Webinar

Webinar: Tot op de bodem - Een verdienmodel voor CO2-vastlegging in de bodem?

Een gezonde bodem is van levensbelang voor een toekomstbestendige landbouw. Duurzaam beheerde landbouwbodems zijn weerbaarder voor klimaatverandering, vruchtbaarder en kunnen bovendien CO2 vastleggen. De aandacht voor gezonde landbouwbodems en CO2-vastlegging neemt ook in België en Nederland toe. Maar wat is nodig om tot een beter verdienmodel voor duurzaam bodembeheer te komen? De Nederlandse ambassade in België organiseert op donderdag 20 mei een digitale bijeenkomst om dit tot op de bodem uit te zoeken, met medewerking van onze bodemdeskundige Janjo de Haan.

Organisator Nederlandse ambassade in België
Datum

do 20 mei 2021 10:00 tot 11:45

Locatie Online