Webinar

Water - Emissiebeperking grondgebonden teelten

Een subsidieregeling voor LED-belichting is in de maak, maar met welk spectrum kunnen telers hun gewas optimaal belichten? Het Webinar geeft antwoord op vragen als: hoe teel je met LED’s en kan belichten op assimilatenbalans. De onderzoekers gaan in op deze aspecten op basis van de vele onderzoeken die momenteel lopen.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland
Datum

do 15 oktober 2020 15:30

Locatie Online
Prijsomschrijving Gratis

Sinds vorige jaar wordt een 'virtuele lysimeter' ontwikkeld. Dit instrument bootst op basis van bedrijfs- en bodemkenmerken én actuele kasklimaatdata op de bedrijfscomputer een echte lysimeter na. Van een bepaalde teeltsituatie worden de gewasverdamping, het vochtgehalte in de bodem en het watertransport in de bodem in beeld gebracht. De teler kan met dit model de effecten van een bepaalde watergift zien en een dreigende uitspoeling of vochttekort in beeld brengen. Zodoende kan hij met dit hulpmiddel de watergift afstemmen op de behoefte en voldoen aan de 'zorgplicht'.

In dit Webinar worden de resultaten gepresenteerd van een uitvoerige test met de virtuele lysimeter op een chrysantenbedrijf en van lopende tests bij een aantal andere gewassen. Ook telers zullen hun ervaringen delen.

Gespreksleider: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Spreker:

  • Wim Voogt (Wageningen University & Research)

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot donderdag 15 oktober, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?

Voor het volgen van het Webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het Webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het Webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het Webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.