Afvalwater van een mestraffinagebedrijf filteren met waterplanten

In opdracht van een vergistingsbedrijf is een team van zes Wageningse masterstudenten voor een ACT-opdracht op zoek gegaan naar geschikte waterplanten die bij kunnen dragen aan het filteren van het restwater van een mestraffinageproces.

Groot Zevert Vergisting B.V. is een mestraffinagebedrijf in de Achterhoek dat mest verwerkt door het te vergisten. Aan het eind van het vergistingsproces blijft er restwater achter dat rijk is aan mineralen als kalium, calcium en magnesium. Het bedrijf was op zoek naar een duurzame manier om de mineralen uit het water te filteren, zodat het water hergebruikt kan worden of terug in de natuur gebracht kan worden. Er werd al kroos gebruikt om het water te filteren, maar dit werkte nog niet optimaal. Daarom rees de vraag of, en welke, andere waterplanten kunnen bijdragen aan het filterproces van het restwater van een mestraffinageproces. Deze vraag met het oog op duurzaamheid vergde een multidisciplinaire aanpak, wat volledig past binnen de visie van Wageningen University & Research.

Studenten

Een team van zes Wageningse masterstudenten van verschillende opleidingen kreeg eind maart 2016 om die reden de opdracht om binnen het vak ACT op zoek te gaan naar geschikte waterplanten. Een pluspunt van het inzetten van studenten voor deze vraag is de toegang die zij hebben tot een grote database van beschreven wetenschappelijke onderzoeken.

Werkwijze

Door middel van een grondige literatuurstudie zijn de studenten tot de conclusie gekomen dat het gebruik van verschillende waterplanten een geschikte optie is, gezien de natuurlijke wijze waarop de filtering plaatsvindt en het eventuele hergebruik van de planten in het vergistingsproces. De werkwijze begon breed; gestart werd met een zoektocht naar waterplanten die al de potentie hadden om voor filterdoeleinden gebruikt te worden. Vervolgens werd er een uitgebreide checklist gemaakt van eisen waaraan de planten zeker moesten voldoen. Zo moesten de planten bijvoorbeeld een goede filtercapaciteit hebben, goed om kunnen gaan met hoge mineraalconcentraties en moest het gebruik van de planten in Nederland toegestaan zijn. De planten die na de eerste checklist over waren, werden daarna flink onder de loep genomen, waarna er een uiteindelijke lijst met geschikte planten samengesteld werd. Voor deze planten werden ook een aantal aanbevelingen beschreven met betrekking tot gebruik en eventueel verder onderzoek. Verder hebben de studenten berekend hoe groot de vijver voor de waterplanten zou moeten zijn om het restwater adequaat te kunnen filteren. Wel werd aangeraden deze berekeningen nog te testen, aangezien deze waren gedaan op basis van optimale condities. Als laatste heeft het studententeam een voorstel gedaan voor alternatieve methoden om de kaliumconcentratie te reduceren. De kaliumconcentratie is de grootste probleemfactor in het gebruik van waterplanten als filter, omdat geen enkele plant met de hoge concentratie in het restwater om kan gaan. Na literatuuronderzoek stelden de studenten voor om zeolieten te gebruiken, het mineraal te laten neerslaan of een combinatie van beide methoden te gebruiken.

Terug