Studiekring voor Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV)

De Studiekring Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV) stelt zich ten doel een bijdrage te verlenen aan de vorming en verspreiding van synthetische visies op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd. Ook wil zij informatie-uitwisseling op dit gebied tussen haar leden bevorderen. Hiertoe worden themabijeenkomsten georganiseerd, gestreefd wordt naar 4 per jaar, waarbij sprekers vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten en daarna onderling en met de aanwezigen in discussie gaan. De studiekring SKOV is opgericht in 1977.