Promotie

Zie je wat ik bedoel? Betekenisgeving door visualities in beleidscontroverses over energie- en voedseltechnologieën

Promovendus Efrat E (Efrat) Gommeh MA
Promotor prof.dr. TAP (Tamara) Metze
Externe promotor Prof. Dr HO (Huub) Dijstelbloem
Copromotor prof.dr.ir. CGPH (Karin) Schroen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bestuurskunde
Datum

ma 16 oktober 2023 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0)317 - 484 500
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Visualisering is een manier om betekenis te geven aan een beleidsvraagstuk. Het fenomeen is nog weinig bestudeerd. Dit proefschrift vult deze leemte door online visualisaties te onderzoeken in controverses over energie- en voedseltechnologieën. Het doel is bij te dragen aan beleidsleren en aan verantwoorde innovatie. Hiertoe is een interpretatief onderzoek ontworpen waarmee de rol van online tekst en visualisaties in controverses over hydraulisch fracken voor schaliegaswinning ('fracking'), over (ultra) bewerkt voedsel, en over nanotechnologie voor voedsel en voedselverpakkingen. De analyse laat zien dat actoren in deze online beleidscontroverses informatie vaak op een ‘wetenschappelijke’ manier visualiseren. Bovendien maakt deze visuele inhoud overwegingen en zorgen zichtbaar die anders onzichtbaar zouden blijven. In de bestudeerde controverses wordt in online visualisaties een technologie vaak geframed als risico of voordeel. De visualisaties maken dit concreet door ze in te bedden in routinematige activiteiten en alledaagse voorwerpen. Dit zet burgers, consumenten maar ook beleidsmakers en technologie-ontwikkelaars aan om de technologieën en hun rol in de samenleving te heroverwegen.