3D food printing WUR

3D food printing

In de afgelopen eeuw waren er talloze innovaties op het gebied van voedsel en landbouw, en daardoor wordt nu meer voedsel geproduceerd dan ooit tevoren. Als gevolg van snelle maatschappelijke veranderingen staat de levensmiddelenindustrie echter voor nieuwe uitdagingen: in 2040 moeten er 9 miljard mensen gevoed worden, er is steeds meer vraag naar individueel afgestemde, voedzame en gezonde voeding; en voedsel moet op een betaalbare manier worden geproduceerd zonder schade voor het milieu. Om aan de eisen van de nabije toekomst te kunnen voldoen, zijn ingrijpende innovaties nodig. Met 3D-printing kan de voedingsindustrie haar productieprocessen aanpassen en veranderen.