Alle diagnostiek binnen één afdeling - in 2017 op één locatie

Sinds 1 september 2015 zijn de diagnostische laboratoria van het CVI samengevoegd tot één nieuwe afdeling: Diagnostiek en Crisis Organisatie (DCO). Als hoofd van deze afdeling is Eefke Weesendorp aangesteld.

Eefke Weesendorp werkt sinds 2005 bij CVI, zowel in onderzoeksfuncties als binnen de diagnostiek. Als afdelingshoofd wil Eefke zorgen voor een verdere uitbreiding van diagnostische activiteiten zoals het in huis halen van nieuwe testen.

De komende maanden wordt bij CVI gewerkt aan de bouw van nieuwe laboratoriumfaciliteiten op de hoofdlocatie Houtribweg in Lelystad. Naar verwachting zal het nieuwe gebouw begin 2017 in gebruik genomen worden. De activiteiten die nu nog plaatsvinden op de Edelhertweg in Lelystad zullen dan verhuizen naar de Houtribweg. We gaan ervanuit dat u als klant dankzij de zorgvuldige voorbereidingen geen hinder van deze verhuizing zult ondervinden.

Vanaf 2017 zijn alle onderzoeks- en diagnostiektaken op één locatie, waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn.