Aalt Dijkhuizen Fonds voor talentvolle, jonge onderzoekers

Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle MSc- en PhD-studenten en postdoc-onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research, die naar een topinstelling willen in het buitenland om daar nieuwe, hightech kennis op te doen.