Alumnibijeenkomst

Wereldlezing - Creating Artificial Life, the Responsibility of the Designer - 14 maart 2018

2018 is niet alleen het jaar van het 100-jarige bestaan van WUR maar ook van het 200-jarige bestaan van Mary Shelley's roman, Frankenstein. Haar verhaal en de naam van Victor Frankenstein zijn door de tijd al meerdere malen gebruikt en misbruikt, vooral met betrekking tot nieuwe technologische ontwikkelingen. In 1818 werd er een roman geschreven over de creatie van nieuw leven. Nu, in 2018 zijn we daadwerkelijk bezig met het creëren van kunstmatig leven. Maar, wat is de verantwoordelijkheid van de creator?

Organisator Universiteitsfonds Wageningen, Wageningen Academy
Datum

wo 14 maart 2018 18:00 tot 21:00

Tijdens de 'wereldlezing' presenteerde wetenschapsjournalist Philip Ball zijn opvattingen over de erfenis van Frankenstein en de implicaties van ons denken over wetenschap. Hoogleraar Filosofie Philip Brey heeft daarna de technologische revolutie besproken en daarnaast iets verteld over de oorsprong van onze hoop en vrees voor het kunstmatige leven. Met die kennis werd er verder ingegaan op kwesties die vragen om verantwoordelijkheid in de wetenschap, waarbij er juist wel of juist niet een link gelegd kan worden met Frankenstein.

Wetenschapsjournalist Philip Ball heeft een achtergrond in de natuurkunde en is voormalig redacteur van 'Nature'. Hij schreef daarnaast ook vele populaire boeken over wetenschap en filosofie, waaronder 'Unnnatural: the heretical idea of making people'.

Professor Philip Brey is wetenschappelijk directeur van de 4TU en professor wetenschapsfilosofie aan de universiteit van Twente. Hij leidt daarnaast het EU Horizon 2020-project SIENNA, dat zich bezig houdt met mensenrechten en andere ethische aspecten van opkomende technologieƫn.Voorzitter Emeritus Professor Toegepaste Filosofie Michiel Korthals gaat met u in gesprek over de wetenschapsgebieden waarvoor we verantwoordelijkheid dragen.

Programma

18:00 Diner en film Frankenstein (1910)
19:00 Wereldlezing: Philip Ball & Philip Brey
20:00 Dialoog: Creating Artificial Life: The Responsibility of the Designer
21:00-21.30 Informele borrel

Achtergrond Wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.

De toegang tot de wereldlezingen is gratis

Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Snelle inschrijving vergroot kans op plaatsing. Dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors. Aanmelding via het registratieformulier is echter verplicht.