Promotie

Breeding for potato late blight resistance in the era of precise genome editing

Promovendus dr. D (Daniel) Moñino López
Promotor prof.dr. RGF (Richard) Visser
Copromotor dr. JH (Jack) Vossen
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor plantenveredeling
Datum

vr 14 april 2023 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Aardappel is een wereldwijd belangrijk gewas dat veel te lijden heeft van een verwoestende aardappelziekte , veroorzaakt door de oömyceet Phytophthora infestans. Momenteel berust de controle van deze ziekte op frequente toepassing van bestrijdingsmiddelen. Sommige Zuid Amerikaanse wilde aardappelsoorten bevatten echter genen die een hoge mate van resistentie geven.

Het hoofddoel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was om kennis te vergaren over de resistentiemechanismen van de wilde S. chacoense en S. agrimoniifolium soorten en deze kennis te gebruiken om met behulp van nieuwe plantenveredelingstechnieken en meer specifiek gene editing vatbare aardappelrassen te verbeteren door ze resistent te maken. Om dit te bereiken werd CRISPR-Cas-gentechnologie inclusief base editing gebruikt om inactieve allelische varianten in de vatbare aardappelrassen te repareren, een aanpak die bekend staat als resistentiegenenreparatie. Dit onderzoek draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van duurzame en kosteneffectieve strategieën voor de bestrijding van Phytophthora infestans in aardappelgewassen.