Afscheidscadeau Aalt Dijkhuizen

Aalt Dijkhuizen stelt het op prijs als u, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, een donatie doet aan het Anne van den Ban Fonds.

Wageningen UR wil oplossingen bieden voor een van de grootste uitdagingen uit onze tijd. Kunnen we de groeiende wereldbevolking op een gezonde en efficiënte manier voeden zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen?

Uw gift aan het Anne van den Ban Fonds

Om dit vraagstuk het hoofd te bieden, moeten we al onze creativiteit en kennis aanboren. Wageningen University leidt mensen op die later een leidende rol kunnen spelen in de ontwikkeling van hun eigen land. Uw gift aan het Anne van den Ban Fonds geeft getalenteerde studenten uit arme landen de kans om in Wageningen te studeren en na het afstuderen bij te dragen aan oplossingen van de wereldvoedselproblematiek.

Food for Thought, Thought for Food

Het Anne van den Ban Fonds is onderdeel van de campagne 'Food for Thought, Thought for Food'. Naast het mogelijk maken van onderwijs presenteren Wageningen UR en het Wageningen Universiteits Fonds in deze campagne onderzoeksprojecten die urgent, baanbrekend en oplossingsgericht zijn. De projecten vallen binnen de thema’s: meer en duurzamer produceren, ontwikkelen van nieuwe eiwitbronnen, stimuleren kennis en ondernemerschap in Afrika en blijvend beschikken over fosfaat.

U kunt uw gift ook overmaken

Donaties ten name van 'WUF - Anne van den Ban Fonds' onder vermelding van 'Afscheid Aalt Dijkhuizen' kunt u overmaken naar:

Bankrekeningnr.: 44.75.24.658 (ABN AMRO)
IBANcode: NL62ABNA0447524658
BIC/SWIFT: ABNANL2A