Promotie

Every Ray Counts!

Grootschalige integratie van Zonne-energie mogelijk maken met smart-grid oplossingen, door hoge resolutie meteorologie met netmanagement te combineren.

Promovendus Frank FPM (Frank) Kreuwel MSc
Promotor dr.ir. CC (Chiel) van Heerwaarden
Copromotor prof.dr. J (Jordi) Vila-Guerau de Arellano
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit
Datum

di 11 april 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Het gebruik van zonnepanelen groeit snel. Maar doordat zonne-energie onvoorspelbaar is en hoge pieken heeft, kunnen ze niet altijd aan het elektriciteitsnet worden toegevoegd. Hierdoor schakelen zonnepanelen zichzelf uit, of moeten bedrijven wachten om energie terug te leveren. Door nauwkeurige voorspellingen van zonne-energie te geven, kunnen smart-grid technologieën worden toegepast om extra zonnepanelen te installeren op huizen, bedrijven en in zonneparken.

Dit onderzoek gaat over het combineren van hoge-resolutie meteorologie en de integratie van zonnepanelen in het elektriciteitsnet. De resultaten behandelen vier onderwerpen: 1. Het kwantificeren van de variabiliteit van de zonnestraling en PV-opwek, 2. Het leveren van een gedetailleerde analyse van door PV-gedreven problemen in het net, 3. Het afstemmen van weersvoorspellingen op precies die factoren die voor zonne-energie relevant zijn, 4. Het beoordelen van de impact van onnauwkeurige weersvoorspellingen tijdens het balanceren van het net.

Als resultaat helpt dit werk om de kennis van meteorologie en netbeheer bij elkaar te brengen om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken.