Update

Archief Coronarichtlijnen en -updates

Hieronder staan eerder geplaatste updates over WUR en het Coronavirus. De informatie uit deze updates is meestal verouderd.

Voor actuele informatie: zie meest recente update en de FAQ’s.

Update 16 december

Ook in de laatste weken van dit jaar blijven we in de greep van de pandemie. In de persconferentie van gisteravond is aangekondigd dat de huidige set maatregelen in ieder geval tot en met 14 januari 2022 in stand blijft, met als extra maatregel dat de vakantie voor basisscholen met een week wordt uitgebreid en start per 21 december.

De zorg om de gevolgen van de Omikron variant is duidelijk aanwezig; er werd zelfs gewaarschuwd voor een mogelijk noodzakelijke tussentijdse aanscherping.

Voor WUR studenten en medewerkers geldt het volgende:

 • Het onderwijs blijft georganiseerd zoals het nu is. Op de website van de rijksoverheid heeft per abuis na de persconferentie kort foutieve informatie gestaan over onderwijs op 1,5m. Dit is nu gecorrigeerd. Studenten en docenten worden via mail geïnformeerd.
 • Medewerkers met kinderen in basisschool-leeftijd waar het thuiswerken en de zorg voor kinderen lastig is te combineren, kunnen in overleg met hun leidinggevende een passende oplossing bespreken. In dit overzicht zijn de mogelijke oplossingen voor specifieke situaties nog even op een rij gezet.

Samen het jaar afsluiten

De vakantieperiode is normaal gesproken de mogelijkheid om iets gas terug te nemen en werkzaamheden af te ronden. Kijk vooral ook welke werkzaamheden er in de tijd verspreid kunnen worden en later kunnen worden opgepakt. Samen het jaar afsluiten hoor daar ook bij: onze complimenten voor alle creativiteit van leidinggevenden en medewerkers om dit online te organiseren.

De feestdagen zijn er normaliter om er op uit te gaan en bezoek te brengen aan familie en vrienden. De coronamaatregelen maken dit maar beperkt mogelijk.

Wie in Wageningen is kan deze periode deel te nemen aan activiteiten passend binnen de maatregelen, die WUR/SSC organiseert voor studenten en toegankelijk zijn voor PhD’ers en net gearriveerde buitenlandse medewerkers. 

Mogelijk laatste update 2021

Volgende week is er mogelijk nog een laatste persconferentie, mocht dat het geval zijn dan volgt er dan nog een laatste update. Mocht er geen extra persconferentie komen, dan is dit de laatste update voor 2021.

Het blijft een onrustige tijd die we als WUR tegelijk samen en op afstand van elkaar doormaken. Soms geeft het spanning, maar veel vaker kunnen we rekenen op saamhorigheid en betrokkenheid bij onze community. Daarom: let op elkaar, en vooral, blijf gezond.

Update 26 november

Een groot deel van ons heeft zeer waarschijnlijk weer de coronapersconferentie van vrijdag 26 november gevolgd. De aangekondigde maatregelen, waaronder de avondsluiting tussen 17.00-05.00 uur, gelden in ieder geval t/m 18 december. Vooralsnog is de impact op het hoger onderwijs beperkt.

Wat betekenen de afgekondigde maatregelen concreet voor studenten en medewerkers van WUR?

Allereerst: houd je aan de basismaatregelen en werk thuis. Maak gebruik van zelftesten indien het toch noodzakelijk is om naar het werk te komen (online te bestellen of te verkrijgen bij recepties van WUR-locaties).

Onderwijs

 • Het onderwijs gaat door op de manier waarop het nu georganiseerd is.
 • De 1,5 meter is niet verplicht, maar wel een dringend advies. Houd afstand als een onderwijsruimte/onderwijsactiviteit daar gelegenheid toe biedt.
 • De maximale groepsgrootte van 75 blijft onveranderd.
 • Activiteiten van studieverenigingen kunnen doorgaan als deze onderwijsgerelateerd zijn.

Medewerkers

 • Werk thuis. Kom alleen naar de campus als het werk niet vanuit huis kan worden uitgevoerd. Doe twee keer per week een zelftest voordat je naar de WUR-locatie komt. On-campusonderwijs valt onder werk dat niet vanuit huis kan worden gedaan.
 • Wanneer je toch naar het werk moet komen, houd dan 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten. Dit geldt voor kantoren; onderwijsruimten (inclusief laboratoria/onderzoeksfaciliteiten) zijn hiervan uitgezonderd. Wanneer mogelijk, houd ook daar afstand.
 • Wanneer je het (thuis)werken en zorgtaken niet kunt combineren, is het belangrijk om hierover met je leidinggevende in gesprek te gaan om in overleg een passende oplossing te vinden. Dat geldt ook wanneer je werk hebt dat op een WUR-locatie moet worden uitgevoerd, maar je door bijvoorbeeld quarantaine – of isolatieverplichting niet naar het werk kunt komen. In dit overzicht hebben verschillende praktijksituaties en oplossingen nog even op een rij gezet.
 • Niet-onderwijsgerelateerde vergaderingen en bijeenkomsten, ongeacht het aantal personen, vinden online plaats. Uitzondering daarop zijn bijvoorbeeld sollicitaties en R&O-gesprekken wanneer dit een sterke voorkeur heeft.

Activiteiten en voorzieningen

 • Promoties: kunnen doorgang vinden in de Aula, met maximaal 75 personen, met inachtname van de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van mondkapjes bij het verplaatsen. Het advies is echter ruim onder dit maximale aantal bezoekers te blijven.
 • Opleidingen en trainingen worden verplaatst naar online of tot nader order uitgesteld. Uitzondering daarop zijn noodzakelijke trainingen die nodig zijn om het werk uit te voeren (bijvoorbeeld BHV). Deze kunnen op locatie plaatsvinden.
 • Sociale bijeenkomsten rondom de december-feestdagen zijn vooralsnog tot en met 18 december niet toegestaan op alle WUR-locaties.
 • Kantines op de campus sluiten om 17.00 uur. Na 17.00 uur is interne/externe catering niet toegestaan.
 • Voor sporten bij de Bongerd geldt: op vertoon van CTB. Sluiting om 17.00 uur.

Reizen binnen Nederland, en van en naar het buitenland

WUR volgt in haar reisbeleid de richtlijnen van de overheid. Dit kan gezien de huidige situatie snel veranderen. Volg bij binnenlandse reizen met het openbaar vervoer de instructies van de aanbieders.

Tot slot

Deze nieuwe maatregelen vragen opnieuw een beroep op onze flexibiliteit en ons begrip. Al met al is het geen fijne boodschap net nu we elkaar weer wat meer zien, en merkten hoe we dat gemist hadden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze laatste weken van 2021 veilig en gezond doorkomen.

Update 15 november

Vanaf zaterdag 13 november gelden weer extra coronamaatregelen. De stijgende besmettingscijfers en de druk die dat legt op de zorg maakt dat opnieuw ingrijpen in de gang van ons dagelijks leven nodig is. In de persconferentie van 12 november lichtten Rutte en De Jonge de maatregelen toe.

Wij willen nogmaals benadrukken hoezeer we waarderen hoe studenten en medewerkers hun gedrag zo aanpassen, dat we voorkomen dat de campus of een van onze andere WUR locaties een ‘hot spot’ van coronabesmettingen wordt. Dat is tot nu toe steeds gelukt, laten we ook de komende weken ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. 

Voor WUR geldt: het onderwijs blijft open, vanuit het belang zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan. Ook onderwijs dat ’s avonds is geprogrammeerd, en onderwijsgerelateerde activiteiten, gaan door. Studenten en docenten zijn daarover geïnformeerd. We volgen de discussie van VSNU en OCW over het mogelijk op termijn invoeren van coronatoegangsbewijs in het onderwijs op de voet.

Onderstaande aanpassingen op de huidige maatregelen van de Rijksoverheid die van invloed zijn op het werken en studeren bij WUR zijn:

 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
 • Bijeenkomsten vinden dus zoveel mogelijk online plaats: zie protocol voor aanbevelingen en instructies.
 • Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt niet in onderwijsruimtes (zie ook protocol).
 • De mondkapjesplicht blijft gelden, als je niet geplaceerd bent en buiten de labs.
 • De bestaande looproutes blijven gelden.
 • Er komt nu (vooralsnog voor een periode van 3 weken) een maximale groepsgrootte van 75 studenten (excl docenten/onderwijsondersteuning) per zelfstandige ruimte. De enige uitzondering hierop zijn tentamens en examens: daarbij mogen meer dan 75 studenten in een zelfstandige ruimte (mits voldoende ventilatie).
 • Voor promoties geldt eveneens een maximaal aantal personen van 75 (exclusief examinatoren en ondersteuning). Ook voor inaugurele redes en afscheidsredes geldt dit maximum van 75 personen en is registratie verplicht.
 • Voor studiezalen in de bibliotheek, kantines en andere gebouwen geldt dus ook: maximaal 75 personen per zelfstandige ruimte (mits voldoende ventilatie en geplaceerd).
 • Die maximale groepsgrootte geldt in alle zelfstandige ruimtes op alle WUR locaties, maar niet voor doorlooproutes zoals gangen e.d.

Verder blijven alle eerdere maatregelen van kracht.

Wat kun je zelf doen

 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
 • Vanzelfsprekend blijven de basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid van kracht, evenals de opgave om zorg te blijven dragen voor goede ventilatie, thuis en op kantoor
 • Ook het advies tot zelftesten (2 keer per week) blijft van kracht. Zelftesten zijn verkrijgbaar bij de recepties van WUR locaties, en te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen per dag.

Heb je vragen over deze aangepasten maatregelen? Neem dan contact op.

Update 4 november

De najaarsgolf van coronabesmettingen komt eerder dan verwacht. Dat noodzaakt de rijksoverheid om, zoals we in de persconferentie van dinsdag 2 november hebben kunnen horen, een aantal coronamaatregelen opnieuw af te kondigen, met als doel deze piek te verminderen.

Voor WUR hebben deze adviezen geen cruciale impact op het verloop van onderwijs en het doen van onderzoek, maar vragen ons wel weer alert te zijn op het voorkomen van het verspreiden van het virus, zoals we dat samen de afgelopen maanden - vanzelfsprekend - gedaan hebben.

Vanaf 6 november gelden de volgende maatregelen.

Mondkapjes, thuiswerken en afstand houden

 • De mondkapjes bij het bewegen door onze gebouwen binnen worden weer verplicht voor iedereen (niet van toepassing bij lopen door labs/practicumruimten en collegezalen)
 • Het algemene advies is om anderhalve meter afstand te houden waar mogelijk. Dit geldt echter niet in de onderwijsgebouwen, labs/practicumruimten en collegezalen.
 • Doe minimaal 2x per week een zelftest.
 • Volg wanneer je naar een WUR locatie komt, de instructies in het overzicht ‘Can I come to a WUR location’ (medewerkers) of ‘Can I come to campus’ (studenten)
 • Waar aanwezig/aangegeven, blijven de looproutes in de gebouwen gehandhaafd.
 • Houd daar waar mogelijk anderhalve meter afstand.
 • Voor medewerkers: werk zoveel mogelijk (minimaal helft van de werkweek) vanaf huis, als het werk het toelaat.

Bijeenkomsten

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het aan de organisatoren zelf om de afweging te maken een fysieke bijeenkomst te organiseren onder de huidige adviezen, of meer terughoudend te zijn en deze te verplaatsen: in de tijd, of naar online.

Bijeenkomsten zoals congressen (met enkele externe sprekers), workshops, werkbesprekingen etc blijven wel toegestaan, inclusief catering. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen dat daarbij aanwezig mag zijn, maar houd rekening met het maximum aantal personen per ruimte (gebaseerd op ventilatiecapaciteit). Volg zoveel mogelijk het overheidsadvies om anderhalve meter afstand te houden. Fysieke promoties en inauguraties kunnen ook normaal doorgang blijven vinden; mondkapjes tijdens het lopen zijn dan verplicht.

Bijeenkomsten door WUR georganiseerd met (merendeels) externe bezoekers zijn mogelijk, conform de huidige afspraken of eventueel op een eventlocatie. In het WUR corona protocol staan de laatste voorwaarden.

Zelftesten voorafgaand aan activiteiten met meerdere deelnemers is aanbevolen. Ook als de bijeenkomst op een externe locatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij een cursus of opleiding. Zelftesten zijn beschikbaar bij de recepties van alle WUR locaties, en online te bestellen.

Sporten zonder QRcode

Omdat Sportcentre De Bongerd valt onder de definitie van universitaire locaties is het voor medewerkers en studenten niet nodig een QR code te laten zien bij binnenkomst van zowel de sportfaciliteiten als de horeca.   

Reisbeleid  

Het reisbeleid voor medewerkers en studenten is onveranderd.  

Studenten en docenten ontvangen naast deze update via e-mail de meest actuele informatie. Op 12 november is een volgende persconferentie.

Vragen over deze update? info.corona@wur.nl

Update 17 september 2021

Update 17 september

Na anderhalf jaar vervalt per 25 september de anderhalve meter maatregel. Eén van de meest impactvolle, effectieve maatregelen die de verspreiding van het coronavirus beperkt. Een belangrijke stap in de overgang naar een meer open samenleving. Ook het thuiswerkadvies wordt vanaf 25 september enigszins versoepeld: werk thuis als het kan, ga naar het werk als het nodig is.

Voor het onderwijs binnen WUR is vanaf de opening van het academisch jaar de 1,5m afstand-regel al vervallen. Nu dit gaat gelden voor alle onderdelen van WUR, verdwijnen de onduidelijke situaties die konden ontstaan op plekken waar onderwijs en andere functionaliteiten elkaar ontmoetten. Een wijziging die vooral heel fijn is voor die collega’s die hier mee te maken hebben gehad. Voor het onderwijs vervalt vanaf 25 september ook de maximale groepsgrootte van 75 en is het niet langer nodig om bij verplaatsen mondkapjes te dragen.

Veilige werk- en studieomgeving

Als WUR blijven we ons onverminderd verantwoordelijk voelen voor een gezonde werk- en studeeromgeving voor medewerkers en studenten. Vanaf de start van het academisch jaar hebben we gezien dat er weliswaar incidentele besmettingen in Wageningen en op de campus gemeld zijn, maar dat die niet tot uitbraken geleid hebben. Dit is goed nieuws en geeft ons vertrouwen dat ook met de komende versoepelingen we een gezonde werk/studeeromgeving houden. Een hoge vaccinatiegraad bij onze studenten en medewerkers draagt daar ook aan bij.

Thuiswerken als het kan, naar kantoor als nodig

Het thuiswerkadvies geeft nu iets meer ruimte om naar kantoor te komen. Medewerkers zonder locatie-gebonden werk kunnen nu 1 of 2 maal per week op locatie werken, bijvoorbeeld tijdens teamdagen, of het kennismaken met en introduceren van nieuwe medewerkers. De restaurants en coffee corners verzorgen straks weer hun reguliere aanbod.

Ook wordt de komende tijd in de gebouwen het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig kan zijn (met name in vergader- en overlegruimten) geleidelijk aan aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met de ventilatievereisten. Stapsgewijs gaan we zo weer meer op locatie werken. De mogelijkheden van het hybride werken helpen ons daarbij.

Bijeenkomsten en evenementen

De definiëring van wat de mogelijkheden zijn voor grote fysieke bijeenkomsten en evenementen op WUR locaties en op de campus, zowel onderwijs als niet-onderwijs gerelateerd, vraagt nog iets meer tijd. In de volgende update kunnen we daar meer gedetailleerde informatie over geven.

Geef elkaar ruimte

Naar deze aanpassingen hebben de meesten uitgekeken en het is ontzettend fijn dat we elkaar weer meer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten. Als we bij elkaar zijn nemen we nog steeds de basisregels in acht: twee maal per week een zelftest, handen wassen, hoesten en niesen in ellenboog, geen handen schudden. En laten we elkaar ook ruimte blijven geven om langzaam weer gewend te raken aan deze nieuwe situatie.

Update 26 augustus 2021

Update 26 augustus 2021

Vanaf maandag 30 augustus komen voor het eerst sinds maart 2020 weer veel studenten en docenten naar de WUR onderwijsgebouwen. Voorop staat dat we een veilige studie- en werkomgeving willen bieden: we hebben oog voor zowel de ruimte die versoepelingen biedt voor ons onderwijs, als voor de zorgen die dit voor sommigen met zich mee kan brengen. Onderzoek onder onze WUR studenten laat zien dat een zeer groot aantal studenten (88% van de respondenten) per 27 augustus volledig gevaccineerd is.

De richtlijnen van OCW voor het hoger onderwijs zijn voor WUR van toepassing. Docenten en studenten ontvangen per mail specifieke informatie over het nieuwe academisch jaar 2021-2022. Zie ook het bijgewerkte protocol in de kolom rechts op deze pagina. Voor alle medewerkers is het volgende relevant.

Wat geldt in welk gebouw?

In de onderwijsgebouwen (Forum, Orion, Aurora, Leeuwenborch en de eerste twee etages van Atlas) vervalt de 1,5 meter maatregel, maar moet bij verplaatsing door de gangen door iedereen een mondkapje worden gedragen.

Ook voor labs in de gebouwen van de kenniseenheden waar onderwijsplaats vindt (BSc, MSc en PhD) vervalt de 1,5 meter afstand regel, maar bestaat de mogelijkheid om daar van af te wijken. Het besluit of dat wordt gedaan wordt genomen door degene die verantwoordelijk is voor het lab (Business Unit Manager of hoogleraar) omdat het gaat over een specifieke situatie. Deze verantwoordelijke bepaalt het maximum aantal mensen in het betreffende lab.

In de overige delen van de gebouwen van de kenniseenheden (vergaderruimtes, overige labs en kantoren) houden we wel anderhalve meter afstand. Het dragen van mondkapjes is in deze gebouwen niet verplicht.

Groepsgrootte 75 personen maximaal

Vanaf 30 augustus zijn, net als in het cursorisch onderwijs, maximaal 75 personen zittend in een zaal toegestaan bij inauguraties/afscheidsredes, promoties en ceremonies zoals de opening van het academisch jaar. Borrels en ontvangsten kunnen eventueel buitenshuis (= buiten WUR locatie) worden georganiseerd.

Ventilatie

Alle gebouwen van WUR zijn voorzien van ventilatie-installaties die ruim binnen de richtlijnen van de overheid vallen. Voor iedere WUR-medewerker geldt: let bij de ingang van een ruimte op de instructies en houd je er aan! Neem altijd de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht. Lees het document over ventilatie in WUR gebouwen voor meer toelichting.  

Geef elkaar ruimte

We merken dat versoepelingen tijd vragen om weer aan te wennen. We willen iedereen daarom op het hart drukken respectvol om te gaan met ieders gevoel bij de nieuwe situatie. Mocht je vragen hebben, stel die dan via info.corona@wur.nl.

Opening academisch jaar

De opening van het academisch jaar 2021/2022 met als thema Crossing Boundaries vindt officieel plaats op 6 september a.s. Wil je de ceremonie online bijwonen, meld je dan aan, je bent van harte welkom.

Update 18 augustus 2021

Update 18 augustus 2021

Na een paar weken van relatieve en nodige rust in het werk zijn veel collega’s alweer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe academisch jaar. In de persconferentie van 13 augustus gaf minister president Rutte meer duidelijkheid over de maatregelen die vanaf 30 augustus voor het hoger onderwijs gaan gelden. 

De belangrijkste aanpassingen die voor het onderwijs van WUR van toepassingen zijn:

 • De 1,5 meter maatregel wordt voor het onderwijs losgelaten in onderwijsgebouwen Orion, Forum, Aurora en Leeuwenborch, en voor Atlas (onderwijs)etages 1 en 2
 • Bij het verplaatsen in deze gebouwen is het dragen van een mondkapje verplicht voor studenten en medewerkers
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten.

Docenten en studenten ontvangen voor hen specifieke informatie.

Nog niet alle details over onderwijsgerelateerde activiteiten die buiten het ingeroosterde  onderwijs en bovenstaande gebouwen vallen kunnen nu worden ingevuld. Daarvoor zijn we afhankelijk van de extra richtlijnen uit het servicedocument van de ministerie van OCW dat volgende week wordt verwacht.   

Voor medewerkers die geen onderwijsgerelateerde werkzaamheden uitvoeren geldt dat tot 20 september alle huidige maatregelen nog van toepassingen zijn: werk vanaf huis, houd 1,5 meter afstand, was je handen, doe regelmatig een zelftest en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Zie ook het protocol.

Veilige werk- en studieomgeving

Vanzelfsprekend houden we oog voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Gedurende de AID is er een teststraat bij Orion en hebben studenten de mogelijkheid zich te laten vaccineren. We benadrukken de mogelijkheid tot zelftesten voor medewerkers en studenten, en sluiten ons aan bij de VSNU campagne ‘Ga je studeren, laat je vaccineren’. De vaccinatiebereidheid onder studenten is hoog, blijkt uit onderzoek van RIVM en GGD. Om voor WUR hier nog beter inzicht te krijgen start zeer binnenkort een onderzoek onder WUR studenten (binnen de richtlijnen met betrekking tot privacy en toepassing van AVG).

Ook de ventilatie van gebouwen is een belangrijk aspect. Bij het inrichten van werkplekken is dat een belangrijke factor waar we rekening mee houden.

Door deze benadering zorgen we zo goed mogelijk voor een veilige werk- en studieomgeving komende periode.

Hybride werken

Maandag 20 september staat met potlood in de agenda, als moment dat we langzaam terug gaan naar het werken op locatie. HR en FB bereiden daarom een leidraad Hybride Werken voor. In de intranetgroep Working@WUR staat voor medewerkers de meest actuele informatie.

Tot slot: voor wie nog niet aan het werk gaat, heb een goede vakantie, en voor wie gestart is, veel succes en plezier in het werk.

Update 22 juni 2021

Update 22 juni 2021

Thuiswerken

Naar aanleiding van het debat in de Tweede kamer over Corona op 14 juli jl heeft het Kabinet besloten dat per 19 juli 2021 weer het advies wordt om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Dit advies wordt overgenomen voor werken bij WUR. Concreet betekent dit veelal dat kantoorwerk weer hoofdzakelijk vanuit huis gebeurt. Kijk voor de meest recente maatregelen op deze pagina met het WUR protocol.

Zelftesten

Het is nog steeds mogelijk om zelftesten te bestellen (via de site: www.zelftestonderwijs.nl). Er zijn ook (zelfservice) containers met zelftesten beschikbaar op WUR-locaties. Hiervoor in de plaats krijgt het Hoger Onderwijs de zelftesten van de overheid/OCW ter beschikking voor verspreiding. Deze worden vanaf 1 augustus door WUR zelf verspreid. Per WUR-locatie komen hiervoor (zelfservice-)bakken. Zodra de inventarisatie is afgerond zullen we hierover bericht geven waar deze zelfservice bakken komen te staan.

Update 4 juni 2021

Update 4 juni 2021

In de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die vanaf 26 juni ingaan. In deze update beschrijven we, welk effect die hebben op het werken bij WUR. Studenten ontvangen vandaag een mailing met voor hen specifieke informatie. Docenten/course coördinatoren voor periode 1 en 2 van het nieuwe academisch jaar zijn ook apart geïnformeerd over de onderwijsstart van het nieuwe academisch jaar.

Allereerst benadrukken we dat de basismaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, tot nader orde van kracht zijn: was vaak en goed je handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en laat je dan ook testen.

1,5 meter afstand, of mondkapje

Als WUR medewerkers dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om voor ons zelf en onze collega’s en studenten veilig te werken.

 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht bij verplaatsingen. De 1,5 meter maatregel vervalt echter nog niet. Draag daarom wel een mondkapje waar er een kans is dat er onverhoopt toch iemand binnen 1,5 m. afstand kan komen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid tot zelftesten, 2x per week.

