Promotie

Governing Informal Settlements Contentious Politics, Land Rights and Tenure Security in Abuja, Nigeria

Promovendus NA (Nuhu Adeiza) Ismail MSc
Promotor prof.dr. VR (Rene) van der Duim
Externe copromotor dr. A. Aceska
dr. E. Adu-Ampong
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Culturele Geografie
Datum

vr 31 maart 2023 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

De meeste steden in Afrika kenmerken zich door uitdijende informele nederzettingen, zo ook Abuja (Nigeria) Deze dissertatie biedt meer inzicht in hoe en waarom de landrechten en grondbezit in informele nederzettingen in deze stad al meer dan 40 jaar betwist worden. De centrale vraag die in dit proefschrift wordt beantwoord is: Hoe heeft het historische en huidige samenspel van bestuursactoren de complexe dynamiek rond de informele nederzettingen van Abuja geproduceerd?

Mijn studie toont aan hoe de oprichting van Abuja in 1976 met de FCT Act de informalisering in gang zette. Dit informaliseringsproces werd nog versterkt door cruciale bestuurlijke besluiten, zoals de Land Use Act van 1978; het masterplan van Abuja van 1979; het niet op elkaar afgestemd zijn van traditionele en wettelijke manieren om land toe te wijzen; en de sloop van en dreiging tot verplaatsing van nederzettingen.

Uit deze studie blijkt ook hoe de complexiteit van de informele nederzettingen in Abuja collectief wordt geproduceerd door actoren binnen en buiten de overheid. De alliantie tussen de politieke vertegenwoordigers van de bewoners van informele nederzettingen (ISD) en sommige inheemse ISD, de relaties tussen sommige ambtenaren en politici en projectontwikkelaars die van invloed zijn op de confiscatie van land van kwetsbare ISD en de verzetspraktijken van de ISD tegen hun verplaatsing (vaak ondersteund door bepaalde politici en ambtenaren), zijn slechts enkele oorzaken van deze complexe situatie.

Deze studie draagt bij tot een beter begrip van stedelijke informaliteit en de rol van de overheid. De studie biedt ook inzicht in de vraag waarom de uitdagingen en twistpunten rond informele nederzettingen in veel Afrikaanse steden, met name rond landrechten en grondbezit, al zo lang aanhouden zonder dat er een duidelijke oplossing is.