje knop hieronder om je aan te melden.

Heb je vragen, dan kan je contact met ons opnemen via alumni@wur.nl.