Thuiswerken wordt deels op kantoor werken

Al aan het begin van de coronacrisis is voor alle gebouwen op basis van ventilatie/m2 de Maximale Corona Capaciteit (MCC) berekend. Nu deels het werken op kantoor wordt toegestaan kan die capaciteit binnen de 100% Maximale Corona Capaciteit (MCC) benut worden. Dat wil zeggen ingericht op 1,5 meter en rekening houdend met ventilatie. Leidinggevenden gaan met medewerkers in gesprek over benutting van beschikbare werkplekken kan worden ingevuld.Regel binnen je team/groep hoe (bv op inschrijving, vaste dagen, etc).

Groepsgrootte en bijeenkomsten

Vanaf 26 juni is er geen beperking meer met betrekking tot het aantal personen dat samenkomt, zowel buiten als binnen. Binnen moet wel rekening gehouden worden met de MCC van de ruimte (en van het totale gebouw), buiten geldt de 1,5m. Reserveren van zalen of ruimtes is dus noodzakelijk, via de gebruikelijke procedures.

Voor grotere bijeenkomsten (ook buiten) geldt verder:

 • Men heeft een zitplaats op 1,5m.
 • Registratie en gezondheidscheck
 • Eén/enkele personen uit het team aanwijzen die als Corona-stewards die tijdens de bijeenkomst op naleving van regels kunnen toezien

(Afdelings) Bijeenkomsten zijn weer toegestaan, de maximale Corona capaciteit is dan bepalend voor het aantal deelnemers.

Bijeenkomsten in de buitenlucht kunnen worden aangevraagd via Servicedesk Facilities.

Laatste informatie in FAQ

De volgende update verschijnt waarschijnlijk half augustus. De corona FAQ wordt steeds geactualiseerd. Staat jouw vraag er niet bij, mail dan naar info.corona@wur.nl.

Update 3 juni 2021

Update 3 juni 2021

Vanaf 5 juni worden versoepelingen in de coronamaatregelen door de overheid doorgevoerd. Daardoor kan een stap teruggezet worden op de routekaart. Daar hoort wel de toelichting bij dat we ons nog altijd in op het hoogste risiconiveau bevinden. We zien dat de cijfers zich de goede kant op bewegen, maar we moeten voorzichtig blijven.

De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden voor opening van restaurants, bioscopen en musea gaan we vooral in de privésfeer merken.

Op het thuiswerken heeft het geen invloed, omdat thuiswerken in deze situatie nog steeds het uitgangspunt blijft. Op het gebruik van beschikbare capaciteit krijgen onderwijs en onderzoek voorrang. Daarnaast zien we het als onze verantwoordelijkheid om verkeerstromen naar en op de campus en WUR locaties zoveel mogelijk te beperken. WUR volgt daarom het beleid van de overheid, totdat die ook deze maatregel afschaalt.

Wat verandert er wel in ons WUR corona protocol?

 • Groepjes/overleg van maximaal 4 personen zowel binnen als buiten zijn op 1,5 m. zonder toestemming mogelijk;
 • Cursussen en trainingen, bij voorkeur buiten de campus (om capaciteit voor het onderwijs en labwerkzaamheden te garanderen) zijn weer toegestaan met inachtneming van de coronaregels;
 • Uitbreiding van het totaal aantal aanwezigen bij promoties tot maximaal 50 personen (d.w.z. 40 bezoekers) op 1,5 meter afstand, is weer mogelijk.
 • In de bedrijfsrestaurants zijn maximaal 50 personen binnen/op het terras toegestaan. De cateraars worden gevraagd hoe zij dit willen gaan organiseren. De banqueting-verzorging in de vergaderzalen kan weer worden opgestart;
 • Relevante/essentiële externe bezoekers met een maximum van 3 personen, zijn toegestaan zonder expliciete toestemming van de directies (maximale groepsgrootte is 4 personen). Tot nu toe moest voor elke externe bezoeker toestemming van de directies worden gevraagd.
 • Het sportaanbod van Sport Centre de Bongerd wordt verder uitgebreid. Ook medewerkers kunnen weer deelnemen.

Deze veranderingen gaan in per maandag 7 juni a.s.

Wekelijkse update wordt update bij ontwikkelingen

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR Corona beleid invloed hebben.

Update 27 mei 2021

Update 27 mei 2021

Het natte, frisse voorjaar lijkt bijna zijn einde te naderen. In de tuin hangt het groen zwaar van de regen na te druppen van de zoveelste bui. Maar: de kruiden van de lentemailing zijn ontkiemd en steken soms al zo’n 10 cm boven de grond uit. Op Together@WUR zien we al de eerste foto’s van bijvoorbeeld basilicum en Oost-Indische kers.

De versoepelingen die in de persconferentie van morgen worden aangekondigd geven het sociale leven weer wat meer ruimte. Een stap richting fase 3 van de WUR routekaart. We benadrukken dat thuiswerken nog steeds de regel is. We hopen wel dat de versoepelingen ook meer mogelijkheden bieden om elkaar als collega’s weer in kleine groepen te ontmoeten. Mocht dit zo zijn, dan vertalen we dat direct door naar ons protocol (zie kolom rechts).

Met de versoepelingen en iets ruimere reismogelijkheden is op vakantie gaan en vrij nemen gelukkig meer aantrekkelijk. Een paar dagen vrij om een musea te bezoeken, of met het gezin te genieten van een dagje uit. Of toch in eigen land op vakantie te gaan, voordat de drukte van de schoolvakanties begint. Neem langer vrij als het lukt, en stem af met collega’s wat past. Minimaal twee weken aaneengesloten vakantie is raadzaam, om mentaal en fysiek gezond te blijven en met energie te kunnen blijven werken!

Update 20 mei 2021

Update 20 mei 2021

De versoepelingen die vorige week zijn aangekondigd zijn gisteren daadwerkelijk ingegaan. Met dit wat frisse en natte voorjaarsweer stromen de terrassen niet vanzelfsprekend vol, maar we ‘kunnen weer wat’. Het wachten is nog op het moment dat de cultuursector de deuren mag openen, zodat we niet alleen onze honger naar een biertje en bitterbal, maar ook die naar kunst en theater kunnen stillen.

Fase 4 routekaart nog actueel, ondanks versoepelingen

Ook bij WUR (bijvoorbeeld op info.corona@wur.nl) komen vragen binnen of nu het één kan, ook het ander mogelijk is. Bijvoorbeeld: nu er zelftesten beschikbaar zijn, vervalt dan de regel van thuiswerken? En kunnen we weer met grotere groepen iets organiseren op de campus? Of: nu het reisverbod voor niet-urgente reizen is versoepeld, mogen studenten weer op uitwisseling en kan er weer zakelijk gereisd worden?

Op alle vragen geven we zo goed als mogelijk antwoord zodra de benodigde informatie beschikbaar is. Wij volgen het beleid van de rijksoverheid, en dat betekent (helaas) dat we ondanks de aanpassingen in de maatregelen, nog steeds te maken hebben met de restricties zoals die gelden voor fase 4 van de nationale routekaart. Zodra de overheid aangeeft dat meer versoepelingen mogelijk zijn, en we opschuiven in de routekaart, passen we direct ons beleid daarop aan.

Zelftesten

Van belang bij de huidige versoepelingen is wel dat gewerkt wordt met zelftesten. Studenten, en medewerkers die voor onderwijs of noodzakelijke werkzaamheden op een WUR-locatie moeten zijn, kunnen deze zelftesten gratis bestellen. Het advies (van het Outbreak Management Team) is om je 1 à 2 per week preventief te testen. Wel is er de kans dat het nog niet mogelijk is om iedere student en medewerker voldoende testen ontvangen omdat er nog onvoldoende testen beschikbaar zijn. Het verzoek aan studenten en medewerkers is daarom om te starten met één test per week.

Voorbereiding academisch jaar 2021-2022

Deze week ontvingen docenten die onderwijs geven in periode 1 een uitgebreide FAQ over de inrichting van het onderwijs bij de start academisch jaar 2021-2022. Ook huidige studenten hebben informatie ontvangen over wat zij kunnen verwachten bij start van het nieuwe academisch jaar. Voor aankomende studenten plaatsen we uiterlijk volgende week de meest actuele informatie op wur.nl.

Update 12 mei 2021

Update 12 mei 2021

In verband met Hemelvaartsdag verschijnt de update deze week een dag eerder.

De persconferentie van gisteren schetste een voorzichtig optimisme. Het is balanceren tussen ‘managen van de verwachtingen’, en het inzetten van concrete acties gebaseerd op feiten en cijfers. De vraag welke versoepelingen na deze week mogelijk zijn is dan ook nog niet beantwoord.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in de volgende update concreet aangeven wat de versoepelingen in ‘stap 2’ van het openingsscenario van de rijksoverheid voor bijvoorbeeld de WUR campusfaciliteiten betekenen. Dan pas is duidelijk óf en welke versoepelingen worden doorgevoerd.

Uitwisselingsprogramma’s en reizen

Wat wel concreet is benoemd is aandacht voor de regels met betrekking tot reizen van en naar het buitenland, nu het algemeen negatief reisadvies per 15 mei vervalt. Duidelijkheid over de ruimte die dit biedt is belangrijk voor WUR studenten die komend semester in het buitenland willen studeren en internationale studenten die naar WUR willen komen.

Wij vinden dat studenten absoluut de gelegenheid moeten hebben om aan uitwisselingsprogramma’s mee te doen. De komende tijd zal blijken in hoeverre het inderdaad mogelijk is om uitwisselingsprogramma’s doorgang te laten vinden. Studenten en docenten ontvangen daarover bericht wanneer meer bekend is.

Voor medewerkers geldt dat WUR het reisbeleid afstemt op de adviezen van Rijksoverheid. De informatie in de corona FAQ’s wordt hier zeer binnenkort op aangepast.

Perspectief voor medewerkers: WUR routekaart

De versoepelingen die nu al zijn doorgevoerd zijn nu vooral gericht op onderwijs. In het algemeen geldt dat WUR de openingsscenario’s van de rijksoverheid volgt. De vertaling daarvan naar WUR is gemaakt in een WUR routekaart. We zien dat ondanks kleine versoepelingen we nog steeds niveau 4, het hoogste risiconiveau moeten aanhouden. Thuiswerken blijft dus de norm, net als het volgen van alle basismaatregelen: afstand houden, mondkapje, testen. Pas wanneer we kunnen terugstappen naar niveau 2 – op aangeven van de overheid – wordt het weer mogelijk om terug te keren naar (meer) werken op WUR locaties. Wanneer dat gaat zijn is nu nog niet aan te geven.

Zelftesten

Medewerkers die nu al op WUR locaties werken, kunnen gratis COVID-19 zelftesten bestellen via www.zelftestonderwijs.nl (inloggen met WUR-login). Dit geldt ook voor studenten. De testen worden beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.www.zelftestonderwijs.nl

Zelftesten maken het mogelijk om personen te identificeren, die wel besmet zijn met het COVID-19 virus maar (nog) geen symptomen ervaren. De testen moeten bijdragen om verspreiding van het virus in Nederland te beperken.

De test wordt niet gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ en het gebruik ervan is strikt op vrijwillige basis. Desalniettemin raden we medewerkers die werken op WUR locaties aan om van deze gratis optie gebruik te maken.

Working@WUR

In onze interne communicatie vragen we medewerkers actief mee te denken over Working@WUR, waarin een nieuwe balans tussen remote en op locatie werken centraal staat. Dit programma is vooral gericht op een toekomstige situatie waar er geen of zeer beperkt sprake is van COVID-19 restricties, maar maakt wel gebruik van de ervaringen die voortkomen uit het afgelopen jaar.

Update 6 mei 2021

Update 6 mei 2021

Ook deze week een korte update, in verband met de meivakantie.

Gisteren was het Bevrijdingsdag. Voor de tweede keer zonder de gebruikelijke landelijke festiviteiten, wel mét het ontsteken van het Nationaal Bevrijdingsvuur in Wageningen. De coronamaatregelen blijven voorlopig hun stempel drukken op wat kan doorgaan, en wat niet. Toch is er ook ruimte voor optimisme. De dalende trend van besmettingen en de stijging van het aantal gezette vaccinaties maken dat we voorzichtig kunnen uitkijken naar een andere situatie na de zomer.

Dat doen we ook in het onderwijs: we bereiden we ons voor op een openingsscenario van het onderwijs in het nieuwe academisch jaar waarin de 1,5 meter maatregel vervalt. Wel geldt in dit scenario een maximale groepsgrootte van 75 personen. Daarmee handelen we in lijn met het advies van ministerie van OCW en VSNU, dat door alle Nederlandse universiteiten wordt opgevolgd. Door dit ruim voor de zomer vast te leggen, is goede organisatie en voorbereiding mogelijk. Docenten en studenten ontvangen daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

Volgende week start onderwijsperiode 6 (10 mei), en komen er weer meer studenten naar de campus doordat meer onderwijs op de campus gegeven mag worden. De verwachting is wel dat op korte termijn verdere versoepelingen nog even op zich laten wachten. We blijven de ontwikkelingen wekelijks volgen en vertalen naar wat mogelijk is op WUR locaties, zodat we ook perspectief bieden aan medewerkers in onderzoek en ondersteuning.

Update 29 april 2021

Update 29 april 2021

Deze en volgende week is het meivakantie. Met een prachtig zonnige koningsdag deze week, genieten veel collega’s van wat welverdiende vrije dagen. Studenten gebruiken deze week om zich voor te bereiden op de examenweek als afsluiting van periode 5. Daarom deze week een korte update.

De Taskforce onderwijs gebruikt de tijd om de voorbereidingen van een tijdslijn en scenario’s af te ronden en besluiten te nemen over welk scenario ingezet wordt voor de onderwijssituatie per academisch jaar 21/22. Docenten ontvangen daarover zeer binnenkort informatie.

We zijn ook in afwachting van de verdere instructie van het ministerie van OCW enWUR VSNU over de verstrekking van zelftesten. Daar is ten opzichte van vorige week nog geen aanvullende informatie op gekomen.

Tot slot willen we benadrukken dat we begrip hebben voor medewerkers, die stress of onrust ervaren door de langdurige onzekerheid waar we mee te maken hebben. De beperkte versoepelingen hebben met name effect op het onderwijs, maar alle andere algemene COVID-19 maatregelen blijven tot nader orde in stand. Als WUR willen we collega’s die hiervan last ondervinden een goed en zorgvuldig vangnet bieden. Dat begint vaak met een signaal aan een leidinggevende, zodat samen kan worden gekeken naar wat nodig is om ook deze periode weer door te komen.

Update 22 april 2021

Update 22 april 2021

De persconferentie van dinsdag 20 april gaf duidelijkheid over de verwachtte versoepelingen van enkele coronamaatregelen: de avondklok vervalt, winkelen kan weer zonder afspraak, terrassen mogen open tussen 12 en 18u én het hoger onderwijs kan definitief één dag per week de deuren openen voor studenten. Als we ons ook aan alle basisregels houden: anderhalve meter afstand houden, handen wassen, het dragen van een mondkapje en PCR-testen bij klachten, leveren deze versoepelingen volgens het kabinet een aanvaardbaar risico in de weg terug naar een normale situatie.

Wat het effect is van de versoepelingen voor WUR lees je hieronder.

Onderwijs open per periode 6

In periode 6 (vanaf 10 mei) kunnen we studenten meer onderwijs en onderwijsgerelateerde activiteiten op de campus aanbieden. De situatie is dan vergelijkbaar met de situatie van afgelopen herfst, voor de kerstvakantie. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat er heel goed verschillen kunnen zijn tussen studenten over hoe vaak ze onderwijs volgen op de campus. Studenten hebben daar al bericht over ontvangen, docenten ontvangen begin volgende week alle nodige informatie. ‘De WUR Shop gaat met aangepaste openingstijden (10-14u) open vanaf 28 april.

Voor onder meer studieverenigingen bieden de versoepelingen ook weer ruimte om kleinschalige studiegerelateerde activiteiten te organiseren, zoals vóór de lockdown van 15 december was toegestaan. Zij ontvangen daarover rechtstreeks informatie.

PhD verdediging in de aula

Vanaf 13 mei kunnen ook PhD verdedigingen in de aula plaatsvinden, met maximaal 15 gasten in het publiek. Tegelijk blijft het mogelijk om de PhD-verdedigingen ook blended of geheel digitaal te organiseren. Voorlopig zijn fysieke bijeenkomsten nog zonder een feestelijke borrel ter afsluiting, en met in achtname van de basismaatregelen. Zie ook de FAQ en protocol voor meer informatie.

Zelftesten

Zelftesten zijn bij WUR een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. We benadrukken dat deze zelftesten op vrijwillige basis zijn, en zijn bedoeld om coronabesmettingen in de maatschappij snel op te sporen. De overheid biedt WUR deze zelftesten voor studenten en medewerkers gratis aan. Bestellen kan vanaf begin mei, via een speciale website: zelftestonderwijs.nl. Wanneer de aanvragen het aanbod overstijgt kan het zijn dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De zelftest vervangt niet de test van de GGD. Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is. Zie ook Corona FAQ.

Welzijn voorop

Leiden de versoepelingen bij de één tot wat opluchting, bij de ander kan het aanleiding zijn voor onrust. WUR wil iedereen een veilige studeer- en werkomgeving bieden en stelt ook bij deze eerste versoepelingen het welzijn van studenten en medewerkers voorop.

FAQ geactualiseerd

In de Corona FAQ lees je de meest actuele vragen en antwoorden, gebaseerd op de nu geldende afspraken en maatregelen.

Update 15 april 2021

Update 15 april 2021

Hoe graag we ook willen: de versoepelingen van de coronamaatregelen laten nog even op zich wachten. We bereiden ons erop voor dat per onderwijsperiode 6 weer meer studenten on campus onderwijs kunnen volgen. Deze week heeft het kabinet aangekondigd dat zij daar volgende week een definitief besluit over nemen.

Een ander aspect waar we op korte termijn duidelijkheid over willen geven is het zelftesten. De overheid wil vanaf begin mei op grotere schaal zelftesten gratis beschikbaar stellen voor studenten en medewerkers. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. Meer informatie volgt zodra hierover een definitief besluit is genomen.

Routine melding positieve COVID-19 test

WUR hanteert de routine dat wanneer iemand positief getest is op het COVID-19 virus en in aanraking is geweest met anderen op de campus, hiervan melding wordt gemaakt bij een leidinggevende of docent zodat personen in de omgeving hierop kunnen reageren, door in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Melden gebeurt altijd op vrijwillige basis, en op aangeven van die persoon zelf. Wanneer de coronamaatregelen goed zijn nageleefd en de voorwaarde van anderhalve meter is aangehouden, is het conform de richtlijnen van rijksoverheid niet nodig om en groupe in quarantaine te gaan.  

FAQ

De corona FAQ pagina wordt veel geraadpleegd en regelmatig bijgewerkt. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het weten op info.corona@wur.nl, dan kunnen we deze toevoegen. 

Update 8 april 2021

Update 8 april 2021

We bevinden ons in een periode waarin het verdere verloop van de pandemie door de overheid en adviesorganen steeds meer optimistisch wordt ingeschat. Maar er is geen enkele zekerheid of garantie. Wij zijn daarom voortdurend in gesprek met onze collega’s van andere universiteiten, en stemmen af met het ministerie van OCW, met VSNU maar ook met GGD en regionaal openbaar vervoer om snel te kunnen anticiperen op aanpassingen in de maatregelen. In deze updates, en via berichten aan medewerkers en studenten geven we zodra het kan meer duidelijkheid over de ontwikkeling.

Zelftesten in het hoger onderwijs

Het ministerie van OCW geeft definitief aan dat studenten per 26 april (voor WUR: vanaf onderwijsperiode 6) weer gemiddeld een dag per week onderwijs op de campus kunnen volgen. Per opleiding wordt gekeken, hoe dit in de praktijk wordt ingericht. Studenten en docenten ontvangen daarover meer informatie. WUR werkt de komende weken aan de organisatie van (pilots met) COVID-19 zelftesten. Voor het onderwijs geldt dat WUR de komende weken vooral werkt aan de organisatie, op kleine schaal, van pilots met COVID-19 zelftesten, om straks snel te kunnen opschalen. Totdat anders wordt aangekondigd blijven alle maatregelen, inclusief de afstand van 1,5 meter van kracht, ook wanneer zelftests worden ingezet. Wanneer studenten en (onderwijzend) personeel gebruik maken van de zelftesten die door de overheid aan het onderwijs worden aangeboden, kan een aanzienlijk aantal asymptomatische patiënten worden opgespoord, en daarmee de verspreiding van het virus ingeperkt. Zelftesten dragen daarmee verder bij aan de veiligheid op de campus en daarbuiten. Ze kunnen en zullen niet worden gebruikt als ‘toegangsbewijs voor de campus’ .

Working@WUR, scenario’s voor de (nabije) toekomst

Net zoals er met scenario’s wordt gewerkt hoe het onderwijs in het nieuwe collegejaar te organiseren, doen we dat ook voor medewerkers, waarbij de balans tussen het thuis/online werken en op WUR locaties centraal staat. In Working@WUR werken HR en FB dat verder uit, zoals begin van de week op Intranet is aangekondigd. Met de vraag ‘Heb jij er al over nagedacht’? doen zij in het intranetartikel de uitnodiging aan medewerkers om het gesprek over de aanpassing van thuiswerken naar terug naar de werkvloer en de toekomstige invulling van het remote werken met elkaar te bespreken. Welke maatregelen daar bij horen wordt bepaald door de dan geldende situatie.

Update 1 april 2021

Update 1 april 2021

Ook zo genoten van het mooie lenteweer van de afgelopen dagen? Die pauze toch gebruikt om even een extra ommetjete maken zonder jas, of een Teams meeting op het balkon? De bloeiende Japanse kers en magnolia in de buurttuinen en al die voorjaarsbloemen op de campus geven deze periode de nodige kleur.

De coronamaatregelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. In de laatste aflevering van Zondag met Lubach benadrukt Arjan Lubach ook nog een keer: “houd je aan de maatregelen, ook deze laatste maanden”. Dat betekent dat iedereen die op de campus komt gewoon anderhalve meter afstand houdt, vaker de handen wast en mondkapjes draagt waar dat verplicht is. Het gaat gelukkig en vanzelfsprekend heel vaak goed!

Het werk gaat ondertussen gewoon dZondag met Lubachoor. Bijvoorbeeld de voorbereiding op een nieuwe academisch jaar met de wetenschap dat tussen nu en september nog veel gaat veranderen. Daarom werkt WUR aan een schaalbaar voorbereidingsscenario waarin die onzekerheden kunnen worden opgevangen.

Maar er zijn ook concrete aanpassingen te organiseren: het (zelf)sneltesten in het onderwijs gaat op korte termijn (bij WUR vanaf onderwijsperiode 6) van start. Dat doen we als experiment op een aantal specifieke plaatsen, om ervaring op te doen voor het nieuwe academisch jaar. De pilots moeten ook informatie geven over hoe we iets meer onderwijs op de campus en in het veld mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld voor meerdaagse excursies. Zodra daar meer duidelijkheid over is informeren we daarover. Voor ééndaagse excursies is al iets meer ruimte: met in acht name van de maatregelen kunnen groepen van 30 personen weer op pad. Docenten en studenten ontvangen daarover bericht.

Met het ingaan van de avondklok om 22u per gisteren betekent dat de openingstijden van veel van onze gebouwen zijn aangepast, waaronder Forum, zodat studenten langer gebruik kunnen maken van studieplekken.

