Regiobijeenkomsten WUR alumni

Elk jaar organiseren we in het voor- en het najaar alumnibijeenkomsten in de regio's Utrecht, Den Haag, Noord, Oost, en Zuid.

De regiobijeenkomsten staan altijd in het teken van een actueel thema met sprekers vanuit WUR en vaak met een rondleiding. Ze worden gehouden bij bedrijven waar Wageningse alumni werkzaam zijn. Tijdens de borrel en het diner heb je volop gelegenheid om bij te praten met voormalig studiegenoten en om nieuwe contacten op te doen.

Voorgaande bijeenkomsten