Promotie

Floreren en Leren; ontwikkeling en evaluatie van een salutogeen programma voor gezond eten voor mensen met diabetes mellitus type 2.

Promovendus CMM (Kristel) Polhuis MSc
Promotor prof.dr. MA (Maria) Koelen
prof.dr. JM (Marianne) Geleijnse
Copromotor dr.ir. HW (Lenneke) Vaandrager
Externe copromotor dr. Sabita Soedamah-Muthu
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij
Datum

wo 20 september 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Dit interdisciplinaire proefschrift combineert de voedingswetenschappen en de sociale wetenschappen op basis van het salutogene gezondheidsmodel om de gezondheidszorg voor mensen met diabetes type 2 te optimaliseren. Het salutogene gezondheidsmodel richt zich of manieren om gezondheid te vergroten in plaats van ziekte te bestrijden. Door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden is het voedingsprogramma ‘SALUD’ succesvol ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd in de ‘real-world’. SALUD onderscheidt zich van traditionele interventiestrategieën door de holistische, flexibele en aanmoedigende benadering van gezond eten. In deze benadering wordt goed rekening gehouden met de persoonlijke betekenis van eten in het dagelijks leven. De effectevaluatie laat zien dat een salutogene benadering veel potentie heeft. SALUD bracht aan het licht dat het verbeteren van eetgewoonten vanuit een levensloopperspectief moet worden bezien en dat psychosociale hulpbronnen een belangrijke rol spelen. Dit proefschrift concludeert dat zelfreflectie, mentaal welzijn en sociale steun belangrijke aspecten zijn in de begeleiding van cliënten met diabetes type 2 naar een gezond eetpatroon.