Update 25 maart 2021

Update 25 maart 2021

We werken en studeren inmiddels een jaar zoveel mogelijk vanaf huis. Niet iets om te vieren, niet iets om gewoon te vinden, wel een feit met impact van ongekende grootheid. Daarom kijken we liever over dit moment heen, naar het ‘wenkend perspectief’, ook al is daar nog geen concrete invulling aan te geven. De kernvraag voor nu is: ‘hoe helpen we elkaar fit en weerbaar door deze periode’. We denken daarbij aan het welzijn van iedereen in onze WUR community, maar ook wat het werken na corona met zich mee gaat brengen. De signalen vragen en reacties van medewerkers en studenten die wij ontvangen zijn essentieel bij het uitwerken van de ‘next steps’.

Onderwijsperiode 5 ongewijzigd

Versoepeling van het onderwijs is – voor zover nu door de rijksoverheid in de persconferentie van 23 maart werd aangekondigd -  mogelijk vanaf 26 april. WUR heeft besloten om het gepland onderwijs voor periode 5 (tot 9 mei), niet te wijzigen.

(Zelf)sneltesten

Het gebruik van (zelf)sneltesten in meerdere branches maakt dat uiteindelijk meer mogelijk is, dus ook in ons hoger onderwijs én in onderzoek. (Zelf)sneltesten wordt  daarom door de overheid ook gezien als hulpmiddel voor het versoepelen van de maatregelen voor het hoger onderwijs. Onze prioriteit ligt nu bij het doordenken van de gevolgen hiervan. De informatie over uitkomsten en praktische invulling hiervan blijven we de komende weken delen.

Ook worden scenario’s uitgewerkt voor het academisch jaar 2021/2022, waarin het verloop van het Nederlandse vaccinatieprogramma, van (zelf)sneltesten en wel of geen toepassing van de 1,5 meter afstand worden meegenomen. Het meest optimale scenario is het weer geheel openstellen van de campus, zonder de anderhalve meter maatregel.

Routekaart WUR

Vandaag is de WUR COVID-19 routekaart in de eerste versie beschikbaar. In aanloop naar een periode waarin we met versoepelingen te maken krijgen, schetst de kaart een beeld van de impact van richtlijnen in de verschillende fases. De WUR COVID-19 routekaart is bedoeld als richtlijn voor management, en is een vertaling van de routekaart van de Rijksoverheid en de Routekaart MBO, HBO en WO 2020-2021.

Update 18 maart 2021

Update 18 maart 2021

Grote kans, dat bij wie gisteren ging stemmen, het rode potlood vandaag op de keukentafel ligt. En dat daar een device of krant naast ligt, opengeslagen op de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De invloed van de coronapandemie op het opkomstpercentage lijkt minimaal, de invloed op de uitslag zal de komende dagen wel onderwerp van gesprek zijn.

Mogelijke versoepeling hoger onderwijs

Ondertussen bereiden we ons voor op mogelijke komende versoepelingen in het hoger onderwijs. Na de aangekondigde persconferentie van 23 maart, weten we welke versoepelingen er komen en wat deze gaan inhouden. Daarna kunnen we het werk in gang zetten om deze bij WUR te implementeren.

Gebruik routekaart

We voelen allemaal dat we een laatste, bepalende fase in gaan. De start van het nieuwe academische jaar in september klinkt concreet en dichtbij, maar we missen de zekerheid van informatie die nodig is om besluiten te nemen wat te doen in de voorbereiding. Als hulpmiddel gaan we werken met een WUR routekaart, geformuleerd langs vier scenario’s, o.a. afgeleid van de routekaart van de Rijksoverheid. Deze maand nog zal die – in eerste versie –afgerond zijn en in de loop van de maanden worden geactualiseerd op basis van de inzichten en feiten die dan gelden.

Thuiswerken in transitie

Als we praten over straks, dan vergeten we niet het nu. “Het lijkt een stabiele situatie, thuiswerken, maar we bevinden ons middenin een transitie”, zegt antropoloog Jitske Kramer in haar boek ‘Het werk heeft het kantoor verlaten’. Deze periode beleven we allemaal op onze eigen manier, door ieders unieke situatie. Contact met elkaar houden en daarvoor ruimte zoeken (soms letterlijk) om elkaar te ontmoeten. Dat staat bovenaan de lijst met ‘dingen die er nu toe doen’. Maak daarom gebruik van wat WUR daarvoor biedt. Van de Chat met RvB tot FAT sessies, van virtueel koffiedrinken met collega’s tot wandelafspraken in je regio. Tijd daarvoor maken is essentieel. 

Studiekiezers naar de (virtuele) campus

Maart staat traditioneel in het teken van de BSc open dag. Dit jaar volledig  online. Voor studiekiezers die willen weten wat studeren in Wageningen inhoudt heeft WUR een flink aantal extra activiteiten opgezet die doorlopen tot 1 augustus. Zo is er dit jaar voor het eerst UniBuddy, de chatfunctie gekoppeld aan opleidingspagina’s op WUR.nl, waarbij een studiekiezer in gesprek kan met een student van die specifieke studie. De meeloopdagen komende tijd gaan in beperkte vorm wel fysiek door, en er wordt gewerkt aan een campus-audiotour, die studiekiezers langs de hot spots van de campus leidt.

Update 11 maart 2021

Update 11 maart 2021

Op dinsdag 9 maart vierden we onze 103e Dies Natalis, met als thema Pandemic prevention, prediction and preparedness. Een online viering, zonder traditionele elementen als het cortège in toga, in verband met alle restricties die de coronamaatregelen ons nog steeds opleggen. Ook in de vereiste aanpassing van deze traditie zien we dat het elkaar ontmoeten op afstand ruimte biedt voor mogelijk blijvende verandering. Want op deze manier konden meer dan duizend relaties, studenten en medewerkers live de gesprekken volgen met Marion Koopmans, Henk Bekedam, Wim van de Poel en Emely de Vet, evenals de presentaties van de jonge WUR onderzoekers Daniel Gallardo Albarrán en Tessy Hick. Wij zien terug op een geslaagde viering.

Versoepelingen hoger onderwijs

Versoepelingen voor het hogere onderwijs gaan – naar alle verwachting - in per 1 april. Dit werd aangekondigd in de persconferentie van afgelopen maandag. Studenten en docenten hebben daarover afgelopen dagen bericht ontvangen. We gebruiken de tussenliggende tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Bij TU Delft, RUG en Maastricht University lopen pilots met (zelf)sneltesten die moeten bijdragen aan een veilige benutting van capaciteit van bijvoorbeeld bibliotheek en studieplekken. WUR heeft nauw contact met hen en met VSNU en we volgen de uitkomsten op de voet. WUR gaat zelf experimenteren met (zelf)sneltesten bij meerdaagse excursies.

Reizen

Het dringend advies niet naar het buitenland te reizen voor werk of studie is verlengd tot en met 15 april. De effecten ervan worden steeds meer zichtbaar. Het WUR reisbeleid is, gezien dit advies, vooralsnog onveranderd. We kijken wel vooruit naar aanpassingen om snel in te spelen op mogelijke versoepelingen, zowel voor reizen voor onderzoek als onderwijs, gebruik makend van de mogelijkheden

Deze week ontvingen PhD’s ook een bericht over hoe zij door WUR ondersteund worden in het weer op de rit krijgen van hun onderzoek en hoe om te gaan met mogelijk opgelopen vertraging, plus informatie over waar zij terecht kunnen om  mentaal fit te blijven in deze tijd.

Update 4 maart 2021

Update 4 maart 2021

Deze week zijn er geen urgente ontwikkelingen die direct impact hebben op ons onderwijs en onderzoek. We volgen uiteraard de ontwikkelingen, en zien een kanteling in de landelijke discussie: de sterke roep voor meer mogelijkheden of vrijheden, tegen de achtergrond van de vóórtdurende dreiging en zichtbare realiteit van oplopende besmettingscijfers.

Het moment waarop echt meer mogelijk wordt, zal alles te maken hebben met de mate waarin uitvoeren van het vaccinatieprogramma succesvol is.

Dies Natalis 9 maart: Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness

De COVID-19-pandemie heeft ongekende gezondheids-, sociale, economische en mentale gevolgen. De geschiedenis leert dat pandemieën niet nieuw zijn, van de Spaanse griep tot de recentere uitbraken van ebola en SARS. Pandemieën zullen in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen als gevolg van onder meer globalisering en internationale mobiliteit, bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering en onze huidige voedselproductiesystemen. Wat kunnen we leren van de vroegere en huidige pandemieën voor toekomstige wereldwijde uitbraken?

Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de Dies Natalis online bij te wonen. Het Symposium programma start om 15.00u, de officiële viering om 16.00u. Aanmelden is niet nodig. De live stream van de Dies is die dag te volgen voor alle studenten en medewerkers van WUR, via www.wur.eu/dies.

Voorbereiding versoepelingen hoger onderwijs

De aangekondigde persconferentie van 8 maart a.s. gaat wellicht meer informatie geven over het uitbreiden van de mogelijkheden voor  on campus onderwijs op korte termijn. De TaskForce Education 20/21 is bezig met de nodige voorbereidingen.

Een van de belangrijke ontwikkelingen zijn de pilots met sneltesten en de ruimte die dat biedt voor onderwijs, examens en excursies. Hiervoor staat WUR via VSNU in nauw contact met betrokken partijen en het ministerie van OCW.

Update 25 februari 2021

Update 25 februari 2021

Wie regelmatig in Teams dezelfde collega’s of studenten ontmoet herkent dit beeld waarschijnlijk wel: de handbeweging om het haar achter de oren schuiven of voor de ogen wegvegen, het verschijnen van hoofdbanden en andere haar-accessoires... dat is straks verleden tijd: de kappers mogen vanaf 3 maart weer aan het werk. Eén van de kleine versoepelingen van de maatregelen, die vooral helpt om motivatie te vinden om ons aan de maatregelen te houden.

Opvallend was de mededeling van demissionair premier Rutte dat “één op de vier op COVID-19 positief geteste personen nog steeds even een boodschap doet in de supermarkt, of de hond uitlaat”. Het beroep op ieders verantwoordelijkheid om vooral alle maatregelen na te leven, blijven wij benadrukken.

“Blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd die anderhalve meter afstand, was de handen extra vaak, draag een mondkapje”. Deze wóorden hebben inmiddels misschien wat minder impact, maar ons gedrág des te meer.  

Buiten sporten in teamverband mag weer

Goed nieuws is er wel voor studenten die buiten sporten bij De Bongerd: voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar zijn teamsporten weer toegestaan vanaf 3 maart. Zij mogen weer sporten in hun eigen team. Tijdens het sporten hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden. Een partijtje hockey, voetbal of rugby tegen een andere club zit er voorlopig nog niet in: competitie is niet toegestaan. Verder blijven alleen de buitensporten toegestaan, met maximaal twee personen die voldoende afstand houden.

Versoepelingen geen effect op universitair onderwijs en onderzoek

De versoepelingen die in persconferentie van afgelopen dinsdag zijn aangekondigd hebben vooralsnog geen effect op onze onderwijs en onderzoek. Rutte: “Het hoger onderwijs, het hbo en de universiteiten, blijft voorlopig dicht. Dat betekent dus een verlenging van online onderwijs”. Dit geldt tot in ieder geval 16 maart. Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet of versoepeling mogelijk is. De avondklok is verlengd tot maandagochtend 15 maart.

Perspectief

WUR werkt in VSNU-verband aan het perspectief voor het nieuwe collegejaar, waar het onderwijs weer zo normaal als mogelijk wordt verzorgd. Tegelijkertijd kijken we of al eerder uitbreiding van fysiek onderwijs plaats kan vinden. Daartoe lopen er bijvoorbeeld op enkele andere universiteiten pilots met corona-sneltesten, die wij nauwgezet volgen.

Stroomschema voorbereiding examinering voor docenten

Eén van de activiteiten die gedeeltelijk doorgang op de campus vinden zijn de examens. Maar hoe zorg je dat je weet welke voorbereidingen je als docent moet treffen om (digitale) examens op de juiste manier te organiseren? Education & Student Affairs heeft voor docenten een handig stroomschema opgesteld, als middel voor docenten om de juiste stappen bij de voorbereiding en uitwerking van (online, digitale) examens te nemen. Dit stroomschema wordt zeer binnenkort verspreid.

Update 18 februari 2021

Update 18 februari 2021

Het afgelopen weekend genoten we van een winterstemming: schaatsen op de vijver bij Forum, en een echte AID wintereditie met sneeuw en ijs. Het maakte dat corona even naar de achtergrond ging, en plezier en ontspanning voorop stonden. Een welkome afwisseling in een periode waarin zo lang al veel van ieder gevraagd wordt.

Perikelen rond avondklok

Deze week is er veel gedoe over de avondklok. Vooralsnog houdt WUR vast aan de ingestelde openingstijden van onze gebouwen. Wanneer er aanleiding is die te wijzigen, bijvoorbeeld doordat er wijzigingen komen in de set coronamaatregelen, worden medewerkers en studenten daarover geïnformeerd.

Aandacht voor studenten- en medewerkerswelzijn

Gisteren maakt het kabinet bekend dat er door middel van het Nationaal Programma Onderwijs een investering wordt gedaan om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat geeft aan, hoe groot de impact is op het onderwijs. We weten dat er een groep studenten is die het lastig vindt om positief te blijven en sociale verbinding te zoeken. De afdeling Studentenwelzijn van ESA zet zich in voor deze groep, en laat studenten in contact komen met Student Life Coaches.

Ook medewerkers ervaren meer mentale werkdruk door de beperkingen en aanpassingen die bij het werken in tijden van corona nodig zijn. Voor medewerkers die zich willen laten inspireren om gezond thuis te werken, is er de actieve HR intranetgroep Vital@work, waar honderden collega’s al lid van zijn. Is meer nodig, dan biedt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk (bedrijfsmaatschappelijkwerk@wur.nl) extra ondersteuning.

Reisbeleid

WUR hanteert op dit moment een strak beleid omtrent reizen: er wordt geen toestemming gegeven voor reizen naar het buitenland, en uitzonderingen worden nauwelijks gemaakt. We volgen vanzelfsprekend het reisbeleid van de rijksoverheid en zodra daar weer versoepeling in optreedt, kunnen wij ons beleid aanpassen. In het protocol hiernaast wordt dit verder toegelicht. We beseffen dat dit grote druk kan leggen op voortgang van studie of onderzoek en het heeft onze volste aandacht.

Together@WUR

Ook al is de campus maar bemenst door een fractie van onze studenten, onderzoekers en medewerkers, we blijven met elkaar verbonden: via verhalen over ons onderzoek op wur.nl, via inkijkjes in het werk van collega’s in de together@wur rubriek op intranet. Ook gaat de RvB regelmatig in gesprek met groepen medewerkers: bijvoorbeeld recent via de online bijeenkomst van ondersteuners, samen met de Dean of Education. Een positieve bijeenkomst, waar ervaringen en ideeën werden uitgewisseld van onder meer bibliotheekmedewerkers, gebouwbeheerders en practicumondersteuners. 

Vanaf begin maart kunnen medewerkers ook via een ‘Chat with RvB’, in informele online koffiemomenten - voorbij het organigram - regelmatig in gesprek over wat ons bezig houdt.

Update 11 februari 2021

Update 11 februari 2021

Wat is onze WUR campus prachtig in het winterlandschap. Of je het nou ziet op een wandeling omdat je dichtbij woont, of je er bent voor werk of studie, of er gewoon een foto van ziet op onze social media kanalen: geniet van onze mooie omgeving. En dank aan alle collega’s die zorgen dat de entrees sneeuw- en ijsvrij zijn en gebouwen daarom goed en veilig toegankelijk zijn! 

Avondklok verlengd

Deze week is besloten de avondklok nog tot en met 2 maart te verlengen. Daarmee blijft het stevige pakket van maatregelen nog een aantal weken langer van kracht. De besmettingscijfers laten een dalende trend zien, wat samen met het gestaag verlopende vaccinatieprogramma toch een positieve outlook geeft. Wie namens WUR een werkgevers- en eigenverklaring heeft ontvangen waarvan de einddatum nu wijzigt, ontvangt net zoals bij de eerste afkondiging weer automatisch een bericht.

Wettelijke verlofuren behouden

Iedere medewerker heeft per kalender jaar 4 weken zogenaamd wettelijk verlof (bij fulltime werkweek). Volgens de CAO’s moet het wettelijk verlof van 2020 worden opgenomen vóór 1 januari 2022. Anders komt dit verlof te vervallen. Door de gevolgen van de corona-maatregelen in 2020, is niet iedereen in staat geweest om het wettelijk verlof, opgebouwd in 2020 op te kunnen nemen. Op vele fronten is met man en macht het hele jaar hard doorgewerkt, vooral om het onderwijs, maar ook onderzoek, op vele alternatieve wijzen draaiende te houden.

WUR vindt het belangrijk dat medewerkers langer de tijd krijgen om de in 2020 opgebouwde wettelijke (maar niet opgenomen) verlofuren, alsnog op te kunnen nemen. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat deze wettelijke, in 2020 opgebouwde, verlofuren tot 1 januari 2026 voor opname beschikbaar blijven, en dus niet aan het eind van dit jaar komen te vervallen. Dit gebeurt door deze specifieke wettelijke verlofuren om te zetten naar zogenaamde bovenwettelijke verlofuren. Aan dit besluit heeft de Raad van Bestuur de voorwaarde verbonden dat medewerkers samen met hun leidinggevende een jaarplanning maken voor in ieder geval het jaar 2021 om voldoende vakantieverlof op te nemen, en ook afspraken te maken wanneer de bijgeboekte verlofuren opgenomen gaan worden.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met je HR-Adviseur.

Update 4 februari 2021

Update 4 februari 2021

De lockdown wordt bijna helemaal verlengd tot minstens 2 maart, zei demissionair premier Rutte in de persconferentie. Ook zei hij, dat we te maken hebben met onzekerheid, dilemma’s en verantwoordelijkheid. Die herkennen we ook bij WUR: wanneer nemen we welk besluit, op basis van welke inzichten en feiten en voor wie hebben die gevolgen. De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan de directe gevolgen voor onderwijs en onderzoek, en hebben we ons in onze informatie vaak vooral gericht op studenten en docenten, en de thuiswerkende medewerkers.

We zetten graag ook de spotlight op die medewerkers die dag in dag uit wél op de campus moeten zijn, om juist onderwijs en onderzoek binnen alle maatregelen mogelijk te maken. Hoe beleven zij deze periode, hoe gaan zij om met de tegenstelling dat je bijvoorbeeld ‘thuis nog maar 1 persoon mag ontvangen, maar dagelijks wel tientallen studenten en docenten om je heen hebt’. Arthur Mol en Arnold Bregt hebben deze collega’s daarom uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan. Dat zal heel binnenkort gebeuren.

Thuiswerkende ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen vanaf 8 februari iets ruimte om de combinatie van zorg en thuiswerken voor een deel van de dag weer beter in balans te krijgen. De opening van het primair onderwijs is voor hen goed nieuws. BSO’s blijven dicht, met uitzondering van kinderen van ouders die gebruik maakten van de noodopvang. Afspraken die daarover gemaakt zijn, blijven geldig.  De informatie over de verschillende verlofsoorten vind je in dit document. De meest gestelde vragen over werk en verlof ten tijde van Corona vind je in de FAQ's.

Voor het onderwijs is besloten dat de eerste twee weken van periode 4 definitief volledig online worden gehouden, met uitzondering van de (natte) practica en tentamens. Studenten en docenten krijgen hierover apart bericht.

Tot slot willen wij iedereen op het hart drukken, dat we ons zeer bewust zijn dat het ‘nieuwe normaal’ wat vorig jaar nog het credo was, niet bestaat. En dat we constant bezig zijn ons aan te passen. We zijn er trots op dat iedereen bij WUR ook in deze tijd bijdraagt aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. In aanloop naar de 103e (online) Dies op 9 maart, willen we dat nogmaals benadrukken.

Update 28 januari 2021

Update 28 januari 2021

‘Vertragen, om te versnellen’. Dat is een veranderwet die ook voor de indamming van de verspreiding van het coronavirus geldt. De instelling van de avondklok moet ervoor zorgen dat we op enige termijn wél weer een versoepeling tegemoet kunnen zien. Totdat anders wordt besloten – en dat kan ook zeker na 9 februari zijn - blijft ons huidige protocol onveranderd van kracht. 

Het werken in de avondklokuren beperken we tot een minimum. De routing voor het verkrijgen van een werkgeversverklaring voor medewerkers, via directies is inmiddels breed verspreid in de organisatie. Studenten die tijdens de herkansingsperiode ’s avonds een examen op de campus moeten maken, krijgen een verklaring toegestuurd.

Gevolgen onderwijs en onderzoek

In de landelijke media gaat het steeds meer over de gevolgen van de pandemie voor dit onderwijsjaar. Het Bindend Studie Advies voor eerstejaars studenten voor dit studiejaar wordt wederom verlaagd van 36 naar 30 ECTS. Ook kijken we vooruit: zo is er een werkgroep ingesteld bij Education & Student Affairs, die nadenkt over de vertraging die studenten oplopen doordat ze hun stages en theses niet kunnen doorlopen, en wordt gekeken naar mogelijkheden er zijn voor PhD’ers om de vertraging die zij oplopen, op te vangen.

Het 'nu': bespreek het

Veel van ons merken dat we minder gevoelig zijn geworden voor woorden als kaders en maatregelen, en dat die ook afstandelijk voelen. En dat we meer dan aan het begin van de coronacrisis bezig zijn met de vraag ‘hoe gaan we er nú in de dagelijkse realiteit, in het werk én privé, echt mee om’. Soms is het gewoon prettig even met elkaar te praten, en  ervaringen kwijt te kunnen. Neem – als het kan - daar ook echt de tijd voor, die vijf minuten aan het begin van de volgende MS Teams meeting met collega’s. Heb je vragen of zorgen over het organiseren van je werk vanaf huis: je leidinggevende of je HR adviseur is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Maak ook gebruik van de uitnodigingen voor online gesprekken die georganiseerd worden. Houd daarom de intranetgroepen en mededelingen in de gaten, om de aankondigingen niet te missen. En maak andere collega’s erop attent, omdat in die collegiale sessies ook stil wordt gestaan bij hoe we als WUR community het gesprek over het ‘nu’ met elkaar kunnen voeren.

Update 22 januari 2021

Update 22 januari 2021

We weten dat het voortduren van de maatregelen ontzettend veel van ons allemaal vergt. Nu strengere maatregelen zijn afgekondigd wordt dat nog versterkt. Voorop staat dat we zo duidelijk mogelijk zijn hoe wij als WUR er mee omgaan. Hieronder de gevolgen en afspraken naar aanleiding van de instelling van de avondklok. 

Avondklok: alleen nog hoogstnodige werkzaamheden

De tweede kamer heeft gister ingestemd met het instellen van een avondklok tussen 21.00-04.30 voor de periode 23 januari tot en met 9 februari. Op WUR locaties vinden gedurende de avondklok alleen de hoogstnodige werkzaamheden plaats in de avond/nacht, zoals in geval van calamiteiten, storingswerkzaamheden en examens. Alle werkzaamheden die verplaatst kunnen worden naar de toegestane uren, worden verplaatst. De gebouwen sluiten uiterlijk één uur voor de avondklok, dus om 20.00u (met uitzondering van avonden waarop examens worden gehouden), zodat receptiemedewerkers op tijd de afsluitronde kunnen uitvoeren. Daarna zijn de gebouwen alleen toegankelijk voor medewerkers met hoogst urgente werkzaamheden en met toestemming van de directie.

Voor een aantal medewerkers geldt dat ze een uitzonderingsverklaring van WUR (werkgeversverklaring) nodig hebben, vanwege hun rol bij calamiteiten of noodzakelijke werkzaamheden gedurende de avondklok. Dit loopt via leidinggevenden en directies van de organisatieonderdelen. Naast de werkgeversverklaring dien je in dat geval ook een eigen verklaring bij je te hebben. De Rijksoverheid heeft daarvoor een standaard verklaring opgesteld die je daarvoor kunt gebruiken.

Studenten en docenten ontvangen zeer binnenkort informatie en toelichting over de gevolgen van avondklok op het on campus onderwijs en examens.

Werkbare oplossing

Alle maatregelen, ook de avondklok, dragen bij aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. We zien aan de cijfers dat de bezettingsgraad van gebouwen op de campus ruim onder de gestelde norm ligt. We werken dus massaal thuis, en geven daarmee gehoor aan de oproep van de overheid. Maar het duurt lang, en we merken allemaal dat het een zware wissel kan trekken, op ons humeur, op het werkplezier, op de energie en flexibiliteit die je nodig hebt om privé en werk thuis te combineren. Hou contact met elkaar, en als je vastloopt, bespreek met je leidinggevende een werkbare oplossing.

Update 14 januari 2021

Update 14 januari 2021

Een verlenging van de lockdown tot en met dinsdag 9 februari. Dat is wat premier Rutte gisteravond bevestigde, nadat dit eerder al in de media bekend werd. Redenen hiervoor zijn dat de cijfers een te beperkte daling van het aantal besmettingen laten zien, en omdat dit het verspreiden van de Britse variant beperkt. De norm blijft daarom: werk zoveel mogelijk thuis, houd je aan de maatregelen en laat je testen bij klachten.

De start van 2021 is er niet makkelijker door. We kunnen ons troosten met de gedachte dat onderzoek en onderwijs in de vorm waarin we het nu georganiseerd hebben, niet verder wordt beperkt, en doorgang kan vinden. Docenten en studenten hebben inmiddels bericht ontvangen over wat dit voor de komende tijd inhoudt.

Het positief perspectief van het vaccinatieprogramma zien wij ook. We krijgen bijvoorbeeld al vragen over het afwijken van ons beleid wanneer iemand gevaccineerd is. Daarin zijn we helder: we maken nu geen uitzonderingen op ons beleid. Dit is het uitgangspunt zolang de maatregelen niet versoepelen. We volgen hierin vanzelfsprekend de overheid en het RIVM: in ieder geval tot eind maart geen internationale reizen voor WU studie en WUR werk.

Verlofregeling thuiswerken met jonge kinderen

Thuiswerken voor medewerkers met kinderen in de basisschoolleeftijd kan problemen opleveren. Net als in het voorjaar van 2020, vraagt het samen vinden van gezonde en realistische oplossingen in alle gevallen om maatwerkafspraken. Wanneer het tijdelijk aanpassen van werkdagen en werktijden en/of de inzet van regulier verlof niet (of maar deels) mogelijk is, bestaat voor klemmende gevallen vanaf heden opnieuw de tijdelijke mogelijkheid om (al of niet in deeltijd) betaald, buitengewoon verlof te verlenen, dat niet ten koste gaat van de reguliere verlofdagen. Ook kan betaald met onbetaald buitengewoon verlof worden gecombineerd.

In alle gevallen is hiervoor toestemming nodig van de leidinggevende. Deze mogelijkheid voor medewerkers met jonge kinderen geldt vooralsnog voor de periode tot en met 9 februari a.s. Indien deze periode voor het thuiswerken wordt verlengd, dan wordt bezien hoe WUR hiermee omgaat.

Even vast? Ommetje!

Het is soms lastig een positieve werkhouding te bewaren. Een idee zoals die van de intranetgroep vital@work om in minicompetitie elkaar uit te dagen om dagelijks een ‘Ommetje’ (mooi initiatief van de Hersenstichting) van 20 minuten te lopen kunnen helpen om ook de komende weken goed door te komen.

Update 7 januari 2021

Update 7 januari 2021

Allereerst de beste wensen voor 2021. Na de hectische ontwikkelingen vorig jaar hopen we dit jaar in rustiger vaarwater te komen. COVID-19 zal naar verwachting zeker nog tot aan de zomer ons werk- en studieritme mede bepalen, in ieder geval totdat er meer zicht is op de mogelijkheden die ontstaan door het op grote schaal toedienen van vaccins. Alle afspraken over werken en studeren in tijden van corona, zoals die bij de nieuwe lockdown in december zijn ingesteld blijven gelden tot nader orde. We vinden onze draai daarin, ook al vergt dat wat van ons geduld en onze flexibiliteit.

Deze updates blijven voorlopig wekelijks verschijnen.

Opvang kinderen t/m groep 8: verklaring van cruciale functie/beroep

De sluiting van de basisscholen en kinderopvang duurt in ieder geval nog tot 19 januari. Medewerkers in cruciale functies bij WUR die daardoor in de problemen komen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid die scholen en kinderopvang bieden om deze kinderen toch op te vangen. Daarvoor is voor één van de ouders een verklaring van de werkgever nodig. Heb je vragen hierover, vraag het je HR-adviseur of je leidinggevende.

Succesvolle decemberactiviteiten voor studenten

Bijna 200 studenten hebben in de vakantieperiode deelgenomen aan één van de activiteiten die door SSC, studentenverenigingen en studieverenigingen zijn aangeboden. Met de start van onderwijsperiode 3 komen studenten elkaar weer meer vanzelfsprekend tegen in het online onderwijsprogramma, of in beperkte mate op de campus. Dat neemt niet weg dat we ook juist in de januarimaand aandacht houden voor het welzijn van studenten. Zo blijven de student life coaches bereikbaar en kunnen studenten zich aanmelden voor mindfulness trainingen in januari.

Corona FAQ’s up to date

De FAQ pagina wordt veel geraadpleegd, en deze is ook zo goed als mogelijk up to date. Staat jouw vraag er niet bij, of is een geformuleerde antwoord niet helder? Laat het ons weten via info.corona@wur.nl.

Update 17 december 2020

Update 17 december 2020

Komende weken en het begin van het nieuwe jaar staan voor ons allemaal in het teken van de abrupt afgekondigde lockdown en de gevolgen daarvan voor ieder van ons. In de update van 15 december hebben we toegelicht welke maatregelen WUR heeft genomen om te voldoen aan de voorwaarden van de lockdown.

Het verzoek waar wij dit jaar mee willen afsluiten is: denk tijdens deze lockdown steeds een keer extra na, bezie of je activiteiten kunt uitstellen en werk- en studiecontacten nog verder kunt vermijden, en zoek de grenzen niet op. Together@WUR heeft in de laatste weken van december een nog grotere betekenis. In persoonlijke video’s delen de leden van de Raad van Bestuur daarom hun wensen voor iedereen bij WUR. 2021 is een jaar om naar uit te kijken, hoe onvoorspelbaar het verloop van de pandemie ook is.

Hieronder volgen concrete aanvullingen met betrekking tot opening/sluiting van gebouwen en voorzieningen.

Regeling reiskostenvergoeding en internet

Vandaag ontvangen alle medewerkers informatie over de regeling reiskostenvergoeding en internet. Vanaf 1 januari 2021 mogen we van de belastingdienst alleen nog de werkelijke woon-werkreiskosten vergoeden en hebben we besloten tot aanpassingen die binnen de fiscale kaders inspelen op de situatie dat we vooralsnog op afstand van elkaar blijven werken. In januari organiseert HR een online bijeenkomst voor medewerkers die hier vragen over hebben.

Beperkte catering, gebouwen sluiten

 • Impulse sluit de deuren t/m 19 januari 2021. De koffiebar van Impuls, en die op de Leeuwenborch zijn gesloten
 • Orion is gesloten tot 4 januari
 • Forum blijft open
 • Het Grand Café in Forum is geopend van 10-14u en biedt alleen nog een zeer beperkt Grab & Go assortiment. Van 23 december tot 4 januari is Het Grand Café gesloten
 • Sports Centre de Bongerd is van zaterdag 19 december tot maandag 4 januari gesloten. Wel is het mogelijk om online workouts te volgen via het YouTube kanaal van Sports Centre de Bongerd. Vanaf 4 januari zijn lessen weer online te volgen. Op de website van De Bongerd staat meer informatie.

Wekelijkse corona updates vanaf 7 januari

Dit is de laatste update van 2020, voor zover de actualiteit ons niet verder verrast. Vanaf 7 januari zijn de wekelijkse updates weer terug.

Namens het Corona Team en de Taskforce Education 20/21 wensen we iedereen goede feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Update 15 deceember 2020

Update 15 december 2020

Effecten en maatregelen harde lock down voor WUR

“Er is geen keuze, het aantal contactmoment tussen mensen moet omlaag”, zei Rutte in de persconferentie gisteravond. De maatregelen die samenvallen met de 5 weken lange harde lock down die bij dit besluit hoort, treffen ook het hoger onderwijs. Deze maatregelen gelden vanaf woensdag 16 december.

Donderdag 17 december verschijnt een volgende update met aanvullende informatie.

Wat geldt nu bij WUR

Voor studenten

 • Op de campus gaan alleen nog tentamens/examens, praktijkonderwijs/practica en afstudeeronderzoek op laboratoria door. Studenten ontvangen hierover meer informatie per mail
 • Veldwerk kan alleen doorgaan in groepjes van 2 personen
 • Al het andere onderwijs vindt online plaats
 • Bibliotheek blijft open en studieplekken blijven beschikbaar, let op: alleen toegang na registratie
 • Geen bijeenkomsten op of buiten de campus gedurende de lockdown
 • Activiteiten van studieverenigingen gaan online
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, beperk je reisbewegingen en bij klachten: laat je testen.

Voor onderzoek (thesis/PhD/medewerkers)

 • Locatiegebonden onderzoek, ook voor afstudeerders en PhDs, gaat door
 • Promoties vinden online plaats
 • Op locatie: blijf de coronamaatregelen in acht nemen, wees extra alert

Voor medewerkers

 • Collega’s met locatiegebonden functies kunnen nog naar WUR locaties komen
 • Voor overige medewerkers: werk vanuit huis, kom alleen naar het werk met toestemming van de directie
 • Indien op de campus of locatie: neem de coronamaatregelen in acht, draag binnen een mondkapje en loop buiten met maximaal 2 personen bij elkaar, op anderhalve meter
 • Niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten online organiseren of uitstellen. Uitzonderingen blijven mogelijk, met toestemming van de directie
 • Docenten en onderwijsondersteunend personeel behoren tot de cruciale beroepen en kunnen dus gebruik maken van kinderopvang en school. Gebruik dit alleen indien nodig voor verzorgen van onderwijs
 • Beperk de reisbewegingen, en bij klachten: laat je testen

Faciliteiten op de campus

 • Sports Centre de Bongerd is gesloten, wel zijn binnenkort weer online lessen te volgen
 • Catering: Take away blijft beschikbaar

In het protocol en FAQ’s lees je de meest actuele richtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot groepsgrootte voor onderwijs- en andere activiteiten, binnen en buiten.

We beseffen dat deze aanscherping direct gevolgen hebben voor iedereen binnen onze WUR community. Nog meer dan we eerder konden voorzien, is waar Together@WUR voor staat belangrijk.

In woorden, in gedachten en in een gebaar naar elkaar. Dit kunnen we alleen samen doen. Blijf in verbinding met elkaar: met familie, vrienden en collega’s, zodat we in het nieuwe jaar, na deze weken van lockdown weer energie hebben om de volgende periode in te gaan.

Update 10 december 2020

Update 10 december 2020

Niet geheel verrast hoorden we in de persconferentie afgelopen dinsdagavond dat zelfs een kleine versoepeling van de maatregelen rond de feestdagen niet mogelijk is. Dit doet een beroep op zowel onze creativiteit als verantwoordelijkheid, om te zorgen dat we van weer stijgende, naar dalende besmettingscijfers gaan. Ook in deze periode in aanloop naar de kerst, waarin zoveel collega’s en studenten hard werken om alles voor dit jaar af te ronden.

Dat zorgt er ook voor dat we dit keer een beperkte update hebben. Volgende week verschijnt de laatste van 2020.

Bakken met Together@WUR

Het zal weinig collega’s ontgaan zijn, de Together@WUR intranetgroep met daarin gedichten en foto’s van de fantastische baksels die we thuis maakten in het Sinterklaas-weekend. Aan iedereen die het heeft aangedurfd het – al dan niet succesvolle - eindresultaat te delen: dank! Het samen op afstand bijdragen aan een positief en motiverend moment is waar Together@WUR voor staat, en we hopen dat het eindresultaat de gezelligheid thuis ten goede kwam. Ook deze week ontvangen medewerkers weer een Together@WUR-bericht thuis. Blijf het volgen!

Een goed gesprek

Naast zorg voor elkaar, hebben we ook zorg voor onze studenten. Online studeren, beperkte omgang met vrienden en familie. Alleen op een studentenkamer of juist weer bij ouders in huis ... dat levert allerlei onzekerheden op. ‘Heart to heart’, je hart luchten bij iemand die echt luistert, kan enorm opluchten in deze uitdagende tijd. Het is daarom goed dat juist in deze periode de student (life) coaches via social media studenten uitnodigen om met hen in gesprek te gaan.

Compensatieronde voor PhD's

Promovendi en postdocs wiens contract in 2021 afloopt (employed PhDs candidates and postdocs) en voor bursalen (scholarship PhD candidates) van wie het PhD project eindigt in 2020 of 2021 krijgen de vertraging die hun onderzoek oploopt door de coronamaatregelen (deels) gecompenseerd. Dit geeft hen de kans om onderzoek op een goede manier af te ronden. We hebben 71 aangestelde promovendi gemiddeld rond de 1,7 maanden verlenging kunnen toekennen, 10 postdocs rond 2,2 maanden en 63 bursalen ruim 1,8 maanden.

Update 3 december 2020

Update 3 december 2020

In het Corona Team en de Taskforce Education 20/21 komt regelmatig de vraag aan de orde of het niet mogelijk is een perspectief voor de toekomst te tekenen. Dit is lastig, omdat externe factoren bepalen hoe onze scenario’s eruit gaan zien. De aankondiging dat vaccins misschien al snel in 2021 beschikbaar komen biedt perspectief, omdat daarmee een nieuwe fase begint. En waar we regie kunnen nemen, doen we dat. Door initiatieven als Together@WUR en WURld after the Curve, maar ook met de opzet van een Factsheet Education 20/21, maken we concreet wat mogelijk is, zowel voor het nu als voor de start van 2021.

In deze update:

 • Protocol richtlijnen, niet voor niets
 • Voorbereiding herexamens februari 2021
 • Decembermaand, Together@WUR

Protocol richtlijnen, niet voor niets

Het dragen van mondkapjes (geen gelaatschermen) is nu bij wet verplicht, en is onderdeel van de reeks coronamaatregelen. Afstand houden, handen wassen, en in de onderwijsgebouwen niet met meubilair schuiven of stoelen bij elkaar zetten: we doen het bijna vanzelfsprekend.

Op deze manier moeten we voorkomen dat bijvoorbeeld een groot gebouw als Forum, een haard van verspreiding wordt. Maar soms gaat het mis, en lijkt soms begrip ver te zoeken als individuen daarop worden aangesproken. Dat past absoluut niet bij hoe wij vinden dat de WUR gemeenschap met deze situatie moet omgaan. Het gaat misschien om incidenten, maar ieder incident is er een te veel. Mocht je in een situatie komen die lastig is op te lossen, vraag ondersteuning van de floorwalkers of facilitair medewerkers.

Het meest actuele protocol staat vermeld in de rechterkolom van deze pagina. Zo is recent het aantal dagen voor quarantaine na in contact geweest te zijn met positief getest persoon, gewijzigd naar 5 (was 10). 

Voorbereiding herexamens februari 2021

Tijdens de herkansingsperiode in februari 2021 organiseren we zoveel mogelijk herexamens op de campus. Wel blijft er een online alternatief beschikbaar voor studenten die vanwege Corona-gerelateerde beperkingen niet naar de Campus kunnen komen, bijvoorbeeld door een online mondeling examen af te nemen. Het ‘bouwen’ van digitale examens vraagt goede voorbereiding. Voor een optimale ondersteuning wordt docenten gevraagd de examens op tijd aan te leveren. Zij ontvangen hierover een aparte instructie.   

Decembermaand, Together@WUR

Binnen WUR hebben we juist in deze tijd oog voor elkaar. We zien bijvoorbeeld dat door leidinggevenden kleine soms zelfs persoonlijke initiatieven worden genomen, speciaal voor (PhD) collega’s die niet de mogelijkheid hebben om met de feestdagen naar huis te gaan. Datzelfde geldt voor internationale studenten: voor hen kijken studieverenigingen naar mogelijkheden voor het in kleine groepjes samenkomen tijdens de feestdagen.

Maar eerst is er het Sinterklaasweekend. Plakkerige surprises, eindeloze gedichten of gewoon een lekkere chocoladeletter. Hét moment om het recept uit Together@WUR mailing die deze week bij alle medewerkers in de bus lag te proberen. Gelukt? Of juist niet? Deel je foto via intranet, een leuke manier om met elkaar deze feestdag kleur te geven!

Update 19 november 2020

Update 19 november 2020

De maatregelen die twee weken geleden zijn aangescherpt, blijken hun vruchten af te werpen. In de afgelopen weken is een dalende trend ingezet met als gevolg dat er weer meer ruimte komt. Zeker in aanloop naar de feestdagen is dit een gunstige ontwikkeling. “Maar”, waarschuwde premier Rutte dinsdag in de persconferentie, “we moeten dit gedrag zien vol te houden”. Thuiswerken, zo min mogelijk reisbewegingen, thuisblijven bij klachten, het draagt allemaal bij aan minder besmettingen. Zeker in aanloop naar de decembermaand, zodat rond de feestdagen iets meer mogelijk is.

Voor ons protocol heeft de ruimte in de maatregelen een paar positieve gevolgen:

 • De groepsgrootte buiten is nu vier personen
 • De groepslessen van het Sports Centre zijn weer terug
 • Voor studieverenigingen zijn er iets meer mogelijkheden om bijeenkomsten op de campus te organiseren. De voorzitters zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

Daarnaast blijven alle basismaatregelen van kracht. We:

 • werken en studeren zoveel mogelijk thuis
 • reizen naar buitenland alleen als het strikt noodzakelijk is
 • dragen op de campus binnen de gebouwen een mondkapje.

De komende weken kijkt de overheid naar de mogelijkheden voor de decembermaanden om “de tafel weer wat groter te maken tijden de feestdagen”. Laten we daar voorzichtig rekening mee houden, en als we plannen voor de decembermaand maken, ook bedenken hoe we (internationale) studenten en collega’s daarbij kunnen betrekken.

Update 12 november 2020

Update 12 november 2020

Deze week wordt gekenmerkt door het nieuws dat producenten heel voorzichtig dichterbij een vaccin komen dat ons moet beschermen tegen het COVID-19 virus. Dat is, naast de nationale dalende besmettingscijfers, een positief bericht, en hopelijk ook de opmaat naar een wat meer positieve en hoopgevende fase.

Het naleven van de strenge richtlijnen is een ingrijpende, maar tegelijk ook eenvoudige, manier om hier aan bij te dragen. We blijven iedereen binnen WUR daartoe stimuleren en faciliteren, op verschillende manieren.

Video: Hoe WUR omgaat met internationale stages en thesisonderzoek

Voor veel studenten die aan het eind van hun Masteropleiding zitten is deze tijd enorm frustrerend: de coronabeperkingen maken het hen onmogelijk de studie zoals gepland af te ronden, doordat stages en onderzoek in het buitenland niet of maar zeer beperkt mogelijk zijn. Hoe WUR daarmee omgaat, vertelt Arthur Mol in deze video:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Reizen in de kerstvakantie

Het merendeel van de collega’s zal dit jaar noodgedwongen afzien van buitenlandse reisplannen in de kerstvakantie. Vooropgesteld: heb je de mogelijkheid, neem dan wel echt vakantiedagen op, om thuis uit te rusten en misschien bij te komen van de vaak stressvolle tijden van 2020. Als WUR blijven we - in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse overheid en ons eigen WUR reisbeleid - (verre) reizen naar het buitenland ontmoedigen, tenzij het een dringende reden heeft. 

Wanneer je toch naar het buitenland reist, wees je dan bewust van je eigen verantwoordelijkheid wat betreft de mogelijke gevolgen bij terugkeer. Dit geldt zeker voor het concept van ‘werken vanuit huis’ gecombineerd met een verblijf buiten de EU. Voor specifieke informatie over het combineren van vakantie met werken op afstand vanuit het buitenland zie de Corona FAQ’s, ‘Travelling/Staying abroad’.  

GGD testlocatie verhuist

De GGD corona testlocatie verhuist vanaf vrijdag 13 november van de locatie bij Sports Centre de Bongerd naar de Patio in Wageningen, Vadaring 7. Door deze verhuizing kan de GGD verder opschalen met het aantal testen. Bovendien is de locatie ‘winterproof’ en goed bereikbaar, zowel per auto, als voor fietsers/voetgangers. 

Aanbod advies thuiswerkplek en vervangende stoelmassages goed ontvangen

In maart werden alle stoelmassages plotseling stopgezet omdat we vanwege het Covid-19 virus thuis moeten werken. Ook voorlopig kan deze vorm van ontspanning niet worden aangeboden. Als alternatief voor de stoelmassages is aan medewerkers tijdelijk online werkplekadvies voor de thuiswerkplek aangeboden, plus de mogelijkheid om afspraken te maken met aangesloten masseurs, in ruil voor zogenaamde credits. Dit aanbod is goed ontvangen: meer dan 500 medewerkers hebben een aanvraag gedaan. Aandacht voor persoonlijke welzijn is in deze tijd essentieel. Heb je nog geen aanvraag voor een werkplekadvies of massage gedaan, maar wil je dat alsnog, kijk dan hier voor meer informatie en om je aan te melden.

‘Anderhalve meter’ koffiebekers

In mei is uit een creatieve werksessie met medewerkers het idee voortgekomen om de wegwerpkoffiebekers bij de koffieautomaten te voorzien van een speciale tekst om alert te blijven op de anderhalve meter afstand richtlijn: ‘Staying apart keeps us together’. Het Facilitair Bedrijf heeft ervoor gezorgd dat de bekers er ook echt kwamen. Het heeft even geduurd, maar vanaf 17 november zijn ze standaard te vinden bij de koffieautomaten. De ‘gewone’ bekers bewaren we voorlopig in de voorraadkasten. 

Medewerkersverhalen online

Hoe gaan onze collega’s om met het thuiswerken, wat zijn voor- en nadelen en hoe passen zij zich in hun dagelijks leven aan de situatie aan? In een reeks van persoonlijke, korte portretten krijgen we de komende weken een inkijkje in het leven van bekende en minder bekende collega’s. De reeks verschijnt vanaf vandaag op intranet, in de rubriek WUR&Corona.

Update 4 november 2020

Update 4 november 2020

De komende twee weken gelden landelijk extra maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen. Deze komen bovenop de al aangescherpte maatregelen, die tot half december zijn ingesteld. Want, aldus premier Rutte, “het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed”.   

Het onderwijs en onderzoek van WUR ondervindt niet direct gevolgen van deze extra maatregelen.

Dat is positief, en dit willen we ook graag zou houden. Let de komende twee weken daarom extra op de volgende punten

 • Loop buiten op de campus met maximaal twee personen bij elkaar
 • Werk thuis, kom alleen naar de campus als het niet anders kan
 • Werk je op de campus voor bijvoorbeeld sollicitaties, R&O of inwerken, houd je dan aan de maximum groepsgrootte van 4 personen (zie richtlijnen)
 • Maak geen onnodige reisbewegingen, zeker niet naar het buitenland
 • En vooral: zie naar elkaar om, heb begrip voor elkaar en hou vol.

