Promotie

Modelling and forecasting daily streamflow with reservoir operation in the upper Chao Phraya River basin, Thailand

Promovendus C (Chanoknun) Wannasin MSc
Promotor AH (Albrecht) Weerts
Copromotor prof.dr.ir. R (Remko) Uijlenhoet
Externe copromotor Dr C. C. Brauer
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Hydrologie en kwantitatief waterbeheer
Datum

di 21 februari 2023 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Stuwmeren en dammen spelen wereldwijd een sleutelrol als onderdeel van de infrastructuur in stroomgebieden van grote rivieren. Hoewel het aantal aangelegde stuwmeren wereldwijd is toegenomen, is er controverse over de voor- en nadelen ervan. Het modelleren van het beheer van stuwmeren is dan ook essentieel voor een efficiënt en duurzaam gebruik van beschikbaar water, maar dit is een uitdaging die al lange tijd speelt. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van het beheer van stuwmeren, de hydrologische effecten en het modelleren en voorspellen ervan in de bovenloop van het stroomgebied van de Chao Phraya rivier in Thailand. Het belangrijkste doel is om modellen te ontwikkelen, evalueren en toepassen voor het beheer van stuwmeren met (lokale en wereldwijde) beschikbare data en modelleertechnieken (proces-gebaseerd en datagestuurd) om de dagelijkse rivierafvoer te simuleren en voorspellen. Het gaat in op vier onderwerpen: (i) proces-gebaseerd hydrologisch modelleren met wereldwijde datasets, (ii) hydrologische effecten van het beheer van stuwmeren (iii) datagestuurd (d.w.z. machine learning) modelleren om beheer van stuwmeren te simuleren en (iv) voorspellen van beheer en uitstroom van een stuwmeer in realtime. Dit proefschrift is niet alleen nuttig voor het stroomgebied in kwestie, maar ook voor andere stroomgebieden in Zuidoost-Azië, die volop in de belangstelling staan als locaties voor nieuwe stuwmeren.