Afscheidscadeau Jos van Campen

Jos van Campen stelt het op prijs als u, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun, een donatie doet aan het onderzoeksproject ‘Zonder fosfaat geen voedsel’. Dit project is onderdeel van de campagne 'Food for Thought, Thought for Food'.

Wageningen UR wil oplossingen bieden voor een van de grootste uitdagingen uit onze tijd. Kunnen we de groeiende wereldbevolking op een gezonde en efficiënte manier voeden zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen? Om dit vraagstuk het hoofd te bieden, moeten we al onze creativiteit en kennis aanboren.

Uw gift aan het onderzoeksproject ‘Zonder fosfaat geen voedsel’

Blijvend beschikken over fosfaat is essentieel voor de voedselproductie op lange termijn. Net als aardolie is de voorraad fosfaat op de wereld eindig, het verschil is dat er voor fosfaat geen alternatieven zijn. Professor Oene Oenema, hoogleraar nutriënten stromen en bodemvruchtbaarheid, onderzoekt mogelijkheden om fosfaatvoorraden in de bodem beter te benutten en bestudeert fosfaatkringlopen om scenario’s voor rendabel hergebruik te ontwikkelen.

Food for Thought, Thought for Food

Het project ‘Zonder fosfaat geen voedsel’ is onderdeel van de campagne 'Food for Thought, Thought for Food'. Wageningen UR en het Wageningen Universiteits Fonds presenteren in deze campagne onderzoeksprojecten die urgent, baanbrekend en oplossingsgericht zijn. De projecten vallen binnen de thema’s: meer en duurzamer produceren, ontwikkelen van nieuwe eiwitbronnen, stimuleren kennis en ondernemerschap in Afrika en blijvend beschikken over fosfaat.

U kunt uw gift ook overmaken

Donaties ten name van 'Wageningen Universiteits Fonds' onder vermelding van 'Afscheid Jos van Campen’ kunt u overmaken naar:

Bankrekeningnr.: 53.93.14.005 (ABN AMRO)
IBANcode: NL57ABNA0539314005

BIC/SWIFT: ABNANL2A