Reisbeleid ongewijzigd

De landelijke maatregelen hebben geen gevolgen voor het reisbeleid, dat voor WUR al langer aangescherpt is.

Dat betekent voor medewerkers dat reizen naar oranje/rode gebieden niet zijn toegestaan, tenzij daarvoor via de reguliere aanvraagprocedure (deze loopt via de directie) toestemming voor is verleend.

Voor studenten: internationale stage en thesis mogen doorgaan wanneer het gebied groen of geel én het binnen Europa, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is. En alleen met toestemming van de kenniseenheid. Internationale studenten mogen naar een oranje gebied binnen/buiten Europa reizen als het hun thuisland is en de veiligheidsrisico’s uitsluitend Corona-gerelateerd zijn. Ook dan is toestemming nodig

Individueel sporten bij Sportcentre de Bongerd

De groepslessen vervallen, wel is het nog steeds mogelijk om individueel te sporten. Kijk voor de meest actuele informatie op de website.

Update 29 oktober 2020

Update 29 oktober 2020

Uit de cijfers van afgelopen weken blijkt dat we goed gehoor geven aan het thuiswerken en we zien dat het dragen van mondkapjes in korte tijd vanzelfsprekend is geworden: een compliment voor zowel iedereen die thuis werkt of studeert, én voor wie juist op locatie werkt.

Nog tot december blijven de huidige maatregelen in werking, in afwachting van de effecten ervan. Deze boodschap uit de persconferentie van afgelopen dinsdag betekent voor ons, dat we voorlopig doorgaan zoals is vastgelegd in het meest actuele protocol. Het zorgvuldig naleven van de maatregelen en bewust ons gedrag daarop aanpassen staat daarbij voorop: dat is voor iedere scenario goed.

Inzet coronastewards

Een beetje hulp bij ‘wat kan of wat kan net niet’ kan soms fijn zijn. Daarom lopen er op de campus sinds kort Corona-stewards rond. Een kleine aanwijzing is dan handig, want het is vaak niet eens bewúst dat de anderhalve meter afstand niet wordt gehouden, of de looprichting niet wordt gevolgd. En als dat wel zo is, dan is vaak een kort gesprekje voldoende, over verantwoord gedrag of om duidelijkheid te geven over wat kan, en wat net niet.

Start onderwijsperiode 2

De tweede onderwijsperiode is inmiddels gestart. Met de extra inzet van de sporthal van Sports Centre De Bongerd en de ruimtes in Plus Ultra II is meer capaciteit beschikbaar om zowel goed onderwijs te geven, als de coronarichtlijnen aan te houden. Deze ruimtes blijven gedurende het hele collegejaar 20/21 beschikbaar.   

Aandacht voor nieuwe collega’s

WUR blijft ook in deze bijzondere periode nieuwe collega’s verwelkomen. Vaak is er zeker in het begin voldoende aandacht voor een goede landing. Voor (nieuwe) werknemers die uit het buitenland komen is dat extra van belang, omdat zij niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk. Hoe worden zij bijvoorbeeld ondersteund tijdens een verplichte quarantaine periode. Het organiseren van een ‘vangnet’, zowel praktisch als persoonlijk is dan belangrijk. Wanneer bij aankomst hierover afspraken worden gemaakt, is dit voor beide partijen een goede start. Dat kan gaan over een dagelijks online contactmoment met een collega, of over het laten afleveren/doen van boodschappen of het geven van een digitale rondleiding door de nieuwe woonplaats, alles vanzelfsprekend met in acht name van de richtlijnen. 

Terugblik FAT sessie: remote werken ná corona

Tijdens de Finding Answers Together (FAT) sessie vanochtend hebben ruim 100 medewerkers in een achttal breakout sessies met elkaar gepraat over hoe het remote werken ná corona vorm kan krijgen. Onderwerpen van gesprek waren

- Wanneer remote working een optie in plaats van noodzaak is, wat is voor jou de beoogde nieuwe balans tussen on-campus werken en werken op afstand?

- Hoe kunnen we in het geval van remote werken sociale cohesie, teamvorming en kennisdeling het beste vormgeven?

De uitkomsten van de gesprekken staan binnenkort op WUR&Corona.

Update 22 oktober 2020

Update 22 oktober 2020

Nu de aangescherpte maatregelen die vorige week zijn afgekondigd om het coronavirus terug te dringen ingesteld zijn, kijken we deze week naar werken en werkzaamheden op de campus. De campus is het hart van WUR, een plaats voor ontmoeting, kennisuitwisseling en ontwikkeling, en een belangrijke plek om de ambities van WUR te realiseren. Ook in de huidige situatie kijken we vooruit en zetten we de  werkzaamheden voort om die plek te verbeteren, te versterken en te vergroenen.

Werken aan toekomst WUR campus

Volg Rens Buchwaldt, lid Raad van Bestuur, langs deze bouwactiviteiten: onderwijsgebouw AuroraDialogue Centre en aanleg WKO. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Word lid van deze groepen op intranet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

FAT sessie 29 oktober: remote werken na corona

We kunnen niet inschatten op welke termijn we zonder belemmeringen terug kunnen naar het werken en studeren op de campus. Wél kunnen we nadenken, over hoe we dat voor ons zien. Wat nemen we mee van deze periode, is het remote werken iets wat we in onze eigen werkzaamheden een plaats kunnen geven? En wat zijn de gevolgen daarvan voor het samenwerken of het indelen van je werkweek? Over deze vragen gaat de volgende Finding Answers Together – sessie op 29 oktober. Je kunt je daarvoor nog aanmelden.

Beleid mondkapjes in lab-omgevingen

Basisregel is dat mondkapjes verplicht zijn in alle WUR gebouwen, wanneer men zich verplaatst. Dat geldt ook binnen een lab-, kas-, dierverblijf- of technische ruimte. Om het werken binnen deze ruimtes op een veilige manier te laten verlopen, kan hiervan worden afgeweken. Daarvoor is een specifiek beleid opgesteld, waarin de uitzonderingen toegelicht worden. Deze zijn inmiddels met leidinggevenden gedeeld.

Studentencampagne 'Daar doen we het voor' gelanceerd

WUR-studenten zetten zich in om medestudenten te motiveren de corona-richtlijnen na te blijven leven. Zij verschijnen namens studentenverenigingen op social media en posters in de Wageningse vertaling van de landelijke campagne ‘Daar doe ik het voor’. De campagne is een initiatief van de LKvv en gefinancierd door OCS en VSNU. Met redenen als ‘Kunnen studeren in het buitenland’, en ‘Lekker kunnen sporten’ vertellen ze op een positieve manier waarom volhouden zo belangrijk is. Posters worden verspreid op de campus, in de studentenhuizen en in de stad (bibliotheek, zuilen).

Update 14 oktober 2020

Update 14 oktober 2020

Opnieuw geen goed nieuws: de coronamaatregelen worden per 14 oktober, 22u nog strenger. Hoewel het (hoger) onderwijs goeddeels op dezelfde leest geschoeid door kan gaan, krijgen we in ons werk, in ons onderwijs en onderzoek, toch te maken met de effecten van de aangekondigde maatregelen.

Door de stijging van de besmettingscijfers ziet overheid zich genoodzaakt de teugels verder aan te halen en maatregelen in te stellen die gericht zijn op het afnemen van het sociaal verkeer. Dat maakt de kans op het terugbrengen van het aantal besmettingen het grootst. De maatregelen die ons treffen gaan over groepsgrootte, sport, thuiswerken en het dragen van mondkapjes. De effecten ervan op onze organisatie hiervan zijn als volgt:

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs in blended vorm en thesis onderzoek in labs gaan door. De groepsgrootte van 30 personen in een ruimte is voor het onderwijs niet van toepassing, waardoor bijvoorbeeld zelfstudie-mogelijkheden ongewijzigd blijven. Examens/tentamens die op de campus zijn gepland gaan daarom ook door.  

Excursies en werken op het veld met meer dan vier personen zijn toegestaan, mits aan de anderhalve meter maatregel wordt voldaan en herkenbaar als WUR activiteit, bijvoorbeeld door het dragen van WUR-shirts/hesjes. Meerdaagse excursies gaan niet door.

De catering in onderwijsgebouwen is gesloten. Take away is wel beschikbaar.

Bijeenkomsten

Voor specifieke overleggen als sollicitatiegesprekken, ontvangst nieuwe medewerkers en R&O gesprekken is het mogelijk om mensen op kantoor te treffen. Het maximaal aantal personen voor deze activiteiten is vanaf 15 oktober, vier. In andere gevallen: alleen met toestemming van de directie.

Fysieke promoties kunnen binnen de nu geldende voorwaarden doorgang vinden.

Kleinschalige, niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten blijven mogelijk, met vanaf 15 oktober, een maximum van vier personen, en met in acht name van de hygiëne- en anderhalve meter maatregelen.

Het  organiseren van bijeenkomsten die studiegerelateerd zijn, blijft de komende weken toegestaan.

Thuiswerken

De oproep om thuis te blijven werken wordt bij WUR goed opgevolgd. We zien een significante afname van het aantal personen op de campus, medewerkers met een kritische functie daarvan uitgezonderd. Dat is positief en ieders bijdrage daarin wordt zeer gewaardeerd.

Mondkapjes

Mondkapjes worden verplicht, ook in het hoger onderwijs. Vooruitlopend daarop gaan wij ons vanaf morgen, 15 oktober gedragen alsof die verplichting al bestaat. Draag daarom binnen, wanneer je je verplaatst (bijvoorbeeld lopen in de gangen, naar toilet, etc.) altijd een niet-medisch mondkapje. Dit geldt voor alle WUR-gebouwen en locaties. Mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers en worden daarom op de werkplek beschikbaar gesteld. Studenten nemen zelf een mondkapje mee naar de campus.

Sporten

Sporten via het Sports Centre de Bongerd wordt beperkt. Groepslessen waarbij de 1,5 meterregel gehandhaafd kan worden, gaan door. Van een aantal lessen en van de fitnessblokken worden de aantallen teruggebracht naar het maximum van 30 personen per ruimte. Alle lessen van studentensportverenigingen zijn tot nader order gecanceld en alle buitenlessen zijn geschrapt. Teamsporten, contactsporten en de daaraan verbonden competities via SCB zijn tot nader order niet meer toegestaan. De Sports Pub, de kleedkamers en de douches zijn gesloten.

Het dragen van mondkapjes geldt ook hier: bij het lopen door de gangen van het SCB en bij pakken en schoonmaken van materialen.

Tot slot

De aanscherpingen van de maatregelen treffen ons allemaal. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen en aandacht voor degenen die het in deze situatie, om welke reden dan ook, extra moeilijk hebben. Maar zoek ook ruimte voor relativering en humor: dat helpt, zeker nu we het met zijn allen  langer vol moeten blijven houden.

We benadrukken nogmaals dat ieders bijdrage om verspreiding van het virus te beperken wordt gezien, en gewaardeerd. Dank, aan alle WUR studenten en medewerkers.

Update 8 oktober 2020

Update 8 oktober 2020

Terwijl de herfst de campus kleurt, zijn we met elkaar onverminderd hard aan het werk om het onderzoek en onderwijs goede doorgang te laten vinden. Het positieve effect van de nationaal aangescherpte maatregelen laat nog even op zich wachten. De Eerste Kamer heeft eerder deze week goedkeuring gegeven aan de app CoronaMelder als landelijke, extra impuls voor het terugdringen van de verspreiding van het virus. Als WUR leveren we ook onze bijdrage: we volgen of geven blended onderwijs, werken thuis, houden ons aan de hygiënemaatregelen. En we komen alleen naar de campus als dat nodig is en als we vrij zijn van coronagerelateerde klachten.

In deze update:

 • Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”
 • Monitoring kantoorgebruik
 • Thuiswerken is samenwerken
 • Financiële compensatie PhDs en post-docs
 • Meer studieplekken, wel reserveren

Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”

Het onderwijs blijft zoals gezegd voor het academisch jaar 20/21 in blended vorm doorgang vinden.  De impact van de plotselinge overgang dit jaar van on-campus, naar online, naar blended onderwijs op de werkdruk van docenten is groot. Arthur Mol en Arnold Bregt spraken hier over met alle leerstoelhouders. Met docenten volgen deze en volgende week gesprekken, waarin docenten hun ervaringen delen en oplossingen voorstellen. De gesprekken gaan met name over hoe de werkdruk te reduceren en de voorspelbaarheid van het onderwijs dit academisch jaar te vergroten. ESA heeft hiervoor in aanvulling op eerdere richtlijnen, nieuwe maatregelen aangegeven en verstuurd aan alle docenten. Deze hebben betrekking op wijze van organiseren van het onderwijs, leerdoelen op vak- en programmaniveau en roosteringsmogelijkheden.

Monitoring kantoorgebruik

Het aantal medewerkers dat dagelijks gebruik maakt van de kantoren is door de herhaalde oproep tot thuiswerken afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Ten opzichte van de bezetting op maandag 28 september daalde de bezettingsgraad op 5 oktober met 20%, wat betekent dat 600 personen minder op de campus aanwezig waren. Dit betreft alleen kantoorpanden en is exclusief de onderwijsgebouwen. Wat deze cijfers laten zien, is dat wanneer we individueel onze verantwoordelijkheid nemen, we werkelijk bijdragen aan het terugdringen van de kans op verspreiding van het coronavirus op de campus.

Thuiswerken is samenwerken

Na ruim een half jaar thuiswerken kunnen we een eerste balans opmaken: wat nemen we in de toekomst mee in onze manier van werken? We ervaren de winst van minder reistijd, en de flexibiliteit die het met zich mee brengt. Maar ook de minder  plezierige kanten van het thuiswerken: het gemis van collega’s om je heen om even mee te sparren, de praatjes bij het koffieautomaat. Voor nieuwe collega’s organiseren de leidinggevenden online inwerkprogramma’s, maar is het ‘je weg vinden’ binnen WUR letterlijk niet mogelijk. Thuiswerken is samenwerken, de manier waarop is nog volop in ontwikkeling.

We kijken daarom vooruit en gaan antwoorden formuleren op de vraag in welke mate en hoe we in het ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ ook op langere termijn kunnen borgen. Dit is ook het thema van de volgende Finding Answers Together-sessie (zie eerdere FAT dd 24 september). Daarover volgt meer informatie binnenkort.

Aandacht voor elkaar en balans tussen werk en privé in combinatie met het online werken zijn belangrijke onderwerpen. HR heeft daarvoor op WUR intranet een aantal tips en trucs verzameld. De meest eenvoudige: stel je collega de vraag ‘hoe gaat het met je’.

Financiële compensatie PhDs en post-docs

PhD kandidaten of post-docs die door coronamaatregelen, bijvoorbeeld het niet kunnen/mogen reizen vertraging oplopen in hun onderzoek, kunnen vanuit een beperkt budget, financieel gecompenseerd worden. Specifieke calls staan momenteel open voor PhD kandidaten en post-docs die een aanstelling bij WUR (zowel WU als WR) hebben en ook voor zogenaamde sandwich PhD kandidaten. In beide gevallen gaat het om PhD kandidaten en post-docs waarvan de aanstelling of sandwich PhD project in 2021 afloopt. De sluitingsdatum voor aanvragen is 22 november 2020. PhD kandidaten die voor deze vergoeding in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met hun promotor.

Meer studieplekken, wel reserveren

Het thuis studeren kan voor studenten een uitdaging zijn: gebrek aan een plek om rustig te werken, of juist behoefte aan mensen om je heen. Ergonomisch meubilair en faciliteiten zijn ook een reden om af en toe op de campus te willen studeren. Daarom is in de gebouwen Forum, Orion en Leeuwenborg het aantal studieplekken in verschillende ruimtes uitgebreid. Om zeker te zijn van een plek kunnen studenten nu studieplekken reserveren. Op Time Edit (beschikbaar voor studenten) staat voor hen de handleiding hoe het reserveren van een studieplek in zijn werk gaat.

Update 1 oktober 2020

Update 1 oktober 2020

Vanaf dinsdag j.l. werken we vanwege de aangescherpte richtlijnen in principe weer thuis. We zien al dat veel collega’s daar gehoor aan geven en dat we daar als WUR community onze verantwoordelijkheid in nemen. Deze verantwoordelijke houding helpt ons om de komende drie weken bij te dragen aan het verminderen van verspreiding van het coronavirus in onze werk- en privéomgeving.

In deze update:

 • Blended onderwijs: vorm voor langere tijd
 • Laboratorium WBVR is belangrijk pandemielaboratorium
 • Beperkte mogelijkheid versneld testen op campus
 • Mondkapjes bij WUR
 • Studieplekken voor studenten op campus

Ons onderwijs in blended vorm kan ondanks deze aanscherpingen gewoon doorgang vinden. Dat bevestigt ook Arthur Mol. In het blended onderwijs is een enorme slag gemaakt, tegelijkertijd is er ook zorg vanwege de toegenomen werkdruk van docenten. In zijn gesprekken met docenten en hoogleraren is dit ook tot uiting gekomen. Er wordt nu gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van die werkdruk. Daarover volgt binnenkort meer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Fast Lane voor testen op coronavirus in laboratorium WBVR

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een crisisorganisatie voor het ministerie van LNV en startte woensdag 1 april als pandemielaboratorium met het testen op het coronavirus. De testcapaciteit is 1500 testen, een kleine 5% van de huidige totale landelijke testcapaciteit. Sinds eind september is er in het laboratorium een fast lane ingericht voor het snel kunnen verwerken van de COVID-19 testen van zorgmedewerkers en lagere en middelbare schoolleraren. Hiermee verkort het laboratorium de doorlooptijd van het testen van een dag naar minder dan 8 uur.

Beperkte mogelijkheid versnelde test op campus

Bij de uitvoering van de landelijke coronatesten door WBVR is er momenteel op dagbasis incidenteel en in beperkte mate restcapaciteit beschikbaar. De RvB heeft besloten om deze zeer beperkte restcapaciteit te gebruiken om de voortgang van de meest kritische WUR processen te helpen verzekeren.

Het is daardoor mogelijk, in zeer nauw omschreven omstandigheden, medewerkers van WUR, werkzaam in kritische functies gebruik te laten maken van deze versnelde testmogelijkheid. De service is opgezet in samenwerking met het Vaccinatiecentrum Wageningen. De uitslag van de test is in principe binnen 24 uur beschikbaar.

Meer informatie hierover vind je op intranet.

Mondkapjes bij WUR

Op dit moment is het dringende advies van de regering en Tweede Kamer om mondkapjes te dragen bij bewegen in publieke binnenruimten. Voor het hoger onderwijs is er tot nu toe geen specifieke instructie. Onze richtlijn blijft daarmee onveranderd, wat betekent dat het ieder vrij staat om een mondkapje te dragen. Morgenavond zal de regering verdere invulling van de adviesmaatregel geven. Als daar aanleiding toe is dan zullen we onze richtlijn daarop aanpassen.

Studieplekken studenten op campus

De aanwezige studieplekken in Forum, Orion en andere gebouwen blijven beschikbaar voor studenten, waarbij de maximum capaciteit van individuele ruimtes strikt gehandhaafd wordt. We vragen studenten om alleen op de campus en in de gebouwen te zijn wanneer zij (werk)colleges of practica volgen of voor andere studie gerelateerde activiteiten waarvoor aanwezigheid op de campus vereist is. Hieronder valt ook zelfstudie wanneer de student daarvoor geen passende alternatieve locatie beschikbaar heeft.

De volgende update verschijnt op donderdag 8 oktober, of zoveel eerder als de actualiteit dat vraagt.

Update 29 september 2020 16.00

Meest recente richtlijnen voor medewerkers en studenten

De aanscherpingen van de maatregelen vanuit de overheid leidt voor WUR tot aanpassing van het protocol op een aantal onderwerpen. Dit gaat minimaal om een periode van drie weken, met ingang van vandaag, dus in ieder geval tot dinsdag 20 oktober. Dat deze periode meer inspanning kost, weet ook Louise Fresco.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Thuiswerken en online vergaderen weer strikter

We werken zoveel mogelijk vanuit huis: werk thuis als het thuis kan, alleen voor onderwijs en lab- of locatiegebonden werkzaamheden kom je naar een WUR locatie. Werken op kantoor kan nodig zijn bij privéomstandigheden, of andere dringende redenen, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. ‘Online’ geldt ook voor overleggen: die blijven, of verplaatsen naar online. In uitzonderingsgevallen kunnen afspraken met maximaal 5 personen (waarvan eventueel 3 extern) op locatie worden gehouden, zoals bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of R&O gesprekken.

Geen aanpassingen voor onderwijs

Het onderwijs gaat door zoals gepland, en houdt zich aan eerdere uitgangspunten van blended onderwijs. Er is daarbij een beperkte mogelijkheid voor interactie met en tussen studenten. De practicumruimten kunnen maximaal gebruikt worden, conform Corona richtlijnen. Examineren op de campus blijft beperkt mogelijk.

Kleinschalige bijeenkomsten rond studie mogelijk

Voorlopig is het niet mogelijk om bijeenkomsten in WUR-gebouwen te organiseren. Alleen kleine bijeenkomsten georganiseerd door studieverenigingen zijn toegestaan. WUR heeft hierover afspraken met de studieverenigingen gemaakt. Training aan medewerkers is toegestaan, als er geen redelijk alternatief (online of uitstel) mogelijk is.

Niet-curriculaire onderwijsactiviteiten als Studium Generale en trainingen aan studenten waar ‘online’ geen alternatief is, zijn beperkt toegestaan op de campus en andere WUR-locaties. Niet toegestaan zijn (onderwijs)activiteiten van Wageningen Academy en WCDI.

Reizen en veldonderzoek

Momenteel geldt: reizen conform het WUR reisbeleid. Voor medewerkers is reizen naar oranje/rode gebieden niet toegestaan. Voor studenten gelden deze richtlijnen. Voor medewerkers is het mogelijk om veldonderzoek en- bezoeken in Nederland af te leggen, mits georganiseerd conform de Coronarichtlijnen.

Meeloopdagen voor studiekiezers

Meeloopdagen zijn voorlopig niet toegestaan. Binnenkort komen hiervoor aparte richtlijnen in het kader van de open dag.

Faciliteiten op de campus

Catering blijft beperkt beschikbaar en conform de Corona richtlijnen. De kantine op het sportcomplex wordt wel gesloten. In alle beschikbare openbare ruimten (zoals Bibliotheekruimten, Restaurants, etc) wordt een maximum van 30 personen aangehouden. Het gebruik van laboratoria en onderzoeksruimten blijft ongewijzigd. Hiervoor blijft de maximale Corona capaciteit beschikbaar om in te zetten. BSc- and MSc studenten mogen laboratorium werk uitvoeren conform Corona richtlijnen.

Promoties in klein committée, MSc diplomauitreiking online

Promoties kunnen plaatsvinden met maximaal 30 mensen, waarbij wordt voldaan aan de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. De mogelijkheid van online PhD-verdediging blijft voorlopig ook bestaan. De MSc diplomauitreikingen vinden online plaats. BSc studenten ontvangen een persoonlijke mail. Voor specifieke en aanvullende wijzigingen: zie aangepaste richtlijnen in rechterkolom.

Update 29 september 08.30

Aanscherpingen maatregelen nodig om erger te voorkomen

Voorkomen van snelle verspreiding van besmettingen met het COVID-19 virus, dat is nu prioriteit. “Het aantal besmetting loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen”, zoals premier Rutte dat verwoordde. Ook de WUR community zal zijn bijdrage aan het indammen van de verspreiding van het virus leveren.

Ons protocol van richtlijnen en maatregelen blijft dan ook onverminderd van kracht. De aanscherping van de landelijke maatregelen die in de persconferentie van maandagavond zijn genoemd, hebben op dit moment geen directe gevolgen voor het onderwijs zoals we dat nu georganiseerd hebben.

