Afstudeervak - Met de GPS door Senegal

Om hongersnood te voorkomen, wordt met satellietbeelden de hoeveelheid gewassen berekend in Afrikaanse landen beneden de Sahara. Met die informatie kan vroegtijdig worden ingegrepen. Josefien zocht tijdens haar afstudeeronderzoek naar manieren om de verzamelde satellietbeelden goed weer te geven.

"Ik deed mijn onderzoek voor VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek). Zij willen de voedselzekerheid vergroten door waarschuwingssystemen te ontwikkelen en landbouwproductie in kaart te brengen."

Gewasproductie wordt mede voorspeld door de grootte van het landbouwgebied te schatten. Daarvoor zijn satellieten onmisbaar. De foto’s die daarmee geschoten worden, mogen echter niet een te hoge resolutie hebben, want dat is duurder en bedekt een minder groot gebied. Dus werden lage resolutiebeelden gebruikt en moesten er methodes ontwikkeld worden om de pixels te kunnen lezen.

"Ik ging naar Senegal om data te verzamelen en de technieken uit te proberen. Als die blijken te werken, dan worden ze ook in andere landen toegepast. Met de auto reed ik door Senegal, samen met een lokale expert. We volgden ons spoor met GPS en registreerden welke soorten gewassen we tegenkwamen."

"Toen ik eenmaal genoeg data had verzameld, ontwierp ik verschillende technieken om de beelden te analyseren en presenteerde ik ze aan het instituut. Ik heb veel praktische vaardigheden opgedaan en het was een unieke ervaring om in het buitenland veldwerk te doen voor een bekend instituut."

Gerelateerde opleidingen: