Promotie

Deciphering belowground plant-fungal interactions to understand the effects of biodiversity on disease risk

Promovendus EA (Eline) Ampt-Blom MSc
Externe promotor Liesje Mommer & Jos Raaijmakers
Externe copromotor Jasper van Ruijven
Aad Termorshuizen
Organisatie Wageningen University
Datum

di 18 oktober 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Groot Auditorium

Samenvatting

Plantenziekten zijn vaak zeldzamer in soortenrijke ecosystemen dan in landbouwsystemen die uit één soort bestaan. Het is echter onduidelijk hoe de soortensamenstelling van planten bijdraagt aan dit patroon. In dit proefschrift hebben we gekeken naar ziekteverwekkende schimmels die plantenwortels infecteren. Deze schimmels spelen een belangrijke rol in de dynamiek van natuurlijke ecosystemen, maar veroorzaken ook substantiële verliezen in de landbouw. Wij hebben experimenteel onderzocht hoe ondergrondse plant-schimmel interacties leiden tot ziektepatronen in gemengde plantengemeenschappen. Het blijkt dat specifieke buurplanten het ondergrondse ziekterisico van waardplanten kunnen reguleren. Deze effecten waren niet simpelweg het gevolg van het al dan niet waardplant zijn van de buurplanten, maar ook afhankelijk van de leeftijd en worteldichtheid van de buurplanten. Deze bevindingen bieden inspiratie voor het gerichte ontwerp van gemengde teeltsystemen die intrinsiek robuuster zijn tegen bodemziektes.