Voor medewerkers geldt voor de komende drie weken dat we thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan.

We bekijken vandaag of er nog meer concrete aanscherpingen van bestaande maatregelen, of aanvullende maatregelen nodig zijn, en zullen daar rond 4 uur vanmiddag over berichten.

We beseffen dat het beroep dat we op jullie doen om zo goed mogelijk de maatregelen na te leven, opnieuw veel vraagt. Dat geldt voor ieder lid van de WUR community, of je nu student bent, docent, onderzoeker of andere medewerker: bedenk wat je nodig hebt en maak gebruik van de faciliteiten en ondersteuning die we als organisatie, of onderlinge collega’s kunnen bieden.

Update 24 september 10.00

Huidige situatie

Er lijkt een nieuwe fase aan te komen in de manier waarop we met de gevolgen van de pandemie moeten omgaan. Het debat dat deze week in de Tweede Kamer werd gevoerd laat dat ook zien. Maatregelen blijven of worden strenger, om erger te voorkomen. Sprak premier Rutte vorige week nog over ‘tandje erbij’, nu wordt ook zichtbaar wat dat echt betekent: in delen van het land worden de maatregelen aangescherpt. Ook wij voelen deze urgentie. We monitoren de Wageningse situatie continu, en communiceren vanaf volgende week weer wekelijks via deze updates.

Zorgvuldig naleven van het protocol sleutel voor continuïteit

Voorop staat, dat we  alles in het werk stellen om te zorgen dat we waar mogelijk fysiek onderwijs kunnen geven en ook op locatie onderzoek kunnen blijven doen. De veiligheidsregio, de GGD, gemeente, studenten- en studieverenigingen, studentenhuisvesting en WUR hebben continu contact om een veilige werk-, leer- en leefomgeving te waarborgen. Met name studenten worden veelvuldig en met klem gewezen op de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle richtlijnen.

 • Geen grote feesten en voorkomen van groepsvorming in de privésfeer.
 • Bij klachten laten testen.
 • Bij klachten zijn ook huisgenoten niet welkom op verenigingen en bij colleges.

In studentensteden hebben de toenemende besmettingsgevallen geleid tot extra maatregelen die ook studenten raken, zoals het terugdringen van groepsgrootte en aangepaste sluitingstijden voor horeca. De gemeente Wageningen heeft de horeca gevraagd geen activiteiten voor grote groepen jongeren/studenten te faciliteren. Ook is extra ingezet op handhaving in parken en andere openbare plekken. WUR heeft richtlijnen opgesteld voor activiteiten van studieverenigingen en andere studentorganisaties. Gemeente en WUR sluiten ook aan bij landelijke campagne voor studentenhuizen en jongeren. Het protocol van maatregelen en richtlijnen blijft zonder uitzondering gelden voor iedere WUR-student en medewerker.

Hoe omgaan met meldingen van coronabesmetting

Een veel gestelde vraag is: wat kan ik of wat moet ik doen als leidinggevende, wanneer een medewerker zich ziek meldt en in quarantaine gaat, en als docent wanneer een student dit meldt. Een leidinggevende mag zijn organisatieonderdeel informeren over een besmetting. Dit om eventuele onrust of onduidelijkheid te voorkomen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het melden van een positieve COVID-19 test door een medewerker altijd vrijwillig en mag de formulering en inhoud van het bericht aan de afdeling niet terug te leiden zijn naar een individueel persoon. Leidinggevenden ontvangen hierover meer informatie via HR.

Docenten die in periode 1 lesgeven hebben inmiddels een FAQ per mail ontvangen over hoe om te gaan met een melding van een student besmet met het COVID-19 virus.

Meer flexibiliteit in inrichten van onderwijs

We merken dat met name docenten een toenemende werkdruk ervaren door de vele aanpassingen en extra belasting in het verzorgen van onderwijs. Soms komt daar ook onzekerheid over besmettingsgevaar bij het verzorgen van fysiek onderwijs bij. Op basis van de ervaringen in periode 1 wil Education & Student Affairs docenten grotere vrijheid geven in het inrichten van hun onderwijs. Education & Student Affairs heeft daarom een aantal guidelines opgesteld, en bespreekt die in hooglerarenoverleggen van de sciences groups om verdere input en reacties te krijgen. Zodra de guidelines definitief zijn worden ze verspreid: we verwachten dat volgende week te kunnen doen.

Infographics voor studenten en medewerkers: 'Als je naar een WUR locatie komt'

Thuiswerken en online onderwijs blijft de norm. Wel is het zo, dat wanneer we het maximum aantal toegestane personen in ruimtes aanhouden dat studeren, practica volgen en werkzaamheden op kantoor of op een WUR locatie mogelijk is. Maar wanneer kun je naar een WUR locatie komen, en wat moet je doen wanneer je corona-gerelateerde klachten ondervindt? Dit wordt inzichtelijk in deze infographics voor medewerkers en studenten. Check het, voordat je naar een WUR locatie of de campus komt.

Wekelijkse updates

De komende periode blijven we vanuit de Taskforce Onderwijs en het Corona Team de situatie nauw monitoren. De corona update verschijnt daarom tot nader order wekelijks.

Update 20 augustus 12.00

Huidige situatie

Tijdens de persconferentie van 18 augustus benadrukte minister president Mark Rutte nogmaals met klem: het coronavirus is niet weg. Hadden we begin van het voorjaar nog de hoop dat we na de zomer stap voor stap weer vooruit konden gaan, het huidige beeld geeft daar geen aanleiding voor. Thuiswerken blijft daarom de norm, de huidige richtlijnen daarvoor blijven gelden.

Met de start van het nieuwe academisch jaar op 31 augustus a.s. zien we wel méér studenten op de campus, voorzieningen die deels weer open zijn, en meer reisbewegingen. Gedurende de zomer zijn er verdere voorbereidingen getroffen om dat op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

De noodzaak bestaat nog steeds om ons aan de maatregelen te houden die de verspreiding van het virus tegengaan. Juist in deze fase letten we daarom op elkaar. We spreken elkaar aan en blijven alert. We blijven thuis als wij (of één van onze huisgenoten) ziekteverschijnselen hebben, houden afstand, vermijden drukte en wassen onze handen.

In deze update:

 • Aantal inschrijvingen nieuwe internationale studenten
 • Blended onderwijs en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen
 • Buddysysteem voor studenten in quarantaine
 • Bijeenkomsten op WUR-locaties
 • Dienstreizen voor medewerkers
 • Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied na vakantie
 • Teststraat op de campus

Aantal inschrijvingen internationale studenten

Voor het academisch jaar 2020/2021 zien we veel minder terugloop van nieuwe (ook internationale) BSc en MSc studenten dan oorspronkelijk gedacht. Het aantal PhD’ers blijft stabiel. De coronacrisis heeft hierop minder impact dan verwacht.

Blended onderwijs en do's en dont's in onderwijsgebouwen

Om studenten meer inzicht te geven in de afwegingen die WUR maakt bij bijvoorbeeld het blended onderwijs, roostering en do’s en dont’s in onderwijsgebouwen zijn video’s gemaakt die hier uitleg over geven. De video’s zijn een aanvulling op de algemene corona updates.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk de Serie: WURking on academic year 2020-2021

Bekijk de video's

Buddysysteem voor studenten in quarantaine

Studenten die uit een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd gebied komen of daar voor studie of vakantie zijn geweest, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Het SSC en Erasmus Student Network (ESN) Wageningen helpen nieuwe internationale studenten door ze aan een buddy te koppelen. Deze buddy, vaak een student die in de buurt woont, helpt dan met het doen van boodschappen en draagt bij aan het welkom voelen in het nieuwe land. Daarnaast zorgt SSC voor een welkomstpakket met biologische boodschappen voor deze studenten. Voor alle andere studenten geldt dat zij zelf hun quarantaine moeten regelen. Wanneer je daarbij hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met SSC via ssc@wur.nl.

Bijeenkomsten en evenementen op WUR-locaties

Bijeenkomsten in de gebouwen op de campus en de buitenlocaties zijn beperkt toegestaan. Hiervoor geldt de eerdere richtlijn: in acht nemen van de maximale capaciteit, en met toestemming van leidinggevende. Onder diezelfde richtlijnen zijn bijeenkomsten van WUR gelieerde organisaties buiten reguliere werktijden nu ook mogelijk, op voorwaarde dat de bijeenkomst inhoudelijk van aard is en men zich kan houden aan de anderhalve meter maatregel. Ook moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden.

De ruimtes in de gebouwen op de campus zijn in eerste instantie bedoeld voor onderwijs en onderzoek. Borrels of informele activiteiten zijn niet toegestaan. Samenkomen op andere plekken buiten de campus mag, alleen wanneer dat volgens de geldende landelijke maatregelen kan en op basis van een gedegen afweging van de noodzaak, in overleg met de leidinggevende.

Bijeenkomsten buiten op de campus moeten van te voren worden aangevraagd via Servicedesk Facilities. Per aanvraag wordt bekeken of deze kan plaatsvinden. Toestemming is nodig om veiligheid en het aantal mensen op de campus te kunnen monitoren. We houden ons aan de landelijke regels voor wat betreft maximale omvang, aanmelding en voorafgaande registratie van deelnemers. Altijd dient de anderhalve meter-regel in acht genomen te worden.

Dienstreizen voor medewerkers

Voor dienstreizen door medewerkers blijven de bestaande beperkingen van kracht. Dat betekent dat reizen naar oranje/rode gebieden niet mogelijk is. Reizen binnen Nederland is wel mogelijk. Nadrukkelijk wordt gevraagd de afweging te maken of de dienstreis nu noodzakelijk is. Dat geldt ook voor reizen van korte duur naar gele gebieden binnen Europa.

Terugkomst uit (corona) oranje/rood gebied

De richtlijn van het RIVM schrijft voor dat je na terugkomst van een (vakantie)reis naar  rode of oranje landen, tien dagen in quarantaine gaat. Dit geldt ook als je vakantieland van kleur verandert tijdens je verblijf. Die quarantaine consequentie van een privéreis is voor eigen rekening en risico. De actuele reisadviezen zijn te vinden op de website nederlandwereldwijd.nl.

Teststraat op de campus

Op verzoek van de GGD wordt binnenkort een corona-teststraat ingericht op de parkeerplaats van Sportcentrum de Bongerd. WUR stelt deze locatie graag beschikbaar aan gemeente en GGD, zodat er aanvullende testcapaciteit voor de regio geboden kan worden. Wil je zelf een test laten afnemen, bel dan met het landelijke nummer 0800-1202 of via www.coronatest.nl.

'Staying apart, keeps us together'

Deze slogan is vanaf het najaar op de bekers bij de koffieautomaten te vinden. Het volgen van de richtlijnen, en onze verantwoordelijkheid daarin nemen is dé manier waarop we kunnen zorgen dat we als WUR ook de komende periode ons onderwijs en onderzoek de volle aandacht kunnen blijven geven.

We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Zodra die gevolgen hebben voor de huidige richtlijnen, verschijnt er een nieuwe update. Houd daarom deze updates op WUR.nl in de gaten.

Update 7 juli 9:30

Huidige situatie

Nu er door de laatste versoepelingen per 1 juli weer steeds meer kan, krijgt ons dagelijks leven voor een deel weer zijn normale ritme. Die extra mogelijkheden zien we niet één op één terug op de WUR-campus, omdat thuiswerken en ‘blended’ onderwijs de normen blijven. Toch kunnen we een aantal versoepelingen doorvoeren binnen de voorwaarden voor het hoger onderwijs en de restricties voor bijvoorbeeld het OV die daaraan gekoppeld zijn. In deze update besteden we daarom aandacht aan:

 • Veilig en gezond thuiswerken
 • Het anderhalve meter werken bij WUR
 • Stages en theses in het buitenland
 • Volgende update: 20 augustus

Veilig en gezond thuiswerken

Stapsgewijs wordt wat meer werk vanaf locatie mogelijk al blijft thuiswerken en online vergaderen het uitgangspunt. Medewerkers die de thuiswerkplek beter willen inrichten kunnen hiervoor ook nu nog zaken als een bureaustoel of beeldscherm en toebehoren ophalen, in afstemming met hun leidinggevende. Bij vragen over de ergonomie op de thuiswerkplek is hulp mogelijk van de arbo-deskundige van de eenheid, die (op afstand) advies geeft. De arbo-deskundige, maar ook jouw leidinggevende en HR adviseur zijn bereikbaar voor andere vragen over het thuiswerken, of over jouw fysieke en mentale gezondheid. Deze, en andere praktische tips die bij het thuiswerken kunnen helpen vind je terug op intranet. 

Voor de langere termijn krijgt het thuiswerken, of tijd- en plaatsonafhankelijk werken, een vaste plek in het (huisvestings)beleid. Hiervoor wordt op dit moment beleid ontwikkeld, in het najaar zijn daarvan de contouren bekend.

Het anderhalve meter werken bij WUR

In ieder gebouw, zowel op de campus als de buitenlocaties, zijn maatregelen genomen om het anderhalve meter werken zo goed mogelijk te laten verlopen: denk aan looproutes en hygiënematerialen in pantries en nabij werkplekken. De vastgestelde maximale corona capaciteit (MCC) per gebouw kan nu voor een groter deel benut worden, ook voor beperkte uitbreiding van kantoorwerk op locatie.

Leidinggevenden kijken daarbij naar werkzaamheden die alleen op locatie kunnen worden uitgevoerd, de thuissituatie, mentale gesteldheid en de sociale cohesie van de werkeenheid. 

Ook is er gelegenheid voor vergaderingen met maximaal 10 personen. Hierbij geldt voor vergaderzalen dat het maximaal aantal personen dat voor de betreffende ruimte is berekend, tegelijk in die ruimte aanwezig mag zij. Het ontvangen van externe bezoekers (3 personen per overleg) in de vergaderruimtes op de campus is incidenteel toegestaan, zonder dat daar voorafgaand toestemming van directie voor nodig is. Natuurlijk blijven we de reguliere vergaderingen zoveel mogelijk van huis uit online doen.

Afwijken van deze richtlijnen kan, mits goed beargumenteerd en met toestemming van de directie.

Toestemming van de directie is ook nodig voor het organiseren van activiteiten op de campus, maar buiten de gebouwen. Dit willen we zoveel mogelijk beperken, omdat inzicht van aantallen mensen aanwezig op de campus cruciaal is bij het kunnen naleven van de richtlijnen.

We zullen de effecten van de maatregelen en het handhaven van de anderhalve meter afstand-richtlijn nauwlettend  monitoren en met zijn allen ervoor zorgen dat de situatie beheersbaar blijft en maatregelen bijstellen, als dat nodig blijkt. 

Voor labs en onderwijs gelden nog dezelfde richtlijnen als eerder onder ‘cruciale functies’ beschreven.

Stages en theses in het buitenland

Voor studenten die een stage of thesis in het buitenland hebben gepland is er nu meer duidelijkheid. In het nieuwe academisch jaar kunnen stages en thesis doorgaan wanneer het gebied groen of geel is, én het binnen Europa, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba is, én met toestemming van de kenniseenheid. Reist een student zonder toestemming, dan wordt dit als een privéreis gezien en reist de student op eigen risico. Wanneer het weer mogelijk is om naar landen buiten Europa te reizen is nog niet duidelijk. Reizen naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten zijn tot het nieuwe academisch jaar dus niet toegestaan.

Voor promovendi is het vanaf 1 juli weer mogelijk om naar Nederland toe te reizen.

Volgende update: 20 augustus

Dit was de laatste update voor de zomerperiode, tenzij er ontwikkelingen zijn waardoor een extra update nodig is. De eerstvolgende verschijnt 20 augustus, waarin we vooruit kijken naar de eerste helft van het nieuwe academisch jaar. De aankomende tijd gebruiken we om ons verder voor te bereiden op het ‘blended’ onderwijs in die periode.

De bijzondere omstandigheden vergen veel van ons als WUR community, daarvan zijn we ons bewust. Maar we zien ook kansen: de opening academisch jaar bijvoorbeeld wordt een speciaal, ‘hybride’ evenement: even impactvol, én met de mogelijkheid voor velen om deze online mee te kunnen maken. Houd daarvoor de volgende update in de gaten.

De komende weken staan in het teken van de zomervakantie. Misschien met een andere invulling dan vorig jaar is bedacht, en met een bestemming dichter bij huis. Wat overeind blijft is dat minimaal twee weken afstand nemen van het werk een positieve bijdrage levert aan ons welzijn. Laten we deze periode van een verdiende vakantie genieten. Zodat we na de zomer en in het nieuwe academisch jaar onze studenten goed kunnen ontvangen, het onderzoek kunnen vervolgen en onze collega’s daarbij kunnen ondersteunen.

We wensen jullie een prettige zomer.

Update 3 juli 9:00

Stage en thesis binnen Europa in nieuw academisch jaar

Voor studenten die een stage of thesis in het buitenland hebben gepland is er nu meer duidelijkheid. In het nieuwe academisch jaar kunnen die doorgaan wanneer er binnen Europa gereisd wordt in de groene en gele gebieden of naar Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, én met toestemming van de kenniseenheid. Reist een student zonder toestemming, dan wordt dit als een privéreis gezien en reist de student op eigen risico. Wanneer het weer mogelijk is om buiten Europa te reizen is nog niet duidelijk.

Reizen naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten zijn tot het nieuwe academisch jaar dus niet toegestaan.

Update 18 juni 17:00

Exchange onderwijs niet mogelijk in eerste semester

Alle aankomende internationale uitwisselingsprogramma's voor inkomende en uitgaande studenten van semester 1 (periode 1,2,3) 2020/21 zijn helaas geannuleerd.

Veel universiteiten hebben besloten om studenten van andere universiteiten niet toe te staan ​​deel te nemen aan hun uitwisselingsprogramma's, waardoor er zeer weinig opties overblijven. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over hoe Corona-maatregelen de uitwisseling en het reizen van studenten beïnvloeden. Uitwisselingsprogramma's zijn meestal voor een relatief korte periode. Daarom is er niet veel ruimte om zorgvuldig een plan voor onze studenten te ontwikkelen als de situatie in het gastland verandert.

Het volgen van een minor of bijvak, of contract student zijn, is voor studenten van een Nederlandse universiteit of hbo wel mogelijk.

Update 8 juni 12:00 uur

Huidige situatie

Maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus blijven van groot belang, ook nu in verschillende sectoren door de overheid versoepelingen mogelijk worden gemaakt. Ook wij zijn continu bezig te kijken hoe we op een verantwoorde manier voor onze studenten en medewerkers vorm kunnen geven aan de maatregelen op onze locaties. In deze update gaan we daar verder op in.  

De bestaande maatregelen gelden nog steeds: thuiswerken en online vergaderen is en blijft de norm. Medewerkers en studenten nemen hun eigen verantwoordelijkheid om de richtlijnen na te leven en komen alleen naar de gebouwen indien noodzakelijk en na overleg met hun leidinggevende. Het spreekt voor zich dat grotere (afdelings)overleggen online plaatsvinden.

Vanaf 15 juni is de inrichting van onze gebouwen aangepast, en is een maximale capaciteit van de individuele gebouwen vastgesteld. Per gebouw gaan we de maximale capaciteit stapsgewijs benutten, voor (verdere) onderzoeks- en onderwijsactiviteiten en voor door de directies toegestane uitzonderingen, vast te stellen prioriteiten en knelpunten.

Deelname aan bijeenkomsten buiten WUR locaties en reizen blijven beperkt, en alleen na toestemming van de directie. Na de zomer is het streven het fysiek cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten.

Vanaf 15 juni

Vanaf 15 juni is de inrichting van onze gebouwen zo aangepast dat er gewerkt kan worden met de nodige voorzorgsmaatregelen en volgens de ‘anderhalve-meter-norm’. Dit heeft grote invloed op de wijze waarop wij ons kunnen bewegen in de gebouwen en op de campus en vereist individueel commitment van alle studenten en medewerkers.

Door het nemen van fysieke maatregelen (zoals het meubilair plaatsen met voldoende tussenruimte) en het plaatsen van aanduidingen (zoals een duidelijke bewegwijzering), kan de anderhalve meter afstand gerespecteerd worden. Waar nodig worden ook openingstijden verruimd om de capaciteit van individuele gebouwen te vergroten.

Per locatie is op basis van met name de ventilatiecapaciteit en de anderhalve meter norm, een Maximale Corona Capaciteit (MCC) per ruimte en per gebouw bepaald. Deze MCC ligt veelal op ongeveer 30% van de ‘normale’ capaciteit van de meeste gebouwen. In een aantal van onze gebouwen wordt een deel van die capaciteit nu al gebruikt voor geprioriteerde activiteiten, zoals labonderzoek. De resterende MCC gaan we vanaf 15 juni stapsgewijs benutten. Dat zorgt voor helderheid en geeft ook de mogelijkheid om de situatie snel aan te kunnen passen als ervaringen aangeven dat dat nodig is, of bij eventuele veranderingen in het landelijke Coronabeleid. 

Er komt zodoende vanaf 15 juni op beperkte schaal meer ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Het gaat met name om:

 • PhD en post-doc onderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
 • thesisonderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
 • ander lab- en (proef)veldonderzoek (zoals toegepast onderzoek voor derden, veldonderzoek en veldbezoek, etc).

Bij uitzondering zullen er practica en kleinschalig onderwijs plaatsvinden tussen 15 juni en 1 september.

De directies krijgen daarnaast meer ruimte om aanvullende prioriteiten te stellen, knelpunten op te lossen en uitzonderingen toe te staan, vanzelfsprekend binnen de kaders van de beschikbaar gestelde MCC. Per gebouw wordt bepaald hoe om te gaan met het meer (en voorzichtig) gebruik maken van die ruimte. Dit betekent ook dat niet alle gebouwen dezelfde capaciteit ter beschikking hebben. Aandacht heeft verder het langzaamaan opstarten van een aantal voorzieningen op de campus, zoals de publieksruimten van de bibliotheek (Forum), en de WUR-shop.

We zullen in de vestigingen en locaties van WUR ook geen bijeenkomsten of evenementen organiseren die geen directe relatie hebben met ons onderwijs of onderzoek.

Werken/bijeenkomen/reizen op en naar niet-WUR-locaties

Deelname aan bijeenkomsten in Nederland op niet-WUR-locaties kan ook na 15 juni alleen met toestemming van de directie.

Voor reizen buiten Nederland volgen we de categorisering en ons reguliere beleid en procedures t.a.v. de nationale land-coderingen. Reizen naar gebieden met code geel of oranje zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie. Reizen naar code rood landen/gebieden is in principe in het geheel niet toegestaan.

Na de zomer

Voor 1 augustus zullen door WUR - om rekening te houden met het openbaar vervoer - de uitwerking van on-campus onderwijs en de OV-vervoersstromen afgestemd worden met de veiligheidsregio, de lokale overheid en de relevante vervoersbedrijven. Dit zal bepalend zijn voor het fysieke onderwijs on-campus na 30 augustus.

Het streven is om het fysieke cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten. Allereerst met practica, kleinschalig interactief onderwijs en thesisonderzoek op de campus. On-campus onderwijs aan eerstejaars BSc en MSc krijgt hierbij prioriteit.

Onderwijs in periodes 1 en 2 vindt plaats in een ‘blended’ vorm – een combinatie van offline en online - waarbij opschalen en afschalen van het onderwijs op de campus mogelijk is wanneer de ontwikkeling van de coronacrisis daarom vraagt.

