Promotie

Propionibacterium freudenreichii, more than meets the ‘eyes’

Promovendus A (Alexander) Dank MSc
Promotor prof.dr. EJ (Eddy) Smid
Externe promotor Prof. dr T. Abee
Organisatie Wageningen University, Food Microbiology Laboratory
Datum

di 11 april 2023 13:30 tot 15:00

Locatie Omnia
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Propionibacterium freudenreichii is een bacterie die in meerdere kaassoorten gevonden kan worden, die de actieve vorm van vitamine B12 in hoge hoeveelheden kan produceren en die probiotische eigenschappen heeft. In dit onderzoek hebben we het centrale metabolisme van P. freudenreichii bestudeert met als doel onze kennis over overleving in het maagdarmkanaal te vergroten en om meer vitamine B12 te kunnen produceren. Door de gevoeligheid van P. freudenreichii voor zuurstof wordt deze meestal zonder zuurstof gecultiveerd. Wij hebben laten zien dat lage hoeveelheden zuurstof echter voordelig zijn voor P. freudenreichii en dat in deze condities er hogere hoeveelheden biomassa en vitamine B12 wordt gevormd. Ook hebben wij laten zien dat P. freudenreichii een belangrijke voedingsstof in de darm, 1,2-propaandiol, om kan zetten in bacteriële organellen en dat deze organellen ook het gebruik van ethyleenglycol faciliteren. De thesis eindigt met een discussie over de impact van onze bevindingen voor P. freudenreichii als probiotica.