Activiteit

Wageningen Integration For Impact (WIFI)

Op 13 en 14 juni 2022 vindt een internationaal event over de support en bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) plaats. Het event wordt georganiseerd door het Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF) en het KennisBasisprogramma (KB) ‘Food Security and Valuing Water’, beide onderdeel van Wageningen University & Research. Tijdens het event zoomen we in op de resultaten van lopende en afgesloten INREF- en KB-projecten (en mogelijk andere interdisciplinaire programma's). Hierbij gaan we op zoek naar aanbevelingen voor toekomstig inter- en transdisciplinair onderzoek, beleid, onderwijs en implementatieprogramma's.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

ma 13 juni 2022

di 14 juni 2022

Locatie Omnia Gebouw, Wageningen Campus & Online (hybride)

De integratie van milieu, voedsel en samenleving staat centraal in het overgrote deel van het onderzoek en onderwijs van Wageningen University & Research. Deze zogenaamde ‘Wageningse aanpak’ van onderzoek en innovatie is uniek.

Wageningen University & Research wil de ingebrachte kennis en de tot nu toe gecreëerde impact graag delen, in het bijzonder met betrekking tot de SDG’s. Via onderstaande Call for Contributions zijn we op zoek naar bijdragen over dit onderwerp. Zo hopen we samen met jou te verkennen hoe we de impact op de samenleving kunnen vergroten.

Het WIFI-event bestaat uit twee met elkaar verbonden evenementen, elk met zijn eigen doelstellingen en doelgroep.

Event wetenschap en beleid (13 juni - middag)

Tijdens deze dag richten we ons op de bijdrage van onder andere WUR aan de SDG's. Tevens zoeken we naar mogelijkheden om de impact van geïntegreerd onderzoek en onderwijs op de SDG's te vergroten (specifiek in beleidsprocessen).
We willen begrijpen hoe we geïntegreerde inspanningen op het gebied van wetenschap en onderwijs beter kunnen koppelen aan beleidsontwikkelingen (en vice versa).
Deze dag is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij beleidsprocessen op het gebied van de SDG's, waaronder beleidsmakers, uitvoerders, financiers, het maatschappelijk middenveld, bedrijven en wetenschappers.

Event onderzoeksuitwisseling (14 juni - hele dag)

Deze dag heeft een andere invalshoek en gaat dieper in op de inzichten over effectieve benaderingen van inter- en transdisciplinair onderzoek en onderwijs.
Deze dag is gericht op onderzoekers en onderzoeksmanagers van academische en onderzoeksinstellingen, financiers van onderzoek en beleidsmakers op onderzoeksgebied.