Op 15 juni besluiten we of exchange onderwijs (minoren, stages) binnen Europa mogelijk is bij aanvang van het studiejaar 2020/2021. Daarvoor moet (deels) fysiek onderwijs in de ontvangende instelling mogelijk zijn en moeten wij inkomende exchange studenten voldoende fysiek onderwijs kunnen bieden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen met de voorzichtige opstart na 15 juni, en een betere inschatting van de mogelijkheden en effecten van het opstarten van het onderwijs in het nieuwe academisch jaar, hopen we na 30 augustus aanvullende ruimte te kunnen bieden en een groter deel van de MCC te kunnen benutten voor onderzoek en andere activiteiten.

Richtlijnen

Voor WUR-medewerkers en studenten gelden ook na 15 juni nog altijd onderstaande richtlijnen:

 • Thuiswerken blijft het uitgangspunt. De raad van bestuur vertrouwt erop dat medewerkers en studenten hierin eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • “Online vergaderen, tenzij” blijft het uitgangspunt. Fysieke overleggen zijn alleen toegestaan met toestemming van de directie, bijvoorbeeld voor sollicitatiegesprekken in een afrondende fase.
 • Neem bij het werken op locatie en bij ‘fysieke’ interactie de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals de minimale afstand van anderhalve meter, strikt in acht; volg hierbij de instructies op de locatie.
 • Toegang tot locaties is niet toegestaan als je klachten hebt:
  • Kom in ieder geval niet naar een van de locaties tot 24 uur na het verdwijnen van een of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval, ook privé, sociale contacten. Als klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
  • Blijf veertien dagen thuis als je terug bent gekeerd uit een door de corona-uitbraak rood gelabeld gebied, of als je in contact bent geweest met een door het coronavirus geïnfecteerd persoon.

Update 20 mei 12:00 uur

Huidige situatie

Premier Rutte bevestigde gisteren (dinsdag 19 mei) tijdens de persconferentie de ingezette lijn van beheerste versoepeling van ‘coronamaatregelen’. “De ruimte die nu ontstaat, hebben we met elkaar verdiend,” aldus de premier. Hij riep iedereen nadrukkelijk op zich gedisciplineerd aan de hygiënemaatregelen te blijven houden, fysiek contact te mijden en anderhalve meter afstand te blijven respecteren.

Voor het hoger- en wetenschappelijk onderwijs betekent het dat de regering uitgaat van een beheerste versoepeling vanaf 15 juni. De universiteiten hebben met het ministerie van OCW een protocol afgesproken over de eerste stappen van deze versoepeling. Een terugkeer naar meer activiteiten op onze campus en andere locaties (onderwijs, onderzoek, bijeenkomsten, vergaderingen) wordt mondjesmaat mogelijk maar natuurlijk alleen met strikte inachtneming van de richtlijnen van de regering en het RIVM en in overleg met de veiligheidsregio.

Naast individueel commitment van alle studenten en medewerkers vraagt dit ook de nodige aanpassingen in de onder meer de inrichting van gebouwen, technische faciliteiten, openingstijden, werkroosters en mobiliteit.

De voorbereidingen voor een gefaseerde hervatting van de activiteiten op onze locaties zijn in volle gang, zodat we klaar zijn om uiteindelijk veilig aan de slag kunnen. Een terugkeer naar de ‘normale’ situatie wordt vooralsnog niet voor het einde van 2020 verwacht.

Richtlijnen

Voor WUR-medewerkers en studenten blijven onderstaande richtlijnen voorlopig van kracht:

 • Thuiswerken blijft het uitgangspunt. De raad van bestuur verzoekt dan ook heel dringend aan alle medewerkers en studenten alleen naar onze gebouwen te komen als het echt niet anders kan. Leidinggevenden wordt verzocht hier op toe te zien;
 • “Online vergaderen, tenzij” blijft het uitgangspunt en fysieke overleggen zijn alleen toegestaan met toestemming van de directie, bijvoorbeeld voor sollicitatiegesprekken in een afrondende fase;
 • Voorlopig geen buitenlandse reizen;
 • Neem bij het werken op locatie en bij ‘fysieke’ interactie de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals de minimale afstand van 1.5 meter, strikt in acht;
 • Toegang tot locaties is niet toegestaan als je klachten hebt:
  • Kom in ieder geval tot 24 uur na het verdwijnen van een of meer van de volgende klachten niet naar een van de locaties: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval, ook privé, sociale contacten. Als klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met de huisarts;
  • Blijf veertien dagen thuis als je terug bent gekeerd uit een door de corona-uitbraak rood gelabeld gebied of als je in contact bent geweest met een door het coronavirus geïnfecteerde persoon.

Maatregelen vanaf 15 juni

Maatregelen vanaf 15 juni

 • Vanaf 15 juni worden meer onderzoeksactiviteiten op onze faciliteiten mogelijk met strikte inachtneming van de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen:
  • PhD en post-doc onderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
  • Thesisonderzoek in laboratoria of proeffaciliteiten;
  • Ander lab- en (proef)veldonderzoek (zoals toegepast onderzoek voor derden, veldonderzoek, etc).
 • De aula wordt zodanig ingericht dat al vanaf 10 augustus (!) promoties en vanaf september inauguraties met maximaal 30 mensen in het publiek kunnen plaatsvinden, waarbij wordt voldaan aan de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. De mogelijkheid van online PhD-verdediging blijft voorlopig ook bestaan.
 • Geen externe bezoekers op locatie ontvangen zonder nadrukkelijk toestemming van de directie.
 • Bijeenkomsten in de vestigingen van WUR die geen directe relatie hebben met ons onderwijs of onderzoek zijn niet toegestaan;
 • Bibliotheken zijn gesloten, met uitzondering van ‘de Pick Up & Go Desk’ voor het ophalen en terugbrengen van boeken;
 • Geen evenementen op de campus en andere WUR-locaties. Dat geldt ook voor niet-curriculaire onderwijsactiviteiten (Wageningen Academy, summerschools, WCDI).
 • Deelname aan bijeenkomsten op niet WUR-locaties alleen na toestemming van de directie.

Het onderwijs

 • Onderwijs in periode 6 wordt alleen online gegeven;
 • Practica voor studenten kunnen in beperkte mate tussen 15 juni en 1 september plaatsvinden. Education & Student Affairs ontwikkelt een procedure en proces voor het beoordelen van deze uitzonderingen;
 • Nederlandse excursies en veldwerk kunnen binnen de RIVM-richtlijnen (inclusief vervoer en maximale groepsgrootte) plaatsvinden;
 • Stages in Nederland mogen – als bedrijven of instanties akkoord zijn – weer plaatsvinden;
 • De examens aan het eind van periode 6 worden online afgenomen;
 • De herexamens in augustus worden online afgenomen;
 • De introductieperiode voor aankomende studenten gaat door in ‘blended’ vorm, en wordt op zodanige leest geschoeid dat voldaan wordt aan de ‘anderhalve-meter-normen’ en andere voorzorgsmaatregelen (zie: website AID).

De periode na de zomer

Als voorbereiding op werken en studeren op locatie wordt de inrichting van onze gebouwen zo aangepast dat er structureel gewerkt kan worden volgens de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. Die normen hebben ook grote invloed op de wijze waarop wij ons kunnen bewegen in de gebouwen en op de campus. Alles wordt zo georganiseerd dat anderhalve meter afstand altijd gerespecteerd kan worden. Daarnaast moet ook de luchtcirculatie in de ruimtes en gebouwen voldoende en op orde zijn en worden openingstijden verruimd om de capaciteit van de gebouwen te vergroten.

Door alle aanpassingen zal de capaciteit van de campus en onze andere gebouwen voorlopig aanzienlijk lager zijn dan onder normale omstandigheden: ongeveer 30% van de ‘normale’ capaciteit van de meeste gebouwen. Deze nieuwe maximale corona-capaciteit gaan we stapsgewijs benutten. Dat zorgt voor helderheid en geeft ook de mogelijkheid om de situatie snel te kunnen aanpassen bij eventuele veranderingen in het landelijke Coronabeleid.

Ook wordt bij de maximale coronacapaciteit rekening gehouden met beperkingen in het vervoer. Met name in het Openbaar Vervoer, van en naar de campus of onze andere locaties, gelden beperkingen zoals het reizen met OV buiten de spits voor studenten.

Het onderwijs

 • Streven is om het fysieke cursorisch onderwijs gefaseerd op te starten. Allereerst met practica, kleinschalig interactief onderwijs en thesisonderzoek op de campus. On-campus onderwijs aan eerstejaars krijgt hierbij prioriteit.
 • Onderwijs in periodes 1 en 2 zal in een ‘blended’ vorm – een combinatie van offline en online - plaatsvinden, waarbij opschalen en afschalen van het onderwijs op de campus goed mogelijk is wanneer de ontwikkeling van de coronacrisis daarom vraagt.
 • Op 15 juni besluiten we of exchange onderwijs (minoren, stages) binnen Europa mogelijk is bij aanvang van het studiejaar 2020/2021. Daarvoor moet (deels) fysiek onderwijs in de ontvangende instelling mogelijk zijn, en moeten wij exchange studenten voldoende fysiek onderwijs kunnen bieden.

Er is dus licht aan het eind van de tunnel, maar we realiseren ons dat het virus nog niet is uitgebannen. Bij elke versoepeling van de maatregelen bestaat het risico dat de epidemie weer oplaait. De raad van bestuur is trots op het gedisciplineerde en verantwoordelijke gedrag dat alle medewerkers en studenten de afgelopen maanden hebben laten zien.

Dat is niet eenvoudig en de impact op werk, studie en privéleven is groot. Die fase is nog niet voorbij, maar als we volhouden, dragen we bij aan het weer veilig maken van ons land. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor ouderen, zieken en zwakkeren. Elkaar kunnen aanspreken op gedrag dat afwijkt van de regels, hoort hierbij. Vanzelfsprekend op een vriendelijke manier.

Update 12 mei 12:00 uur

Start academisch jaar

Het academisch jaar 2020/2021 bij Wageningen University & Research gaat gewoon van start op 31 augustus. Op dit moment wordt er door verschillende teams hard gewerkt om de campus ook voor het onderwijs ‘anderhalve meter proof’ te maken. WUR geeft op dit moment voorrang aan het zo goed mogelijk faciliteren van on-campus onderwijs voor de nieuwe, eerstejaars studenten. De verwachting is, afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-epidemie, dat het onderwijs in september een mix wordt van on-campus werkgroepen, practica en een enkel college met online onderwijs. On campus als het kan, online omdat het kan. Eerstejaars zullen dus – ijs en weder dienende – in september hun eerste Wageningse onderwijs ook op de campus kunnen volgen. Meld je dus – als je dat nog niet hebt gedaan – zo snel mogelijk aan voor een studie in Wageningen, zodat we je op de campus kunnen verwelkomen. Lees hier alles over onze opleidingen en aanmeldprocedures.

Ook voor onze huidige studenten gaat het onderwijs gewoon van start, met een mix van onderwijs op de campus en online onderwijs. We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden om onze onderwijsmethoden nog verder te verbeteren. Zodat we ook in de toekomst de beste onderwijsuniversiteit van Nederland blijven! Hou de website goed in de gaten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we alle (nieuwe) studenten ook een mail.

Update 7 mei 14:00 uur

Huidige situatie

De ontwikkeling van de Covid19-epidemie maakt het voor Nederland mogelijk om – geleidelijk en gecontroleerd - maatregelen te versoepelen die noodzakelijk zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Dat bleek tijdens de persconferentie op 6 mei jl. Het blijft belangrijk, zo benadrukte de premier – om de algemene richtlijnen goed te blijven volgen: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukke plaatsen, werk zoveel mogelijk thuis en was regelmatig je handen. De kans op het oplaaien van de epidemie is immers niet denkbeeldig: het virus is nog niet onder controle.

Een aantal bedrijfstakken – die vaak geheel waren stilgelegd – kunnen volgende week weer voorzichtig van start of hebben zicht op een spoedige start. Dit geldt echter nog niet voor het hoger onderwijs. Voor WUR als geheel blijven op dit moment de ingevoerde maatregelen en richtlijnen van kracht: alleen online onderwijs en - examens, geen studie- en dienstreizen, online vergaderen en thuiswerken tenzij het niet anders kan. Basis voor het WUR-beleid is het overheidsbeleid en de aanwijzingen van het RIVM.

De raad van bestuur wil medewerkers en studenten bedanken voor hun geduld en inzet om ons onderwijs en onderzoek in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk door te laten gaan. We realiseren ons dat de onzekerheid soms een zware wissel trekt.  Daarom is het goed te zien  dat we er samen de schouders onder zetten en dat we elkaar ondersteunen. We kunnen nu met groeiend vertrouwen vooruit kijken, en als WUR-gemeenschap krachtiger uit de huidige situatie komen.

Voorbereiden verruiming maatregelen

We werken hard aan de mogelijkheden en vereisten voor het fysiek toepassen van de anderhalve meter afstand – voor medewerkers en studenten -  op de campus: kantoor- en studeerplekken, collegezalen, eenrichtingsverkeer in gangen, bepalen van een maximaal aantal mensen per ruimte en het managen van aanwezigheid. Hierbij kan je denken aan mogelijkheden voor ploegendiensten, gestaffelde in- en uitstroom en de beschikbaarheid van algemene faciliteiten (bijvoorbeeld restaurants), Ook kijken we naar de bereikbaarheid (met name OV beperkingen), (ruimere) openingstijden van gebouwen en toepassing en uitvoering van het hygiënebeleid.

In ons beleid kijken we zowel naar de prioriteiten van de organisatie als de individuele omstandigheden van onze collega’s (zoals thuissituatie in relatie tot (mantel)zorg, collega’s uit risicogroepen en geestelijke gesteldheid van individuele medewerkers).

Op deze manier zorgen we ervoor de we in de volgende fases van de corona ontwikkeling flexibel en optimaal gebruik kunnen maken van onze fantastische campus en faciliteiten en daar ook weer alle mogelijke kenmerkende persoonlijke interactie van WUR faciliteren. We zullen te zijner tijd verder berichten wanneer welke stappen genomen gaan worden.

Onderwijs voor en na de zomer

Het onderwijs aan Wageningen University blijft ook voor periode 6, inclusief de tentamenperiode, “online only”. In P6 worden 263 van de 275 vakken verzorgd, 12 gaan er niet door. Inmiddels hebben veel masterprogramma’s een mogelijkheid om de stage te vervangen door een tweede thesis en wordt de laatste hand gelegd aan het mogelijk maken van de  zogenoemde ‘zachte knip’ (de mogelijkheid om met de master te beginnen als de bachelor nog niet geheel is afgerond).

Het nieuwe academisch jaar 2020/2021 zal worden voorafgegaan door een alternatieve vorm van Algemene Introductie Dagen (AID), omdat grote evenementen in ieder geval tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. We verwachten wel dat in het nieuwe academisch jaar practica on-campus gegeven kunnen worden, zij het in een aangepaste planning, en dat ook thesis studenten toegang krijgen tot de labs (alles onder de RIVM en GGD voorwaarden).

Voor het nieuwe academisch jaar is het realistisch rekening te houden met een lager aantal nieuwe (internationale) studenten. Het is niet mogelijk nu al een goede inschatting te geven van de aantallen studenten. Samen met de andere Nederlandse universiteiten zijn we een nationale en internationale campagne gestart om nieuwe studenten duidelijk te maken dat academisch onderwijs in 2020/2021 gewoon doorgaat: “On Campus, als het kan - Online, omdat het kan”.

Herijken Strategisch Huisvestingsplan

De coronacrisis is de afgelopen weken van grote invloed geweest op de manier van werken van ons allemaal: er wordt veel vanuit huis gewerkt en de bezettingsgraad van laboratoria en andere werkplekken is in overeenstemming gebracht met de zogenaamde anderhalve meter samenleving. De raad van bestuur wil de effecten en gevolgen van deze manier van werken goed bekijken, alvorens verder te gaan met de ontwikkeling van het strategisch huisvestingsplan. Dat plan was in februari ter instemming en advies voorgelegd aan de centrale medezeggenschap binnen WUR (zie nieuwsbericht van 12 februari).

Tijdens de herijking zal worden nagegaan wat geleerd kan worden van de afgelopen weken. Wat zijn bijvoorbeeld blijvende effecten van thuis werken, op welke schaal zal online onderwijs onderdeel worden van het reguliere onderwijs en hoe moeten ruimtes in kantoren en laboratoria worden ingericht, zodat ze meer ‘pandemieproof’ zijn. Tevens zal een werkgroep mede op basis van het geleerde van deze periode advies uitbrengen over het thuiswerkbeleid. De herijkte versie van het strategisch huisvestingsplan zal later opnieuw ter instemming en advies aan de centrale medezeggenschap worden voorgelegd.

Pulsemeting

We hebben ervoor gekozen om naast de tweejarige cyclus van de medewerkersmonitor vaker naar de ‘werkbeleving’ van werknemers te vragen. Vooral op momenten die het verschil maken. De huidige thuiswerksituatie is zo’n moment. In de afgelopen week zijn daartoe vijfhonderd (random gekozen) medewerkers benaderd voor een zogenaamde ‘pulsemeting’ over thuiswerken. We leggen de focus in de vragenlijst op onderlinge verbinding, samenwerking en vitaliteit, en zullen de uitkomsten gebruiken om huidig beleid en maatregelen waar nodig en mogelijk bij te stellen en ook de herijking van het strategisch huisvestgingsplan te voeden.

Financiële vooruitzichten

We verwachten dat de huidige ontwikkelingen en onze maatregelen een flinke invloed op de financiële resultaten van dit jaar zullen hebben. We volgen die effecten dan ook nauwgezet. Op dit moment is het beeld dat we de financiële gevolgen voor een belangrijk deel zelf kunnen opvangen, ook omdat er op een aantal specifieke gebieden ondersteuning van de overheid te verwachten is. Een vooruitblik naar de financiële gevolgen op langere termijn is uiteraard moeilijker, omdat nog niet goed te overzien is hoe onze onderzoek- en onderwijsmarkt zich na de coronacrisis zal ontwikkelen. Het is onderdeel van de opdracht aan de taskforce “WURld after the Curve” om dit nader te analyseren.  We zullen die analyse in ieder geval gebruiken om, als dat nodig blijkt te zijn, verantwoord en bijtijds bij te sturen op onze financiële positie en bedrijfsvoering op langere termijn.

Update 22 april 10.00 uur

Huidige situatie

Alle maatregelen en richtlijnen die de afgelopen weken zijn uitgevaardigd met betrekking tot werken en studeren bij WUR blijven onverkort van kracht. Dat is de conclusie na de persconferentie over de crisisbestrijding die de minister-president gisteravond (21 april) heeft gegeven.  

Dat betekent dus kort samengevat: al het onderwijs blijft online, er mag niet internationaal worden gereisd en er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Alle maatregelen en richtlijnen blijven op deze pagina te vinden en een antwoorden op de meeste gestelde vragen staan hier.

De raad van bestuur realiseert zich dat het voor iedereen zware en onzekere tijden zijn. Laten we de moed erin houden en eraan bijdragen dat we, met zijn allen, de crisis snel onder controle krijgen. Ons strikt houden aan de WUR-maatregelen, bijvoorbeeld door zoveel als mogelijk thuis te werken, is al een belangrijke bijdrage. Maar we kijken ook vooruit: we stellen protocollen op om te gebruiken bij het weer opstarten als de maatregelen versoepelen; en we kijken verder vooruit naar “WUR after the Curve”. Dank voor jullie inzet in deze uitdagende omstandigheden, houdt vol en ondersteun elkaar waar mogelijk en nodig.

Update 16 april 13:00 uur

Huidige situatie

We zitten nu precies 1 maand in het nieuwe regime van de Coronacrisis. Het lijkt erop dat de maatregelen om de epidemie in Nederland in te dammen effect sorteren, maar tegelijkertijd is duidelijk dat een terugkeer naar de normale situatie nog lang niet mogelijk is. Dat betekent dat alle eerder gecommuniceerde maatregelen en richtlijnen voor onze medewerkers en studenten onverkort van kracht blijven (zie elders op deze pagina en in de FAQ). Het blijft fantastisch te zien hoe WUR medewerkers en studenten met de situatie omgaan en het voor elkaar krijgen om veel onderzoek en onderwijs op hoog niveau door te laten lopen.

Operationele processen op het gebied van onderwijs en onderzoek lopen op het moment zoveel mogelijk langs de reguliere lijnen. Dat betekent dat je eigen directie en je eigen leidinggevende eerste aanspreekpunt zijn voor eventuele vragen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een goede organisatie van het werk.

Stap voor stap naar versoepeling van maatregelen

Het kabinet zal op 21 april bekend maken of en zo ja hoe de maatregelen na 28 april zullen worden aangepast. De premier noemt dit de “1,5 meter samenleving”. We zijn druk doende na te denken over de wijze waarop we binnen WUR invulling kunnen geven aan mogelijke versoepelingen, door uitgangspunten en prioriteiten te bepalen voor onze on-campus werkzaamheden en na te denken over protocollen die we dan moeten toepassen.

Die aanpassingen zijn uiteraard pas concreet te maken op basis van de door de overheid toegestane versoepelingen. Aanpassingen van onze maatregelen zullen we na de bekendmaking door het kabinet zo snel mogelijk via een nieuwe update bekend maken. Ook in die fase(n) zullen we de creativiteit, ideeën en inspanningen van medewerkers en studenten weer volop nodig hebben en benutten.

WUR after the Curve

Een Task Force, genaamd ‘WUR After The Curve’ onder leiding van Martin Scholten buigt zich inmiddels over de manier waarop “de wereld” er na afloop van de Corona crisis er uit zal (of zou kunnen) zien, en welke uitdagingen, kansen en aanpassingen er dan zullen liggen voor WUR. Het is belangrijk dat we nu al verder vooruit kijken, en onze strategische uitdagingen en opties doordenken, en daarbij ook diverse scenario’s beschouwen. De Task Force is gevraagd hier half mei adviezen over te geven aan de Raad van Bestuur en de Concernraad.

Verlof

Vele medewerkers combineren hun ‘normale werkzaamheden’ met extra zorgtaken vanwege de coronamaatregelen, en dit valt niet mee. Het is onverkort van belang dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek blijven om samen werkbare oplossingen te vinden voor zowel de werk- als de thuissituatie. Bijvoorbeeld door werkzaamheden op een andere manier over de (werk)week te spreiden, (tijdelijk) te verminderen of een passende vorm van verlof, zoals buitengewoon verlof, in te zetten. Meer informatie hierover is te vinden in dit intranet artikel.

Versoepeling Harde Knip regeling (BSc-MSc)

‘De Harde Knip’ stelt dat studenten normaal alleen aan een master programma kunnen starten als een bachelor diploma behaald is. In samenspraak met het Ministerie van Onderwijs (OCW) is besloten dat alle universiteiten serieuze inspanningen zullen leveren om het voor derdejaars bachelor studenten met corona gerelateerde vertraging mogelijk te maken met mastervakken te beginnen voordat ze hun bachelor hebben afgerond. Hiermee wordt de Harde Knip-regeling versoepeld tot een ‘zachte knip’. Wageningen University zal vóór 15 mei per masteropleiding aan studenten duidelijkheid bieden over deze ‘zachte knip’.

Problemen met online examens

Sommige studenten lopen aan tegen onoverkomelijke beperkingen waardoor het maken van een online examen vanuit huis niet mogelijk is. Deze studenten wordt gevraagd dit te melden bij studentdean@wur.nl vóór 23 april. Studenten zijn gemaild over de details die ze moeten melden. Deze meldingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal studenten dat géén online examens vanuit huis kan maken en de redenen hiervoor. Hoewel we proberen met zo veel mogelijk passende oplossingen te komen, kunnen we helaas geen waterdicht oplossingenpakket garanderen.

