Impact story

Alternatieve testen

Wageningen Bioveterinary Research doet onderzoek om alternatieven te vinden voor onderzoek met laboratoriumdieren.

Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door een toxine dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Botulisme is een snel optredende ziekte die bij vee, watervogels en vogels verlammingsverschijnselen veroorzaakt en meestal dodelijk is.

Voor het testen van botulisme worden vooral muizen als proefdieren gebruikt. Binnen Wageningen Bioveterinary Research wordt veel onderzoek gedaan naar het inzetten van alternatieve testen zonder proefdieren.

Onderzoek op dit vlak in Europees verband heeft geresulteerd in het inzetten van een alternatieve test voor botulismediagnostiek waardoor het gebruik van muizen met 90% is gedaald.