Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

Partnership

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

AMS Institute is een jong, ambitieus wetenschappelijk instituut in Amsterdam. In dit instituut werken wetenschap, onderwijs, overheid, zakenpartners en maatschappelijke organisaties samen aan het creëren van oplossingen voor de complexe uitdagingen waarvoor een grootstedelijke regio als Amsterdam staat. AMS Institute houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en data.

Initiatiefnemer Gemeente Amsterdam en de partners delen grootstedelijke data, en onderzoekers kunnen Amsterdam inzetten als Living Lab. Tot de partners in AMS Institute behoren TNO, Amsterdam Smart City, Waag Society, Gemeente Boston, KPN, Accenture, Alliander, Cisco, ESA, IBM, Shell, AEB, Deltares, Havenbedrijf Amsterdam en Waternet.

Samen met TU Delft en MIT vormt Wageningen University & Research het academisch hart van AMS Institute. We werken nauw samen aan onderzoeksopgaven, het aanbieden van onderwijs en het tot stand brengen van een dataplatform.

Nieuws over AMS-projecten


Projecten Wageningen University & Research in AMS Institute