Update 1 april 12:00 uur

Boodschap RvB

Beste collega’s en studenten,

De uitbraak van de virusziekte Covid-19 raakt ons allemaal. Allereerst natuurlijk vanwege de zorgen en onzekerheid over de gezondheid van onszelf en onze naaste vrienden, collega’s en familieleden. Daarom doet WUR er ook alles aan om bij te dragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus. 

WUR heeft daarom maatregelen genomen die in de geschiedenis van onze organisatie nooit eerder zijn genomen: er is geen onderwijs in de collegezalen, practicumruimtes en werkgroepsruimtes, er vinden geen besprekingen plaats in onze gebouwen en onderzoeksactiviteiten zijn op een laag pitje gezet.

Verlenging van de bijzondere situatie

Het kabinet heeft op dinsdag 31 maart bekend gemaakt dat de eerder genomen maatregelen die golden tot 6 april enig effect beginnen te sorteren, maar dat het noodzakelijk is om de maatregelen tenminste een maand te verlengen. Tegelijkertijd gaf de minister-president aan dat hij niet verwacht dat daarna de situatie onmiddellijk weer terug zal gaan naar ‘business as usual’. Voor WUR betekent dit dat de eerder afgekondigde maatregelen onverkort van kracht blijven. Ook handhaven we, net als de andere universiteiten, de voorlopige einddata 1 juni en 1 augustus voor de verschillende maatregelen.

Daarmee geven we uiting aan de verantwoordelijkheid waartoe de premier in zijn persconferentie opriep. Mocht de situatie per 28 april enorm ten goede keren, dan zullen we niet aarzelen de richtlijnen aan te passen, maar nu is het goed om ons mentaal en fysiek voor te bereiden op een langere periode van beperkingen in ons werk en in onze studie.

We realiseren ons dat dit grote impact heeft op alle leden van onze gemeenschap, maar samen kunnen en zullen we deze moeilijke tijd te boven komen. Help elkaar en hou elkaar in de gaten via alle moderne middelen die ons ter beschikking staan.

We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Hou dat goed in de gaten en heb je vragen, benader dan je leidinggevende of je eigen directie. Bekijk hier de FAQs en vind je het antwoord niet stel ze dan aan een van de mailadressen die zijn ingerichte om medewerkers en studenten te helpen of neem contact op met info.corona@wur.nl.

Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en danken iedereen voor zijn en haar inzet om al onze activiteiten zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

De raad van bestuur van Wageningen University & Research,

Louise O. Fresco, Arthur P.J. Mol, Rens Buchwaldt

Hulpmiddelen om thuis te kunnen wereken

Nu definitief duidelijk is dat de thuiswerksituatie langer gaat duren willen wellicht meer medewerkers hulpmiddelen, zoals beeldschermen of bureaustoelen, tijdelijk mee naar huis nemen. Als de leidinggevende daarmee akkoord is en registreert wie wat meeneemt is dat toegestaan. Maak met elkaar een schema voor het ophalen van het materiaal, zodat afstand en hygiënemaatregelen ook hier zijn gegarandeerd.

Nieuwe updates

Twee maatregelen vragen om een nadere uitwerking en daarover ontvangt iedereen voor het eind van de week nader bericht:

 1. De verlofsituatie voor degenen voor wie door de Corona omstandigheden werkzaamheden deels of geheel wegvallen, of waar deze omstandigheden leiden tot additionele zorgtaken (scholing/medische zorg), als gevolg van het wegvallen van voorzieningen. (Geplaatst in de update van 16 April)
 2. Regels voor het verantwoord gebruik van laboratoria voor onderzoek, bijvoorbeeld voor thesiswerk van PhD en master studenten. (Verstuurd naar leidinggevenden)

Update 25 maart 12:00 uur

Ook in P6 geen ‘fysiek cursorisch’ onderwijs

 • Alle cursorische onderwijsactiviteiten en examens tot en met de zesde periode vinden alleen online plaats. Er zijn geen onderwijs- en examenactiviteiten op de campus gedurende deze periode. Dit is volgend op overleg met andere universiteiten.
  • Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in Nederland kunnen maatregelen worden aangepast. Daardoor kan mogelijk in de tweede helft van P6 ruimte ontstaan voor (veld)practica;
 • Voor lab/experimenteel werk ten behoeve van afstudeervakken kan een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is toestemming nodig van de leerstoelhouder.
  • Studenten die daartoe in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygiënerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen.

Maatregelen tot 1 augustus

 • Geen werk- of studie-gerelateerde buitenlandse reizen;
 • Geen promoties in de aula maar uitsluitend online;
 • Geen inaugurele redes en afscheidsredes;
 • Geen evenementen op de campus en andere WUR-locaties.

Maatregelen tot 1 juni

 • Beperk ‘fysieke’ vergaderingen.
  • Besprekingen die door gaan: houdt strikt de hand aan de door RIVM gecommuniceerde maatregelen;
 • Het ‘thuiswerk’- scenario blijft van kracht. Medewerkers wordt gevraagd waar mogelijk thuis te werken. Gebouwen blijven toegankelijk voor noodzakelijke werkzaamheden;
  • Medewerkers en studenten die in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygiënerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen;
 • Geen externe bezoekers zonder toestemming van de directie;
 • Aangepaste openingstijden voor alle gebouwen;
 • Impulse Ontmoeting gesloten (kantoren bereikbaar);
 • Forum en Leeuwenborch bibliotheken gesloten;
 • Restauratieve voorzieningen gesloten.

Hulp bij terugkeer uit buitenland

Studenten en medewerkers die in het buitenland gestrand zijn en terug willen keren naar Nederland, kunnen zich aanmelden bij het nieuwe platform www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, de reisbranche, verzekeraars en luchtvaartmaatschappijen. Eerdere adviezen betreft terugkeer blijven van kracht.

Pas op cybercriminaliteit

Wees in deze dagen extra alert op de activiteit van cybercriminelen. Lees op intranet waar je zoal op moet letten.

  Update 23 maart 12:00 uur

  Aangescherpt reisbeleid: Keer terug (alle eerdere richtlijnen komen hiermee te vervallen)

  Alle studenten en medewerkers die zich niet in Nederland bevinden voor werk of studie worden met klem verzocht zo snel mogelijk terug naar Nederland of hun vaderland te keren. Internationale studenten in Nederland kunnen en worden geadviseerd hier te blijven.

  Deze aanpassing van eerdere reis- en verblijfsadviezen is het gevolg van de ontwikkeling van de coronavirus pandemie. De verspreiding van het coronavirus leidt wereldwijd tot ingrijpende uitdagingen en verstoring van medische infrastructuur en logistieke systemen. Concreet: reizen wordt steeds lastiger en de gezondheidszorg komt sterk onder druk te staan.

  • Medewerkers moeten zich voor ondersteuning wenden tot hun leidinggevende
  • Studenten kunnen zich voor ondersteuning bij repatriëring wenden tot personalsupport.corona@wur.nl

  Studenten die geen gehoor willen geven om terug te keren wordt verzocht dit te melden bij personalsupport.corona@wur.nl  Zij zien dan af van een vergoeding door Wageningen University van de kosten voor terugkeer op een later moment. De reisverzekering van WUR blijft onverminderd van toepassing. Benadrukt wordt dat alle buitenlandse reizen, stages en thesiswerk tot 1 augustus niet zijn toegestaan.

  Extra kosten terugkeer

  Studenten zullen mogelijk geconfronteerd worden met onvoorziene extra kosten die zijn verbonden met de gedwongen terugreis. Deze extra kosten zullen door Wageningen University worden vergoed. Voor meer informatie ga naar: Tegemoetkoming in de reiskosten voor studenten in het buitenland. Studenten die door de versnelde terugreis in acute financiële problemen komen kunnen zich melden bij ssc@wur.nl

  Advies Buitenlandse Zaken voor het organiseren van de terugreis

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen die op Nederland of Europa vliegen (of je reisorganisatie, zo aan de orde).
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen.
  • Mocht vertrekken niet lukken: registreer je bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet gedaan hebt. Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bijvoorbeeld eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden
  • Indien vertrek niet mogelijk is, zorg ervoor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247. Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

  Update 20 maart 12:00 uur

  Aangepaste BSA normen

  Volgend op een verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om het Bindend Studie Advies (BSA) voor eerstejaars bachelor studenten voor het academisch jaar 2019-2020 aan te passen, heeft Wageningen University nieuwe regels geformuleerd voor de BSA van dit academisch jaar. Deze worden verstuurd naar alle eerstejaars studenten, studieadviseurs en examencommissies en tevens geplaatst op de FAQ pagina. Op de BSA pagina zijn alle details te lezen.

  Mailadres voor steun aan studenten

  Via personalsupport.corona@wur.nl kunnen studenten terecht die behoefte hebben aan (praktische of mentale) ondersteuning en informatie tijdens deze coronacrisis. De mailbox is bestemd voor studenten in het buitenland die naar Nederland terug willen en voor internationale studenten in Nederland die naar huis willen. Voornamelijk om hen emotioneel te ondersteunen en ze in contact te brengen met de juiste mensen/organisaties.

  Evenementen afgelast tot 1 juni

  Alle evenementen die tot 1 juni in gebouwen of op het terrein van WUR gepland staan, worden afgelast en indien mogelijk uitgesteld tot in ieder geval na de zomer.

  De vijfde editie van het grote evenement F&A-Next dat op 13 en 14 mei dit jaar zou plaatsvinden, wordt verschoven naar mei volgend jaar. Voor dit jaar wordt er gewerkt aan een compacte webinar op 13 mei met enkele interessante key note-presentaties en een aantal  startup-pitches. Nadere informatie volgt op de website van F&A Next.

  #WURkfromhome

  Laat aan je collega’s en medestudenten zien hoe het is om thuis te werken en post dat op Instagram (uniwageningen) en Twitter (@WUR) met de hashtag #WURkfromhome. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar. De leukste, meest bijzondere en best tips laten we ook op de site zien. Delen met video.cs@wur.nl o.v.v. @WURkfromhome mag ook.

  Zeker 90% van P5-onderwijs online

  Alles is op alles gezet om de continuïteit van ons onderwijs te garanderen en met succes, naar nu blijkt. Van de 299 regulier aangeboden vakken is zeker 90 procent nu online te volgen. Slechts drie intensieve practica moesten worden afgelast. 270 vakken zijn inmiddels van start gegaan. De raad van bestuur complimenteert het ondersteunend team en alle docenten met deze fantastische prestatie.

  Update 19 maart 12:30 uur

  Openingstijden WUR gebouwen

  Met ingang van maandag 23 maart a.s. worden de openingstijden van WUR-gebouwen aangepast cq. aangescherpt. Alle gebouwen zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur geopend.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  Forum, Orion en de Leeuwenborch: die zijn geopend van 8:00 tot 19:00 uur i.v.m. opnames van de online colleges. De bibliotheken in Forum en Leeuwenborch zijn gesloten.

  WFSR en WBVR: in verband met de WOT-taken gelden hier de bij het werk passende openingstijden. WOT taken op ander locaties worden waar mogelijk binnen de nieuwe tijden uitgevoerd. Incidentele uitzonderingen blijven mogelijk.

  Carus: in verband met dierverzorging gelden hier de bij het werk passende openingstijden.

  Impulse Ontmoeting is gesloten. De kantoren in Impulse zijn wel bereikbaar.

  In het weekend zijn gebouwen die regulier in het weekend geopend zijn open van 10:00 tot 16:00 uur. Uitzondering hierop zijn wederom de locaties met WOT-verplichtingen en Carus.

  Er wordt gestreefd om schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk te laten plaatsvinden binnen de genoemde openingstijden en de sluitingsrondes direct aansluitend op sluitingstijd. 

  Gehele periode 5 online onderwijs

  Het onderwijs zal de gehele vijfde periode van dit studiejaar (P5) online worden verzorgd, ongeacht of de maatregelen in het kader van de coronacrisis voor het einde van de periode worden opgeheven. Ook de examens zullen online worden afgenomen. Hiertoe is besloten om aan studenten en docenten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende periode, zodat ze hun werkzaamheden en verblijf kunnen plannen. 

  De uitgevallen practica zullen zo nodig later worden aangeboden. Over de examens en de practica volgen te zijner tijd nadere mededelingen. Over de situatie in de zesde onderwijsperiode wordt later besloten op basis van de ontwikkelingen de komende weken.

  Herstelde medewerkers

  Voor medewerkers die hersteld zijn van gediagnostiseerde Covid-19 of van niet-gediagnosticeerde verschijnselen (kortademigheid, verkoudheid of griepachtige symptomen) hanteert WUR het RIVM/GGD beleid. Wanner zij weer volledig fit zijn, kunnen ze 24 uur nadat alle (!) symptomen zijn verdwenen weer aan het werk, ook op de afdeling als dat vereist is. Uiteraard zijn ook hier alle beperkende richtlijnen – zoals het zo veel mogelijk thuiswerken – van toepassing om verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Promoties

  We gaan per volgende week geheel over op alleen digitale promoties. PhD kandidaten in samenspraak met promotoren hebben dan de keuze de promotie uit te stellen of digitaal plaats te laten vinden. Bij uitstel vindt promotieplechtigheid op een later moment plaats. Digitale promotieceremonie volgt grotendeels hetzelfde format als fysiek. Dit geldt in ieder geval tot 1 augustus. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Nieuwe PhDs

  Nieuwe PhDs zijn niet fysiek welkom bij Wageningen University tot in ieder geval 1 augustus 2020. Wel kan besloten worden eerder op afstand een PhD traject te starten, zulks ter beoordeling van de promotor. In die gevallen blijven echter alle regels over go/no-go onverminderd van kracht. Voor PhDs die per 20 maart reeds hun PhD traject aan Wageningen University zijn gestart zal in een later stadium nader beleid worden ontwikkeld over eventuele gevolgen van de coronacrisis. Meer informatie is te vinden op intranet.

  BACs

  Benoemingsadvies Commissies (BACs) gaan door in digitale vorm waar mogelijk (te beoordelen door BAC voorzitter in samenspraak met AD en indien relevant RM) en gewenst (aan te geven door de te beoordelen kandidaat). Uitstellen daar waar de kwaliteit van het BAC-proces er onder lijdt en/of waar de kandidaat uitstel wenst. Uitstelperiode wordt opgeteld bij eventuele termijnen tussen de TT stappen. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Inaugurele redes en afscheidsredes

  Alle inaugurele redes en afscheidsredes tot 1 augustus gaan niet door op de geplande datum en worden verplaatst. Er wordt contact gezocht met de individuele hoogleraren voor het vinden van alternatieve data.

  Update 18 maart 13:00 uur

  Thuiswerken en buitengewoon verlof

  (overruled door de update van 25 maart)

  De maatregelen die WUR neemt om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van Covid-19 hebben een looptijd tot 6 april. Het is echter realistisch te veronderstellen dat de omstandigheden ons zullen dwingen deze maatregelen voor een langere periode in acht te nemen.

  Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een situatie waarin medewerkers voor een langere tijd om tal van redenen aan huis gebonden zullen zijn. De raad van bestuur heeft een aantal maatregelen genomen die het mogelijk maken om daarvoor (betaald) buitengewoon verlof op te nemen. Alle medewerkers ontvangen hierover via het OneWageningen mailadres vandaag een brief. Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met hr.servicedesk@wur.nl.

  Zorg voor elkaar

  Een ander belangrijk aandachtspunt is de zorg voor elkaar. Merk je dat het met een collega of medestudent (in binnen- én buitenland) minder lijkt te gaan, iemand in een isolement lijkt te raken, ziek wordt of anderszins kwetsbaar is? Neem dan contact met hem of haar op en betrek hier je leidinggevende of docent bij. Ook de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk (bedrijfsmaatschappelijkwerk@wur.nl) en studentenwelzijnszorg (ssc@wur.nl) staan klaar om hulp te verlenen als ze een signaal ontvangen.

  Nieuw 'vak' over thuis studeren

  Om alle studenten te helpen tijdens deze ongewone periode waarbij zij elkaar niet tot nauwelijks kunnen ontmoeten, hebben we een ‘Corona and my education’ vak op Brightspace ontwikkeld. We adviseren alle studenten om dit vak ‘te volgen’ om zo optimaal mogelijk vanuit huis te studeren. Je vindt hier niet alleen praktische informatie over het online studeren, maar ook een online hang-out waar je medestudenten virtueel kunt ontmoeten. Lees er hier meer over.

  Update 17 maart 12:30 uur

  Boodschap minister-president

  Gisteren 16 maart heeft de Nederlandse premier Mark Rutte de situatie en de maatregelen in Nederland toegelicht. Hij zei onder meer:

   “Alle adviezen tot nu toe, alle maatregelen die eerder zijn afgekondigd zijn op het eerste scenario van ‘maximaal controleren’ gericht. Van de relatief eenvoudige richtlijnen om geen handen te geven, vaker handen te wassen en anderhalve meter afstand te houden tot ingrijpende maatregelen als het verbieden van grotere bijeenkomsten en sluiting van de horeca. (..)Hoe lang de maatregelen nodig zijn en of er meer nodig is, hangt dus af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen. (..) Het kan zijn dat enkele maatregelen versoepeld kunnen worden, maar dat we soms ook weer een extra stap moeten zetten om te voorkomen dat het virus ongeremd om zich heen grijpt. Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar.”

  De raad van bestuur van WUR onderschrijft de oproep van de minister-president en roept studenten en medewerkers om de afgegeven richtlijnen naar letter en geest te blijven naleven. Op die manier kunnen we allemaal individueel ons steentje bij dragen. In de FAQ’s zijn antwoorden opgenomen op de meest voorkomende vragen en op inter- en intranet blijven we richtlijnen en adviezen actualiseren.  We blijven ons best doen om de continuïteit van onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te borgen en staan open voor – innovatieve – ideeën op dat terrein.

  Laten we als WUR-gemeenschap elkaar bij staan en helpen in deze lastige tijden met wat extra aandacht voor degenen die dat nodig hebben.

  Toelichting op vermijden binnenlandse reizen

  Het beleid is erop gericht om het aantal contacten te beperken en op die manier verspreiding van het virus tegen te gaan of te vertragen. Reizen waarbij er geen contacten zijn met andere mensen of reizen die vanuit bijvoorbeeld de WOT onvermijdelijk zijn kunnen, na overleg met de directie, uiteraard doorgang vinden. In de FAQ worden alle updates omtrent het reisbeleid verwerkt.

  Update 16 maart 12:30 uur

  Aangescherpt reisbeleid

  (overruled door update van 23 maart)

  De richtlijnen om korte reizen te mijden is aangescherpt tot een verbod op alle werk en studie gerelateerde reizen door medewerkers en studenten van Wageningen University & Research. Woon-werkverkeer, indien aanwezigheid op een van de locaties is vereist, is wel toegestaan.

  Personeelsleden en studenten die momenteel in het buitenland verblijven wordt nadrukkelijk aangeraden om goed de berichtgeving in zowel Nederland als het gastland in de gaten te houden. Als er twijfel is over de veiligheid is het devies om onmiddellijk terug te keren. Houd ook rekening met de reismogelijkheden: steeds meer vluchten vallen uit. Ook dat kan een reden zijn om te besluiten tot vervroegde terugkeer.

  Kans op vertraging onderzoekprojecten

  De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 hebben ook effect op de uitvoering van onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research. WUR doet onder de huidige omstandigheden alles wat in haar macht ligt om toegezegde contractverplichtingen zoveel mogelijk volgens de afgesproken planning na te komen, mede gezien het maatschappelijke belang van ons onderzoek. Lees de volledige update voor klanten hier. Voor projectleiders is op intranet te lezen hoe hier mee om te gaan.

  Update 15 maart 18:30 uur

  Omgaan met sluiting scholen

  Op zondag 15 maart om 17:30 heeft de overheid een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot de COVID-19 situatie getroffen. Een daarvan is het met onmiddellijke sluiten van scholen. Deze sluiting van scholen heeft een direct effect op onze medewerkers met kinderen in schoolgaande leeftijd. We rekenen op de flexibiliteit van deze medewerkers en hun collega’s en leidinggevenden hier oplossingen voor zien te vinden. In sommige gevallen zal dat niet direct mogelijk zijn. Wageningen University & Research geeft de betreffende medewerkers voor de komende 3 dagen de ruimte om, daar waar zij thuis vast zitten en geen werk kunnen doen, daarvoor geen verlof op te hoeven nemen. We zullen in de komende dagen tot WUR-breed beleid komen dat voor langere tijd haalbaar en houdbaar is en/of ons aansluiten bij landelijk beleid, als dat nog volgt.

  Voor medewerkers van WFSR en WBVR is gevraagd deze aan te duiden als vitale beroepen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van scholen en kinderopvang. Nader bericht daarover volgt.

  De WUR maatregelen zoals die op 13 maart zijn aangekondigd blijven verder van kracht, met de aanvulling dat de termijn tot en met (in ieder geval) 6 april is verlengd.

  Update 13 maart

  Boodschap RvB

  De raad van bestuur volgt de ontwikkelingen betreft de Covid-19 maatregelen op de voet. Deze uitbraak vraagt om nieuwe persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. We moeten strikte hygiënemaatregelen in acht nemen en zorgvuldig zijn in onderlinge sociale en zakelijke contacten om verspreiding te voorkomen. Ook moeten we onze dagelijkse routines aanpassen en de adviezen goed navolgen.

  Tegelijkertijd vraagt het om aandacht voor degenen die met grotere zorgen rondlopen vanwege extra risico’s voor zichzelf of hun dierbaren. Ook voelen we ons betrokken bij onze internationale gemeenschap die ver van huis wordt geconfronteerd met zorgen voor hun familie en vrienden thuis. Met onderlinge solidariteit kunnen we de crisis het hoofd bieden en passende oplossingen bedenken. We realiseren ons dat de maatregelen voor medewerkers en veel studenten ingrijpend zijn en we beseffen terdege dat dat tot onzekerheid en vragen leidt.

  Wees ervan overtuigd dat we er nu en in de komende weken alles aan zullen doen om met passende oplossingen te komen. We staan samen met jullie voor die taak en rekenen op jullie steun en persoonlijke inzet om deze situatie tot een goed einde te brengen.

  Mocht je vragen hebben, bekijk de FAQs of aarzel niet ons te benaderen (info.corona@wur.nl)

  Namens de RvB, Louise O. Fresco, voorzitter.

  Update 12 maart

  Thuiswerken

  Uitgangspunt voor alle studenten en medewerkers is om zoveel mogelijk thuis te werken. Vitale functies van de organisatie, zoals het onderhoud van het IT-netwerk of het verzorgen van levende have, vragen natuurlijk om de aanwezigheid van personeel. Cruciaal is om in teamverband en met de leidinggevende door te spreken of dit op jouw werk van toepassing is en welke maatregelen getroffen worden om persoonlijk contact te verminderen, dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je werktijden veranderen. In geval van twijfel beslist de directie.

  Onderwijs

  (overruled door update van 25 maart)

  Tot en met 6 april vinden er op de campus geen onderwijsactiviteiten plaats. Er wordt ingezet op ‘online only’ onderwijs. Studenten en docenten zijn hierover gemaild. Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen via de FAQs.

  Gebouwen en evenementen

  WUR gebouwen zijn (nog) geopend, hoewel vele faciliteiten dat niet zijn. Ook is toegang gereguleerd om aan de gestelde richtlijnen te voldoen. Alle evenementen op Wageningen Campus en in WUR gebouwen zijn geannuleerd of verplaatst. PhD verdedigingen vinden vooralsnog doorgang, passend bij de op dat moment geldende richtlijnen. Blijf hierover up to date via de FAQs.

  WUR Corona Protocol:

  De richtlijnen die het kabinet en het RIVM afgeven kunnen leiden tot aanpassingen. Die worden op deze pagina bekend gemaakt. Het meest actuele protocol is:

  Algemene vragen over de corona pandemie?

  Heb je algemene vragen over de corona pandemie? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.