Promotie

Exploiting the tonsil microbiota to prevent Streptococcus suis infections

Samenvatting

Het gebruik van antibiotica om biggen in de varkenshouderij tegen infectieziekten te beschermen is hoog. Dit versnelt het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie binnen het collectief van bacteriën en schimmels, gezamenlijk “de microbiota” genoemd, die verbonden zijn met boerderij en big. Het werk dat is beschreven in dit proefschrift is gericht op de microbiota van de amandelen als bron van natuurlijke bioactieve verbindingen en kandidaat probiotica om infecties te beheersen en uiteindelijk te leiden tot een lager antibioticagebruik. Verder hebben we de rol van de amandelen als ingangspoort van Streptococcus suis infecties onderzocht; deze bacterie is de hoofdoorzaak van antibioticagebruik bij biggen.

In het eerste deel van ons onderzoek hebben we onderzocht of er bewijs is voor een intracellulair stadium bij systemische biggen infectie door S. suis. Vervolgens is de diversiteit en samenstelling van de microbiota van de amandelen van gezonde biggen beschreven en is er gezocht naar bacteriën die in het lab de groei van S. suis konden remmen door natuurlijke antibiotica verbindingen. We hebben ook een aantal commensale bacteriestammen geselecteerd als kandidaat probiotica, gebaseerd op algemeen aanwezig zijn in de microbiota van de amandelen van gezonde biggen, en (in het lab) antagonisme tegen virulente, met ziekte geassocieerde S. suis stammen. We hebben de werkzaamheid van deze kandidaat probiotica vastgesteld in een gecontroleerd boerderij experiment.

Ons onderzoek heeft geleid tot inzichten die bruikbaar zijn voor een nieuwe aanpak om problemen door S. suis infectiekziekten te verminderen en om de verspreiding van antibioticaresistentie binnen de microbiota tegen te gaan, ook in die microbiota waar de relatieve hoeveelheid aan S. suis hoog is. Onze onderzoeksresultaten dragen ook bij aan kennis van de samenstelling van de microbiota op de amandelen van gezonde biggen, welke natuurlijke antibioticaworden geproduceerd in biofilms op de amandelen, en de mogelijkheden om infectieziekten te beteugelen door natuurlijke antagonistische bacteriestammen.