Veilige en bloemrijke dijk

Achtergronden bij onze advertenties

Veilige en bloemrijke dijk

Erosie verzwakt de dijken. Wageningse wetenschappers onderzochten of een gevarieerde begroeiing de grond beter kan vasthouden. Zij ontdekten dat bij vier keer meer plantensoorten op de dijk de erosie halveert.

Soorten nemen dan elkaars plaats in wanneer er een verdwijnt. Een mix van bloemen, kruiden en grassen heeft echter alleen kans als het maaisel consequent wordt afgevoerd. Aangepast groenbeheer kan de 17.000 kilometer aan dijken in ons land zo mooier én veiliger maken. Daarmee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Meer informatie: