Aquatische biomassa: het groene goud

Aquatische biomassa zoals microalgen, zeewieren en waterplanten, is van groot belang om aan de stijgende vraag naar biomassa te kunnen voldoen. Wageningen UR Food & Biobased Research richt zich in nauwe samenwerking met Wageningen UR Plant Research International (PRI) op de duurzame productie en valorisatie van aquatische biomassa.