Promotie

Growing agroecology in Nicaragua: Towards a multi-scale perspective on agroecological transitions

Promovendus Katharina J.F. Schiller
Promotor prof.dr.ir. LWA (Laurens) Klerkx
Externe copromotor Dr. Marijn Poortvliet
Dr. Wendy Godek
Organisatie Wageningen University & Research, Wageningen Livestock Research
Datum

di 14 februari 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de overgang van conventionele landbouw naar agro-ecologie in Nicaragua met behulp van een socio-technische systeemlens. De overgang naar agro-ecologie, of op ecologie gebaseerde agro-voedselsystemen, is belangrijk om de veerkracht van agro-voedselsystemen tegen klimaatveranderingen en schokken te vergroten. De casestudie van Nicaragua is bijzonder relevant: ook al wordt Nicaragua sinds de jaren tachtig beschouwd als een wereldwijde voorloper op het gebied van agro-ecologie, de overgang naar agro-ecologie is nog steeds gaande. Er werden gemengde kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor gegevensverzameling en -analyse gebruikt. Een context hoofdstuk duikt diep in de historische ontwikkelingen die agroecologie in Nicaragua beïnvloeden. Drie empirische hoofdstukken onderzoeken de overgang op het niveau van individuele boeren, organisaties die agroecologie ondersteunen en het nationale agro-voedselsysteem. In het algemeen worden vier belangrijke kwesties geïdentificeerd die agro-ecologische transities belemmeren en worden implicaties afgeleid voor agro-ecologisch beleid en praktijk. Er worden aanbevelingen gedaan voor de aanpak van deze problemen door verschillende groepen belanghebbenden (nationale overheden, maatschappelijk middenveld, particuliere sector).